ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ERNJqswtq-E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>