Άγιος Παΐσιος: «Το ισχυρότερο φάρμακο που υπάρχει στον κόσμο..»

 «Το ισχυρότερο φάρμακο που υπάρχει στον κόσμο..» 
 »Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ»

Άγιος Παΐσιος: «Να εξομολογούνται και να κοινωνούν οπωσδήποτε οι άρρωστοι, παίρνουν τόσα φάρμακα, κάνουν τόσες θεραπείες.., πρέπει να ...

Γέροντος Παισίου-Η πιστή σύζυγος (Μια αληθινή ιστορία)
-Γέροντα, μιὰ γυναίκα τὴν ἐγκατέλειψε ὁ ἄνδρας της, πῆρε καὶ τὸ παιδὶ, καὶ ἔχει σχέσεις μὲ δὺο ἄλλες γυναὶκες. Μὲ ρώτησε τί νὰ κάνη.

-Νὰ τῆς πῆς, ὅσο μπορεῖ, νὰ κάνη ὑπομονή, προσευχή, καὶ νὰ φέρεται μὲ καλοσύνη. Νὰ περιμένη· νὰ μὴ διαλύσει τὸν γάμο ἡ ἴδια. Κάποιος περιφρονοῦσε τὴν γυναίκα του, τὴν κακαμεταχειριζόταν, καὶ αὐτὴ τὰ ἀνατιμετώπιζε ὅλα μὲ ὑπομονὴ καὶ καλοσύνη, μέχρι ποὺ πέθανε σχετικὰ νέα. Ὅταν ἔκαναν τὴν ἐκταφή της,...

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (φωτογραφίες)


γ. Παΐσιος 10
γ. Παΐσιος 14.2
γ. Παΐσιος 23
γ. Παΐσιος 43
γ. Παΐσιος 49
γ. Παΐσιος 81
γ. Παΐσιος 104
γ. Παΐσιος 105
γ. Παΐσιος 106
γ. Παΐσιος 107

γ. Παΐσιος 108
γ. Παΐσιος 113
γ. Παΐσιος 180 (1)
γ. Παΐσιος 9
γ. Παΐσιος 23.1
γ. Παΐσιος 92
γ. Παΐσιος 96
γ. Παΐσιος 97.1
γ. Παΐσιος 97.2
γ. Παΐσιος 99
γ. Παΐσιος 102
γ. Παΐσιος 174
γ. Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός και Παΐσιος
γ. Παΐσιος 18
γ. Παΐσιος 74.1
γ. Παΐσιος 74
γ. Παΐσιος 83
γ. Παΐσιος 85
γ. Παΐσιος 86
γ. Παΐσιος 87
γ. Παΐσιος 88
γ. Παΐσιος με Πατριάρχη Δημήτριο 1
γ. Παΐσιος 29
γ. Παΐσιος 43.1
γ. Παΐσιος 60
γ. Παΐσιος 62
γ. Παΐσιος 73
γ. Παΐσιος 78
γ. Παΐσιος 79
γ. Παΐσιος 35.2
γ. Παΐσιος 37
γ. Παΐσιος 39
γ. Παΐσιος 46
γ. Παΐσιος 51
γ. Παΐσιος 53
γ. Παΐσιος 71
photo
γ. Παΐσιος 55
γ. Παΐσιος 59
γ. Παΐσιος 66
γ. Παΐσιος 69
γ. Παΐσιος 152
γ. Παΐσιος 163
γ. Παΐσιος 165
γ. Παΐσιος 166
γ. Παΐσιος 169
γ. Παΐσιος 1
γ. Παΐσιος 21
γ. Παΐσιος 27
γ. Παΐσιος 29.1
γ. Παΐσιος 47
γ. Παΐσιος 57.1
γ. Παΐσιος 129
γ. Παΐσιος 133
γ. Παΐσιος 162
γ. Παΐσιος 168
γ. Παΐσιος 170
γ. Παΐσιος 171
γ. Παΐσιος 179
γ. Παΐσιος 45
γ. Παΐσιος 50
γ. Παΐσιος 52
γ. Παΐσιος 56
γ. Παΐσιος 58
γ. Παΐσιος 61.1
γ. Παΐσιος 61
γ. Παΐσιος 64
γ. Παΐσιος 110
γ. Παΐσιος 117
γ. Παΐσιος 130
γ. Παΐσιος 137

γ. Παΐσιος 151
γ. Παΐσιος 179 (1)
γ. Παΐσιος 41.1
γ. Παΐσιος 44
γ. Παΐσιος 48
γ. Παΐσιος 97
γ. Παΐσιος 100
γ. Παΐσιος 30
γ. Παΐσιος 36
γ. Παΐσιος 31
γ. Παΐσιος 94
γ. Παΐσιος 4
γ. Παΐσιος 17
γ. Παΐσιος 89
γ. Παΐσιος 112
γ. Παΐσιος 175
γ. Παΐσιος 19.1
γ. Παΐσιος 26
γ. Παΐσιος 123.1
γ. Παΐσιος 84
γ. Παΐσιος 178
γ. Παΐσιος 8
γ. Παΐσιος 114
γ. Παΐσιος 7.2
γ. Παΐσιος 20
γ. Παΐσιος 3
γ. Παΐσιος 12
γ. Παΐσιος 7
γ. Παΐσιος 13
γ. Παΐσιος 14
γ. Παΐσιος 6
γ. Παΐσιος 15
γ. Παΐσιος 25
γ. Παΐσιος 176
γ. Παΐσιος 2.1
γ. Παΐσιος 72
γ. Παΐσιος 97.3
γ. Παΐσιος 16
γ. Παΐσιος 70
γ. Παΐσιος 28.1
γ. Παΐσιος 61(α) (1)
γ. Παΐσιος 61(α)
γ. Παΐσιος 61(β) (1)
γ. Παΐσιος 61(β)
γ. Παΐσιος 32
γ. Παΐσιος 40
γ. Παΐσιος 180
γ. Παΐσιος 39.1
γ. Παΐσιος 34
γ. Παΐσιος 41.2
γ. Παΐσιος 42.1
γ. Παΐσιος 182
γ. Παΐσιος 11.1
γ. Παΐσιος 177
γ. Παΐσιος 22
γ. Παΐσιος 173
γ. Παΐσιος 181
γ. Παΐσιος μικρή 13.1
γ. Παΐσιος 172.1

Πηγή: orthodoxoigerontes.blogspot
 http://talantoblog.blogspot.gr/2015/02/blog-post_9.html