ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ!News
Μόσχα, 17 Μαρτίου 2006, 14:40, ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.
Το σημείο του Σταυρού και της Ορθόδοξης (Χριστιανικής) προσευχής είναι
ικανά να σκοτώσουν μικρόβια, και να μεταβάλουν της οπτικές ιδιότητες του
νερού. Μία μελέτη.
Επιστήμονες έχουν αποδείξει πειραματικά τις θαυματουργικές ιδιότητες του σημείου του
Σταυρού και της προσευχής.
«Είναι διαπιστωμένο ότι η παλιά συνήθεια να γίνεται το σημείο του Σταυρού πάνω από το
φαγητό και το ποτό πριν το γεύμα, έχει ένα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω από αυτό παραμένει
η πρακτική χρησιμότητα:
Η τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σε μια στιγμή. Αυτό είναι ένα μεγάλο
θαύμα, που κυριολεκτικά ...
συμβαίνει κάθε ημέρα», είπε η φυσικός Angelina Malakhovskaya που
προσκλήθηκε από την εφημερίδα Zhizn την Παρασκευή.
Η Malakhovskaya έχει μελετήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού με την ευλογία της
Εκκλησίας, για 10 περίπου χρόνια τώρα. Έχει διεξάγει ένα μεγάλο αριθμό πειραμάτων που έχει
επανειλημμένα επαληθευθεί, πριν τα αποτελέσματά τους έρθουν στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα έχει ανακαλύψει τις απαράμιλλες βακτηριοκτόνες ιδιότητες του νερού μετά την
ευλογία του από μία Ορθόδοξη προσευχή και το σημείο του Σταυρού. Η μελέτη επίσης
αποκάλυψε μία νέα, ενωρίτερα άγνωστη ιδιότητα του λόγου του Θεού να μετασχηματίζει τη
δομή του ύδατος, αυξάνοντας αξιοσημείωτα την οπτική του πυκνότητα στην περιοχή του
φάσματος της βραχείας υπεριώδους ακτινοβολίας, γράφει η εφημερίδα.
Οι επιστήμονες έχουν επαληθεύσει την δύναμη της δράσης της Κυριακής
προσευχής (Πάτερ ημών) και του Ορθοδόξου σημείου του Σταυρού στα παθογενή
βακτήρια. Δείγματα νερού από διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν για
έρευνα. Όλα τα δείγματα είχαν goldish staphylococcus, ένα κολοβακτηρίδιο. Αποδείχθηκε εν
τούτοις, ότι αν η Κυριακή προσευχή λεχθεί και το σημείο του Σταυρού γίνει επάνω τους, ο
αριθμός των βλαβερών βακτηριδίων θα μειωθεί επτά, δέκα, εκατό ακόμη και πάνω από 1000
φορές.
Τα πειράματα έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείουν και την ελάχιστη πιθανή
νοητική επιρροή. Η προσευχή ειπώθηκε και από πιστούς και από απίστους, αλλά ο αριθμός των
παθογόνων βακτηρίων σε διάφορα περιβάλλοντα με διαφορετικές ομάδες βακτηρίων ακόμη και
τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος __________με τα πρότυπα αναφοράς.
Οι επιστήμονες απέδειξαν επίσης την ευεργετική επίδραση που η προσευχή και το
σημείο του Σταυρού έχουν πάνω στους ανθρώπους. Όλοι οι συμμετέχοντες στα πειράματα είχαν
την πίεση του αίματός τους να τείνει να σταθεροποιηθεί, και τους αιματικούς δείκτες βελτιωμένους.
Κατά τρόπο εντυπωσιακό, οι δείκτες άλλαζαν προς την ίαση που χρειαζόταν: Στους υποτασικούς η
αιματική τους πίεση ανέβηκε, ενώ στους υπερτασικούς κατέβηκε.
Επίσης παρατηρήθηκε ότι το σημείο του Σταυρού εάν γίνεται πρόχειρα, με τα τρία δάχτυλα
βαλμένα μαζί απρόσεκτα ή τοποθετούμενα εκτός των απαραιτήτων σημείων (στο μέσο του κούτελου,
το κέντρο του ηλιακού πλέγματος, και στα κοιλώματα κάτω από το δεξί και αριστερό ώμο), το θετικό
αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο αδύνατο, ή απουσίαζε εντελώς.
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=1173
απόδοση στα ελληνικά υπό Λεοντίου Μoναχού Διονυσιάτου
Έτσι γίνεται κατανοητό το αναλλοίωτο του Αγιασμού, το ανέβασμα του ζυμαριού
από τα σταυρολούλουδα (λουλούδια του Επιταφίου), η διατήρηση φρέσκου του
Πασχαλιάτικου αυγού μέχρι τον επόμενο χρόνο, όταν τοποθετείται στο εικονοστάσι κλπ.
Η Εκκλησία δεν έχει φόβο από την έρευνα. Αντίθετα η έρευνα επιβεβαιώνει τις θέσεις της.
Αρκεί να μην ξεφύγουμε από την αληθινή, Ορθόδοξη Εκκλησία …
Ο ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779), έλεγε μεταξύ άλλων:
«Και όποιος τον κάμνει τον Σταυρόν, ποτέ δεν έχει ζημίαν, αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής
φαρμακερόν πράγμα και από κάθε δαιμονικήν πείραξιν. Και ο άνθρωπος να τον έχει
σημαδεμένον απάνω του.
Να ανταμώσει τα τρία δάκτυλα της δεξιάς χειρός του και να τα βάλει πρώτον εις το
μέτωπον, είτα εις τον ομφαλόν, έπειτα εις το δεξιόν βυζίον, ύστερα εις το ζερβί βυζίον, και
να σκύπτει έως χαμηλά και πάλιν να σηκώνεται. Και ο Σταυρός, αδελφοί μου, πως είναι,
μάθετε»: 􀃆
www.imdleo.gr
«Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το
κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, οπού ήτον
εις τον Ουρανόν.
Και όταν το βάλωμεν εις τον
ομφαλόν, φανερώνει πως εκατέβη εις
την γην και εσαρκώθη.
Και όταν το βάνωμεν εις το δεξιόν
μέρος άνωθεν του βυζίου, φανερώνει
πως είναι δίκαιος και αθάνατος, και πως
θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά
του μέρη.
Και όταν το βάλωμεν εις το ζερβιόν
μέρος, φανερώνει πως θέλει κρίνει όλα
τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το
ζερβιόν (αριστερόν) του μέρος και να
τους βάλει εις την κόλασιν».
Και όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάμει τον
Σταυρόν, και να λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ (ελέησόν με)».
«Ή εις το παζάρι κινάς ή εις το χωράφι ή εις το αμπέλι ή όταν φάγης ψωμί ή όταν
πίνης κρασί ή νερόν ή οπωρικόν ή όταν κοιμηθείς, να προσκυνήσεις τον Θεόν, να
σταυρώνεις και το σώμα σου, και ύστερον να πλαγιάσεις. Να κοιμηθείς, και θέλεις
σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος. Όθεν, αδελφοί μου, εκαταλάβετε και το
ηξεύρετε όλοι σας».
(Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αυγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Αθήναι 1999)
Από την Καινή Διαθήκη:
􀂙 Σταυρόν ονομάζει ο Σωτήρ και τις δοκιμασίες της ζωής των πιστών:
«Και όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω Μου, δεν είναι άξιός
Μου». (Ματθ. Ι-38).
􀂙 Και όποιος δεν ακολουθεί τον Σωτήρα με αυτό τον τρόπο, κάνοντας υπακοή στο
θέλημά του και σηκώνοντας το σταυρό του, οδεύει στην απώλεια:
«Διότι πολλοί περιπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα δε και
κλαίγοντας σας λέγω, τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος
είναι απώλεια, για τους οποίους Θεός είναι η κοιλιά τους και η δόξα (τα κατορθώματά
τους) εκεί που έπρεπε να ντρέπονται, οι φρονούντες τα επίγεια»! (Φιλιπ. Γ 18-19)
􀂙 Πρέπει να κηρύσσεται η χάρη του Σταυρού, παρ’ όλο που σκανδαλίζει τους
απίστους, και γι’ αυτό μπορεί να μας διώκουν, όπως τον Απόστολο Παύλο:
«Εγώ δε αδελφοί, αν ακόμη την περιτομή κηρύσσω, γιατί πλέον διώκομαι; Εφ’ όσον
καταργήθηκε το σκάνδαλο του σταυρού;» (Γαλ Ε11).
  
www.imdleo.gr
Home / Religion / > News
05 February 2007, 16:27
Τ Η Ν Η Μ Ε Ρ Α Τ Ω Ν Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν Ο Λ Α Τ Α Ν Ε Ρ Α
Β Ε Λ Τ Ι Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι !!
(Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ).
Μόσχα, 5 Φεβρουαρίου, Interfax. Όλα τα νερά, συμπεριλαμβανομένων αυτών του
συστήματος τροφοδοσίας νερού, άλλαξαν τις φυσικές τους ιδιότητες την ημέρα των
Θεοφανείων και την παραμονή, ανακάλυψαν πριν μερικές ημέρες, φυσικοί του
Ερευνητικού Ινστιτούτου Sysin της Ανθρώπινης Οικολογίας και Υγιεινής του
Περιβάλλοντος, της Ρωσικής Ακαδημίας των Ιατρικών Επιστημών. (Russian Academy of
Medical Sciences).
Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου καθημερινά εξέταζαν τις ιδιότητες και την ποιότητα
του συνήθους νερού από το σωλήνα του δικτύου, μετρώντας την ποσότητα των ριζών
ιόντων μέσα σ’ αυτό. Από τις 17 Ιανουαρίου (προπαραμονή των Θεοφανείων)1 το
επίπεδο των ιόντων άρχισε να ανεβαίνει, και το νερό άρχισε να «μαλακώνει». Το επίπεδο
του pH του νερού, ανέβαινε επίσης, κάνοντάς το λιγότερο όξινο, ανέφερε τη Δευτέρα η
ημερήσια “Moskovsky Komsomolets”.
Όπως ανέμεναν, η μέγιστη δραστηριότητα έφτασε το βράδυ της 18ης
Ιανουαρίου (παραμονή, και αγρυπνία των Θεοφανείων)2. Η υψηλή συγκέντρωση ιόντων
έκανε την ηλεκτραγωγιμότητα του νερού ισοδύναμη με αυτήν από τεχνητό καταλύτη
(ηλεκτρικά κεκορεσμένο νερό).
Η ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα άρχισε να πέφτει μετά το πρωί της 19ης
Ιανουαρίου3 και έφτασε στα κανονικά της επίπεδα κατά τις 20 Ιανουαρίου4.
Η αιτία για την γρήγορη άνοδο της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας του νερού
την ημέρα των Θεοφανείων ήταν μία μεγάλη συγκέντρωση ιόντων στη λιθόσφαιρα της Γης,
η οποία είναι ένα αληθινό ρεζερβουάρ ηλεκτρονίων, που μεταφέρει τα περισσότερα από
αυτά στο νερό5. Αυτά είπε ο δρ. Anatoly Stekhin, ένας πεπειραμένος ερευνητής.
Οι ερευνητές επίσης μέτρησαν το επίπεδο (ποιότητας) της δομής του νερού των
Θεοφανείων, παγώνοντας για το σκοπό αυτό νερό από τον αγωγό ύδρευσης, από τον
ποταμό Moskva, και από ένα πηγάδι εκκλησίας.
Ακόμη και το νερό από το σύστημα τροφοδοσίας, το νερό της βρύσης, το οποίο
συνήθως απέχει πολύ από του να είναι ιδανικό, φαινόταν αρμονικό στο μικροσκόπιο όταν
το παγώσαμε είπε ο Stekhin.
πηγή: http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=2560
Σημειώσεις:
1 Με το παλιό θρησκευτικό ημερολόγιο, που ισχύει στη Ρωσία. Και επειδή είναι παρατηρημένο ότι ο
Αγιασμός και με την τάξη του νέου ημερολογίου παραμένει αναλλοίωτος, δικαιώνεται η δια Χριστόν σαλή
Ταρσώ (1910-1989) της Κερατέας, στην Αθήνα, που όταν την ρωτούσαν πιο ημερολόγιο είναι καλύτερο
απαντούσε: «Γιατί; Πειράζει ο Κύριός μας να δοξάζεται δύο φορές»; (Βλ. Ι. Κορναράκη, Ταρσώ η δια Χριστόν
σαλή, 2003, σελ. 13 και 54).
2 Μόλις έχει γίνει ο αγιασμός της παραμονής, με μία ευχή λιγότερη από αυτόν της ημέρας των Θεοφανείων.
3 Μετά το τέλος της Θείας λειτουργίας και του μεγάλου αγιασμού, και γενικά όταν τελείωσαν όλες οι σχετικές
με την εορτή των Θεοφανείων ιεροπραξίες.
4 Την επομένη των Θεοφανείων.
5 Το ότι το φαινόμενο συνδεόταν με γενικότερες μεταβολές, είχε π.χ. σχέση με την αύξηση των ηλεκτρικών
φορτίων της λιθόσφαιρας, δείχνει ότι πράγματι η προσευχή μπορεί να επηρεάσει όλο το περιβάλλον, ακόμη
και αυτό που βρίσκεται μακριά, για να φέρει τέλειο αποτέλεσμα με τη χάρη του Θεού. Aν οι άνθρωποι
αναγνώριζαν την αξία της προσευχής, και ετοίμαζαν τον εαυτό τους ώστε να προσεύχονται με καθαρή
καρδιά, τότε και το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν θα παρέμενε άλυτο.
Εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση, δρώντας επιστημονικά μόνο, να υποκαταστήσουμε την
αποτελεσματικότητα της προσευχής με τις τεχνικές των επιστημονικών πειραματισμών. Αλλά πολύ
περισσότερο δεν μπορούμε να δράσουμε μηχανικά στο ψυχικό πεδίο, όπου και γίνονται τα μεγαλύτερα
θαύματα. Γι’ αυτό παρακαλούμε για την ωφέλεια ψυχής και σώματος, στην ακολουθία του Μεγάλου
Αγιασμού: «Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον,
εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
(Μετάφραση - σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου).
Στάρετς Σάββας
Θαυμαστή υπέρβαση τού Τσερνομπίλ
Την ημέρα της εορτής του κοιμηθέντος πνευματικού μας πατέρα Σάββα, ήρθε από το Οβρούτς στο
Πετσόρι η πνευματική του θυγατέρα Μ. Τ. Και να τι μας διηγήθηκε:
Περίπου δέκα μέρες πριν την τραγωδία του Τσερνομπίλ, εμφανίστηκε στον ύπνο της ο πνευματικός
μας πατέρας και της είπε:
-Μαρία, σε λίγο όλα ότι έχετε θα είναι δηλητηριασμένα. Εσύ όλα θα τα σταυρώνεις ως εξής:
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Θα κάμεις το σημείο του
Σταυρού. Μετά θα πεις:
«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ευλόγησον». Πάλι θα κάμεις το σημείο του Σταυρού.
Και πάλι θα πεις:
«Μητέρα του Θεού, ευλόγησον, πάντες οι Άγιοι ευλογείτε». Πάλι το σημείο του Σταυρού. Μετά:
«Δι’ ευχών του πνευματικού μας πατρός Σάββα, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ευλόγησον»
και θα κάνεις πάλι το σημείο του Σταυρού.
Όλα αυτά τα διηγήθηκα στη δίδυμη αδελφή μου, η οποία εργάζεται σε κουζίνα. Όταν επαληθεύτηκε η
προφητεία του π. Σάββα, τους έφεραν στην κουζίνα κρέας. Όταν το έλεγξαν, αποδείχθηκε τελείως
ακατάλληλο για τροφή. Τότε εκείνη θυμήθηκε αυτά πού της είχα διηγηθεί για την εμφάνιση του Γέροντος.
Πήρε λοιπόν εκείνο το κρέας, πήγε στο σπίτι της Και έκαμε ότι είχε πει ό Γέροντας. Έπειτα το έφερε πίσω
στην κουζίνα Και, χωρίς να πει τίποτε, τα έδωσε για έλεγχο. Το έλεγξαν Και τη ρώτησαν:
-Από που το πήρες τέτοιο καλό κρέας;
Τώρα εμείς ζούμε στο Οβρούτς - είναι κοντά στο Τσέρνομπιλ - χρησιμοποιούμε τη συμβουλή του
πατρός Σάββα και όχι μόνο εγώ κι η αδελφή μου, αλλά και όλες οι πνευματικές μας αδελφές, με το έλεος
του Θεού, είμαστε ζωντανές και υγιείς.
Το παραπάνω είναι απόσπασμα από το βιβλίο: «Στάρετς Σάββας ο παρηγορητής», εκδόσεις Άθως, Αθήνα
2009. Μετάφραση από τη Ρωσική: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος.
ΛΜΔ: Η δύναμη του Σταυρού και της προσευχής αποδεικνύεται η μόνη ικανή να βοηθήσει
αποτελεσματικά τον άνθρωπο, προλαμβάνοντας το κακό, και αυτό τονίστηκε και στα πνευματικά παιδιά
του γέροντος Σάββα. Η προσευχή και ο Σταυρός δρουν πλέον πολύ φανερά προστατεύοντας τον
κόσμο του Θεού και στο υλικό πεδίο. Δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διαφορά ποια προσευχή θα πει κάποιος,
διότι και η Κυριακή προσευχή που ακολουθείται από το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού
Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς», περιλαμβάνει όσα είπε ο άγιος Σάββας1. Απλώς μπορεί κανείς να
επικαλείται συγκεκριμένους Αγίους και τον πνευματικό του για να δώσουν μια ιδιαίτερη ευλογία (και το
φαγητό να γίνει καλύτερο κι από τη φυσικά υγιεινή του κατάσταση)!
Το σίγουρο είναι ότι μόνο οι αληθινά πιστοί Χριστιανοί θα ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που άρχισαν
χωρίς να το πολυκαταλάβουν. Οι άλλοι αν παραμένουν έστω και σαν καλοπροαίρετοι παρατηρητές,
μακριά από τις ευλογίες της Εκκλησίας, θα υποφέρουν η και θα πεθάνουν. Από τις δοκιμασίες υλικού
τύπου όπως το Τσερνομπίλ οι επιπτώσεις είναι σωματικές, αλλά από την ερχόμενη πληγή της
Αποκάλυψης, αυτή των δαιμονικών ακρίδων, θα ___________είναι οδυνηρότατες ψυχικές: Θα ζητάνε το θάνατο για να
ανακουφιστούν, αλλά αυτός θα φεύγει μακριά τους.
Λεόντιος Μοναχός
1 Και είναι πολύ αποτελεσματική όπως έχουμε γράψει: http://www.imdleo.gr/diaf/2006/15-STAYROS_iamatikos.pdf
Δείτε και για τον αγιασμό: http://www.imdleo.gr/diaf/2007/030-Electromagnetic_activity_of_water-LMD.pdf
20 Απρ 2011, 18:33
Η μόνη ανοικτή εκκλησία στη ζώνη του Τσερνομπίλ σημειώνει το ελάχιστο
επίπεδο ακτινοβολίας!
Κίεβο, 20 Απριλίου, Interfax - Κατά τη διάρκεια 25 ετών από την ημερομηνία του
ατυχήματος του Τσερνομπίλ, το επίπεδο ακτινοβολίας στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου
(προφήτη) Ηλία, τη μόνη εκκλησία που λειτουργεί στη ζώνη αποκλεισμού, ήταν αρκετά κάτω
από το επίπεδο ολόκληρης της περιοχής, δηλώνουν εκκαθαριστές του δυστυχήματος του
Τσερνομπίλ.
«Ακόμα και στις πιο δύσκολες ημέρες του 1986, η γύρω περιοχή της εκκλησίας του Αγίου
(προφήτη) Ηλία ήταν καθαρή (από την ακτινοβολία - IF), χωρίς να χρειάζεται να αναφέρω ότι η
ίδια η εκκλησία ήταν επίσης καθαρή», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Τσερνομπίλ,
Γιούρι Ανδρέγεφ σε μια τηλεσυνδιάσκεψη Κιέβου - Μόσχας την Τετάρτη.
Τώρα η περιοχή δίπλα στην εκκλησία βρίσκεται στο βασικό επίπεδο των 6 μικρο-
ραίντγκεν ανά ώρα (microroentgen/h) συγκριτικά με τα 18 στο Κίεβο.
O Andreyev είπε επίσης ότι πολλοί εκκαθαριστές της καταστροφής ήταν άθεοι.
«Αρχίσαμε να πιστεύουμε αργότερα, μετά που παρατηρήθηκαν τέτοιου είδους εξελίξεις,
οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν μόνο σαν θέλημα Θεού», λέει.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη στην τέταρτη (4η)
μονάδα του Τσερνομπίλ ΡΡ, το σύννεφο που περιείχε σωματίδια ουρανίου άρχισε να κινείται
προς την κατεύθυνση της Pripyat, μιας πόλης που βρίσκεται περίπου 1.800 μέτρα από το
εργοστάσιο. Υπήρχε ένα πεύκο στο δρόμο του (εμφανίζεται σε ένα πολύ γνωστό εικόνισμα
του Σωτήρα του Τσερνομπίλ).
«Το σύννεφο σταμάτησε κοντά σ’ αυτό το πεύκο, χωρίζεται σε δύο μέρη από κάποιον
άγνωστο λόγο και συνέχισε να κινείται προς την αριστερή και δεξιά πλευρά της πόλης, αντί να
καλύπτει τις κατοικημένες περιοχές της (που ήταν ίσια μπροστά). Το επίπεδο ακτινοβολίας σε
περιοχές μόλυνσης ήταν τέσσερα ή πέντε roentgen ανά ώρα, και η πόλη παρουσίαζε μόνο
μισό χιλιοστό του ραίντγκεν (0,5 milliroentgen)», (χιλιάδες φορές λιγότερο) δήλωσε ο Αντρέγιεφ.
προέλευση (αγγλικά): http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=8394
Tο αγγλικό κείμενο με σημείωση: www.imdleo.gr/diaf/2011/05/Chernobyl-church_radiation_level_en.pdf
Το πεύκο, αριστερά, στο οποίο
σταμάτησε το ραδιενεργό σύν-
νεφο και χωρίστηκε, έχει τα
χονδρά κλωνάρια του σε
σχήμα σταυρού. Είναι γνωστό
και από τη Γερμανική κατοχή
της Ουκρανίας, γιατί εκεί είχαν
κρεμάσει οι Γερμανοί πολλούς
πατριώτες και αποτελεί μνημείο.
Δεξιά η εικόνα του Σωτήρος
Χριστού του Chernobyl:
Η Παναγία και ο αρχάγγελος
Μιχαήλ στο πλάϊ του Χριστού.
Κάτω το δένδρο, τα θύματα στα
λευκά, και οι εργαζόμενοι που
με αυτοθυσία σταμάτησαν τη
διαρροή. Το αστέρι που
πέφτει υπενθυμίζει την ανα-
φορά του γεγονότος στην
Αποκάλυψη. Ο γέροντας Παΐσιος (+1994) είχε πει σχετικά: «Εκεί,
στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει, ότι
είδε αστέρα μέγα καιόμενο να πέφτει από τον ουρανό,
μολύνοντας, πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα
νερά και τις πηγές των υδάτων... Και το όνομα του αστέρος
Άψινθος! (Ουκρανικά Τσέρνομπιλ)!»...
Θέση για αυτό το αρχείο: www.imdleo.gr/diaf/2011/05/Chernobyl-church_radiation_level_gr.pdf__