ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (1947)Μπορεῖτε  νὰ δεῖτε καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μάχης στὰ
 ἑξῆς:
 
 
καὶ
 
http://youthimdpk.blogspot.com/2019/01/1947.html