Χαίρε θάλασσά μου

 

Χαίρε πονεμένη
Χαίρε αγαπημένη
Χαίρε το μεγάλο Ναι!
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε θάλασσά μου
φωτεινά νησιά μου
γλυκιά μου γη και...
ουρανέ
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Μη μιλάς, μη μιλάς
Άκου, άκου
Μη μιλάς, μη μιλάς
Άκου, άκου
Χαίρε η καρδιά μου
τρυφερά όνειρά μου
χαίρε αγάπης ποταμέ
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε σκέπασέ με
και αγκάλιασέ με
κι η ψυχή να λέει: Ναι!
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Μη μιλάς
Σύνθεση, παραγωγή: Σταμάτης Σπανουδάκης
- See more at: http://istologio.org/?