Φιλοκαλία


Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, (εκδ. 1893).
_______________________________________________________
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, (μεταφρ. Αντώνιος Γαλίτης, εκδ. Το περιβόλι της Παναγίας, 1986).
Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας (σε μορφή .pdf) εδώ :
________________________________________________________
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, (Αλφαβητικώς ανά Τόμο)