Δές τό πείραμα, δές γιατί παθαίνεις καρκίνο τῶν πνευμόνων καί κόψε τό τσιγάρο! (βίντεο)


(Μετάφραση: Μ.Σ. ἐκπ/κός)


Μετάφραση: Μ.Σ. ἐκπ/κός
Προσοχή! Αὐτό τό βίντεο ἀποτελεῖ μία πειραματική ἐργασία, πού δείχνει τήν διαδικασία ἐξαγωγῆς πίσσας ἀπό τά τσιγάρα. Ἡ διαδικασία ποὐ ἀκολουθεῖ, βασίζεται σέ μέθοδο ἠλεκτρόλυσης καί ἐξάτμισης.
Αὐτή ἡ διαδικασία ἀπελευθερώνει 400 τύπους τοξικῶν χημικῶν οὐσιῶν. Μήν τήν δοκιμάσετε στό σπίτι ἤ σέ κλειστό χῶρο!
Καθένα ἀπό αὐτά τά τσιγάρα περιλαμβάνει 18 γρ. πίσσας.
Χρησιμοποιῶ (ὁ πειραματιστής) 2 κουτιά τσιγάρα μέ 10 πακέτα στό καθένα. Συνολικά χρησιμοποιοῦνται 400 τσιγάρα σέ αὐτό τό πείραμα.
Ἀνάβει τό πρῶτο τσιγάρο...τό δεύτερο...δέκα ἀπό αὐτά κάηκαν...Μετά ἀπό 1 ὥρα 60 ἀπό αὐτά κάηκαν...150 ἀπό αὐτά κάηκαν...Παρακολουθεῖστε τό χρῶμα τοῦ νεροῦ στό μπουκάλι...Μετά ἀπό 3 ὧρες καί 20 λεπτά, 380 τσιγάρα κάηκαν...Τό χρῶμα τοῦ νεροῦ γίνεται μαῦρο καθώς ἀπορροφᾶ περισσότερη πίσσα...400ο τσιγάρο (τό τελευταῖο)...Τώρα θά βράσω τό νερό...Ἀργά τό νερό ἐξατμίζεται καί παραμένει ἠ πίσσα...400 τσιγάρα Χ 18γρ. πίσσας τό καθένα=7.200γρ.πίσσας...Δεῖτε την!...Αὐτό (τό κατάλοιπο), εἶναι ἐξαιρετικά δηλητηριῶδες!...Ἐπίσης περιέχει περισσότερα ἀπό 400 ἄλλες χημικές οὐσίες...Εἶναι πολύ κολλῶδες καί πικρό!