ΠΕΡΙ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ


Ἡ μόρφωση εἶναι στολίδι στὰ χρόνια τῆς εὐτυχίας καὶ λιμάνι στὰ χρόνια τῆς δυστυχίας.


Ἦταν πολὺ φτωχὸς νέος, διψοῦσε ὅμως γιὰ μόρφωση. Παρουσιάστηκε, λοιπόν, μιὰ μέρα σ’ ἕναν σοφὸ δάσκαλο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ γίνει μαθητής του.
- Καὶ τὶ θὰ μοῦ δώσεις γιὰ ἀνταμοιβή ; ρώτησε ὁ σοφός.
- Τὸν ἑαυτό μου !  ἀπάντησε ὁ νεαρός. Δὲν ἔχω τίποτε ἄλλο.

Τὸν δέχομαι !  εἶπε ὁ σοφός. Τὸν παίρνω μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι σὲ λίγα χρόνια θὰ προσφέρω στὴ κοινωνία ἕναν χρήσιμο ἄνθρωπο.  Ἦταν ὁ Δημοσθένης !  

Τὸ νὰ ἀναγνωρίζει κανεὶς τὴν ἅγνοιά του

εἶναι ἕνα μεγάλο βῆμα πρὸς τὴ γνώση.