Για τους λαϊκούς που κρίνουν τους ιερείς ieromonaxos.jpg
     Παρακαλώ και συμβουλεύω να λείψει η πονηρή αυτή συνήθεια. Για να μάθεις  καλά ότι, και αν ακόμη πεφτουν σε αμαρτήματα οι ιερείς, συ δεν δικαιολογείσαι να γίνεσαι παρήκοος, άκουσε τι λέγει για τους συγχρόνους του άρχοντας των Ιουδαί­ων ο ΧριστόςΕπί της Μωσέως καθέδρας εκάθησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι πάντα ουν, όσα αν λέγωσιν υμίν ποιείν, ποιείτε  κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε (Ματθ. ΚΓ' 23).
Και όμως τί μπορούσε να είναι χειρότερο από εκείνους, των οποίων τα πάθη διέστρεφαν τους μαθητές των; Αλλά και πάλι δεν θέλησε να εκμηδένισει το κύρος των και να συστήσει στον λαόν να παρακούει. Και πολύ σωστά. Διότι, αν οι λαϊκοί ήθελαν να πάρουν  τέτοια εξουσία, θα τους βλέπατε να κατα­ληφθούν από την μανία να καθαιρούν και να εκβάλλουν τους ιερείς από το άγιον βήμα.
...Όχι, δεν επιτρέπεται στους λαϊ­κούς, οφείλοντας υποταγή, να εμφανίζωνται επικριταί των Ιερέων και να αξιούν ότι αυτοί είναι αρμόδιοι να διορθώσουν την Εκκλησία. Διότι, εάν ο ένας και ο άλλος, με πρόφαση να διορ­θώσουν τα κακώς κείμενα, έκαναν επέμβαση στα Ιερατικά δικαιώματα, ούτε πρόφαση επεμβάσης θα λείψει ποτέ, ούτε θα γνωρίζωμε ποίοι εί­ναι στην την Εκκλησία οι άρχοντες και ποίοι οι αρχόμενοι, αλλά θα επήρχετο γενικό ανακάτευμα και θαλάσσωμα.

Δια τους λαϊκούς τους κρίνοντας τους ιερείς και επεμβαίνοντας εις την διοίκησιν της Εκκλησίας
Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος