ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ἀπιστία προέρχεται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος
 ἰσχυρίζεται πώς θά γνωρίσει τά πάντα μέ τό νοῦ του καί τήν 
ἐπιστήμη, ἀλλά ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι' αὐτόν,
 γιατί ὁ Θεός γνωρίζεται μόνο μέ... ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.


Ὅσιος Σιλουανός
http://agioritikoslogos.blogspot.gr/