Προβολὴ προπαγανδίζει σὲ παιδιὰ τὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου

Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ εἴδηση ἀπεστάλη ἀπὸ ἀναγνώστρια τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε θερμῶς.
Ἐνημερώνω τὸ ἀξιόλογο ἰστολόγιό σας γιὰ μία ταινία ποὺ προβάλλεται στὸ Κέντρο Διάδοσης Ἐπιστημῶν καὶ Μουσεῖο Τεχνολογίας "Νόησις" στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης μὲ τίτλο: "Ὁ Δαρβίνος καὶ τὸ μυστήριο τῆς φύσης 3D". Όπως ὅλοι γνωρίζουμε ἡ θεωρία αὐτὴ τοῦ Δαρβίνου στηρίζεται στὴν ἄποψη πὼς ἡ ζωὴ στὴν γῆ ἔχει ἐξελικτικὴ πορεία καὶ τὰ εἴδη διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο κατὰ ἐξελικτικὸ τρόπο. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ἄλλωστε γνωστότερη περίπτωση αὐτῆς τῆς θεωρίας εἶναι ἡ δῆθεν ἐξέλιξη τοῦ πιθήκου σὲ ἄνθρωπο. Ἡ θεωρία αὐτὴ φυσικὰ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ βιβλίο τῆς Γέννεσης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπου ἀναφέρει πολὺ συγκεκριμένα πὼς ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ξεχωριστὰ ἀπὸ τὴν δημιουργία τῶν ζώων.
Τὴν ταινία αὐτὴ λοιπὸν ποὺ προβάλλεται στὸ Νόησις (ΕΔΩ) παρακολουθοῦν κυρίως παιδιὰ καὶ μάλιστα στὰ πλαίσια τῶν ἐκπαιδευτικῶν σχολικῶν ἐκδρομῶν. 'Ὅπως καταλαβαίνει κανεὶς ἀπὸ τὸν τίτλο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ διαφημιστικὸ βιντεάκι, πρόκειται γιὰ μία ἐντυπωσιακὴ ταινία καὶ μάλιστα τρισδιάστατη. Ἂς προσέξουν λοιπὸν οἱ γονεῖς ἂν λάβουν σημείωμα ἀπὸ τὸ σχολεῖο (τὴν ἐπισκέπτονται καὶ δημοτικὰ σχολεῖα) γι' αὐτὴν τὴν προβολή.
Ἀναφέρω σύντομα γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν τὸ περιστατικὸ ποὺ συνέβει στὸν ὀσιακὴς μνήμης Γέροντα Παΐσιο ὄταν ἦταν μικρός.
Διηγήθηκε ὁ Γέροντας:
"...Kάποιος φίλος τοῦ ἀδελφοῦ μου ὁ Κώστας τοῦ εἶπε...
"θὰ τὸν κάνω ἐγὼ νὰ τὰ παρατήσει ὅλα". Ἦρθε καὶ μοῦ ἀνέπτυξε τὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε καὶ εἶπα: "Θὰ πάω νὰ προσευχηθῶ καὶ ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς θὰ μοῦ παρουσιαστεῖ νὰ πιστέψω. Μία σκιά, μία φωνή, κάτι θὰ μοῦ δείξει". Τόσο μού ἔκοβε. Πῆγα καὶ ἄρχισα μετάνοιες καὶ προσευχὴ γιὰ ὧρες ἀλλὰ τίποτε. Στὸ τέλος τσακισμένος σταμάτησα. Μού ἦρθε τότε στὴν σκέψη κάτι πού μού εἶχε πεῖ ὁ Κώστας: "Παραδέχομαι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος, δίκαιος, ἐνάρετος, τὸν ὁποῖο ἐμίσησαν ἀπὸ φθόνο γιὰ τὴν ἀρετή του καὶ τὸν καταδίκασαν οἱ συμπατριῶτες του." Τότε εἶπα: "Ἀφοῦ εἶναι τέτοιος ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος μόνο νὰ ἦταν ἀξίζει νὰ τὸν ἀγαπήσω, νὰ τὸν ὑπακούσω καὶ νὰ θυσιαστῶ γι' αὐτόν. Δὲν θέλω οὔτε παράδεισο, οὔτε τίποτα. Γιὰ τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καλοσύνη του ἀξίζει κάθε θυσία (καλὸς λογισμὸς καὶ φιλότιμο)."  Ο Θεὸς περίμενε τὴν ἀντιμετώπισή μου, ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ παρουσιάστηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μέσα σὲ ἄφθονο φῶς. Φαινόταν ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω. Μὲ κοίταξε μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ μοῦ εἶπε: " Ἐγὼ εἰμὶ ἡ Ἀνάστασης καὶ ἡ Ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καν ἀποθάνη ζήσεται". Τα λόγια αὐτὰ ἦταν γραμμένα καὶ στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ κρατοῦσε ἀνοικτὸ στὸ ἀριστερὸ χέρι Του."
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ διέλυσε στὸν δεκαπενταετῆ Ἀρσένιο τοὺς λογισμοὺς ἀμφιβολίας, ποὺ τάραζαν τὴν παιδική του ψυχή, καὶ γνώρισε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀληθινὸ καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου. Βεβαιώθηκε γιὰ τὸν Θεάνθρωπο ὄχι ἀπὸ ἄνθρωπο ἢ ἀπὸ βιβλία ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ποὺ τοῦ ἀποκαλύφθηκε καὶ μάλιστα σὲ τέτοια ἡλικία. Στερεωμένος πλέον στὴν πίστη μονολογοῦσε: "Κώστα ἅμα θέλεις τώρα, ἔλα νὰ συζητήσουμε!" ("Βίος γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου", Ἱερομόναχου Ἰσαακ σελ. 50).

Ἀνέφερα τὸ περιστατικὸ γιατί εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ πόσο ἐπικίνδυνες εἶναι γιὰ τὶς παιδικὲς ψυχὲς αὐτὲς αὐτὲς οἱ θεωρίες. Ἐὰν τάραξε τὴν ψυχὴ τοῦ μικροῦ τότε Ἀρσενίου ἁπλῶς καὶ μόνο αὐτὴ ἡ διήγηση, πόσο μᾶλλον μία ἐντυπωσιακὴ παράσταση ποὺ προβάλλεται σὲ παιδιὰ ποὺ πιθανότατα νὰ μὴν ἔχουν καὶ τὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο ποὺ εἶχε ἤδη ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια ὀ Γέροντας Παΐσιος.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/01/blog-post_16.html#more