ΝΑ ΜΗ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

ΟΧΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

ΟΧΙ ΔΟΥΛΟΙὍταν οἱ μασόνοι πολιτικοί μᾶς ἔβαζαν στὴν ΕΟΚ, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μαζὶ μὲ ἀγνοὺς ἑλληνες πατριῶτες, ποὺ θεωροῦσαν τὴν ἔνταξι τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ ὡς ἐθνικὴ αὐτοκτονία, ζητοῦσε δημοψήφισμα. Νὰ ἀποφασίσῃ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἄν θέλει νὰ μπῇ σ᾽ αὐτὴ τὴ συμμορία τῶν ληστῶν. Τότε ἔγραψε στὸ περιοδικό του, τὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα» ποὺ ἐξέδιδε, ἀπὸ τὸ 1943, στὸ φυλλο 386, τὸν Ἱούνιο-Ἰούλιο 1977, (πρὶν ἀπὸ 48 χρόνια),  ἄρθρο μὲ θέμα ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

Δὲν εἰσακούσθηκαν τότε οἱ ἀγνές φωνὲς τῶν Ἑλλήνων οὔτε τοῦ Γέροντα ἀγωνιστῇ ἱεράρχη. Οἱ πολιτικοί μας, χωρὶς τὴ γνώμη τοῦ λαοῦ προχώρησαν στὴν ἔνταξη καὶ ἔκαναν σκλάβο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Σήμερα κάθε ἕλληνας πολίτης καὶ τὸ μικρὸ ἀκόμα ἑλληνόπουλο, χρωστᾶ στοὺς Εὐρωπαίους τοκογλύφους 35.000 ευρώ!!!
Μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια, ποὺ εἴδαμε τὰ φρικτὰ αποτελέσματα ἀπὸ...
τὴν ἔνταξη καὶ ἡ χῶρα μας μπῆκε στὸ στόματα τῶν λεόντων, μᾶς  καλεῖ ἡ κυβέρνηση σὲ δημοψήφισμα. Καλεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαό νὰ πῇ· ὄχι  στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν τοκογλύφων. Κάποιοι ἀμφισβητοῦν τὰ ἀγνὰ ἐλατήρια τῆς σημερινῆς κυβέρνησης. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι, ἔστω καὶ ἀργά, θὰ γίνῃ δημοψήφισμα καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὄχι στοὺς ἐκβιασμούς τῶν τοκογλύφων, ποὺ κατέλαβαν τὴν Ἑλλάδα χωρὶς πόλεμο. Οἱ προδότες πολιτικοὶ ποὺ συμμάχησαν μαζί τους βγαίνουν στὰ κανάλια καὶ ὑπερασπίζονται τοὺς τοκογλύφους! και μᾶς ὑπόσχονται προσωρινὴ ἀνακούφιση τῆς σκλαβιᾶς, ἂν κάνουμε τὰ χατήρια τῶν τοκογλύφων Ἡ τηλεόραση κάνει πλύση ἐγκεφάλου καὶ τρομοκρατεῖ τὸν λαό, γιὰ νὰ ψηφίσῃ ναί στοὺς τοκογλύφους, νὰ ψηφίσῃ ναί στὴν σκλαβιά τῆς πατρίδος!!! Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε; Ἄς διαβάσουμε ἕνα ἀπόσπασμα τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» καὶ ἄν ἔχουμε μέσα μας αἶμα ἑλληνικὸ, νὰ μὴ σκεφτοῦμε τὴν προσωρινὴ χαλάρωση τῶν δεσμῶν, ποὺ ὑπόσχονται οἱ τοκογλύφοι καὶ τὰ τσιράκια τους, ἀλλὰ νὰ ἀπαντήσουμε ὄχι στοὺς ντόπιους καὶ ξένους ἐχθροὺς τῆς πατρίδος.
Νὰ μὴ σκεφτοῦμε τὸ προσωρινό μας συμφέρον καὶ γίνουμε προδότες τῆς Πατρίδος.
Τὴν προσωρινὴ ἀνακούφιση θὰ τὴν συνοδεύσῃ φρικτότερη και μονιμότερη σκλαβιά
Ὅταν οἱ Ἰταλοὶ κατέλαβαν τὰ Γιάννενα ἔδιναν τὴν Ιταλικὴ ὑπηκοότητα στοὺς ἕλληνες για νὰ τοὺς κάνουν συμμάχους τους. Κάποιοι ποὺ ἤθελαν τὸ προσωρινό τους συμφέρον, δεχόταν τὸ δῶρο ἀπὸ τοὺς κατακτητάς. Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, νεαρὸς ἱεροκήρυκας  βρισκόταν τότε στὰ Γιάννενα. Μὲ ἐντολή τοῦ ἐπισκόπου Ἰωαννίνων Σπυρίδωνα Βλάχου, τοῦ μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, τὰ πρῶτα Χριστούγεννα τῆς σκλαβιᾶς τοῦ 1941 ἀνέβηκε στὸν ἄμβωνα καὶ κατακεραύνωσε τοὺς προδότες ἕλληνες ποὺ ἀρνοῦνταν τὴν πατρίδα και γινόταν ἕνα μὲ τοὺς Ἰταλούς. Ὅταν κατέβηκε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ἡ Ἰταλικὴ Καραμπιναρία ἔπιασαν τὶς πόρτες τοῦ ναοῦ για νὰ τὸν συλλάβῃ,
-δὲν  τὸν κατέβασαν ἀπὸ τὸ ἄμβωνα, γιὰ νὰ μὴν ἀναστατώσουν τὸ λαό-. Ὁ ἐπισκοπος Σπυρίδωνας ποὺ ἀντελήφθηκε τὶς κινήσεις τῶν Ἰταλῶν, φυγάδευσε τὸν θαρραλέο ἱεροκήρυκα ἀπὸ μιὰ μικρὴ πορτούλα τοῦ ἱεροῦ. Οἱ Ἰταλοὶ ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο νὰ παραδώση τὸν ἱεροκήρυκα καὶ ἐκεῖνος τοὺς εἶπε ὅτι θὰ τὸν τιμωρήσῃ ἴδιος καὶ δὲν θὰ τὸν ἐπιτρέψῃ ξανὰ νὰ κηρύξῃ. Ὁ ἐπίσκοπος ἐνημέρωσε τὸν π. Αυγουστίνο για τὶς πιέσεις που δέχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς καὶ γιὰ τὴν ὑπόσχεση ποὺ τοὺς ἔδωσε. Ὁ π. Αυγουστῖνος διαφώνησε, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κηρύξῃ καὶ δὲν ἤθελε νὰ μείνῃ πλέον στὰ Γιάννενα, γιὰ νὰ μὴν εἶναι, ὅπως του εἶπε· «σκύλος ενεός, σκυλί που δὲν γαυγίζει εἶναι ἄχρηστο. Καὶ εἶπε στὸν ἐπίσκοπό του· Δὲν κάνατε καλά ποὺ δώσατε τέτοια ὑπόσχεση. Κάτι ἄλλο ἔπρεπε νὰ πῆτε στοὺς Ἱταλούς· «Ὁ Αὐγουστίνος δὲν εἶναι παιδί μου, σαν κι αὐτὸν ὑπάρχουν πολλοί στὴν Ἑλλάδα. Ἐμένα δὲν μὲ ἔβλαψε σε τίποτε, ἐσᾶς ποὺ σᾶς ἔκανε κακό, πιάστέ τον καὶ ρίξτέ τον στη θάλασσα». Καὶ ὁ ἐπίσκοπος ἀπήντησε· «Ἔτσι λές βρὲ Αὐγουστῖνε; Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι κινδυνεύει καὶ τὸ δικό σου καὶ τὸ δικό μου κεφάλι;
Ὁ π. Αυγουστῖνος ἔφυγε τὴν ἰδια μέρα ἀπὸ τὰ Γιάννενα, χωρὶς νὰ ἐνημερώσῃ τὴν γερόντισσα μητέρα του, που την εἶχε μαζί του καὶ ἦρθε στὴ Μακεδονία, για νὰ μπεῖ σὲ νέες περιπέτειες και νὰ γίνει ἄγγελος προστάτης τῶν Μακεδόνων. Τό βράδυ οἱ Ἰταλοί ἔκαναν ἔφοδο στο σπίτι του καὶ ἐπειδή δεν τὸν βρῆκαν, συνέλαβαν τὴν μητέρα του.
Ἔβγαλαν ἔνταλμα συλλήψεως ἐναντίον του, τὸ ἐστειλαν καὶ στὶς Γερμανικές ἀρχές. Αὐτὸ τὸ ἔμαθε ὅταν ἔφτασε στα Γιαννιτσά ἀπὸ ἕναν ἀστυνομικό. Αν τὸν ἔπιαναν θὰ τὸν ἔβαζαν στὸν κατάλογο τῶν 200 πατριωτῶν, ποὺ ἔστειλα δῆθεν στὴν Ἰταλία καὶ τοὺς βούλιαξαν στὴν Ἀνδριατικὴ θάλασσα. Τὴν μητέρα του π. Αυγουστίνου κατάφερε ὁ μητροπολίτης Σπυρίδωνας νὰ τὴν πάρῃ ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Ἰταλῶν καὶ νὰ τὴν ἔχει ὑπὸ τὴν προστασία του.
Τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ την «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», φυλ. 386, Ιουνίου-Ιουλίου 1977, θὰ τὰ δημοσιεύσουμε στὶς ἐπόμενες ἀναρτήσεις
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=47957