Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο Τύπου Συλλαλητηρίου γιὰ τὴν ΜακεδονίαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20/1/2019, 2:00 Μ.Μ.
Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ καὶ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ τὸ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων καὶ τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου, τὸ ὁποῖο θὰ λάβει χώρα τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 στὴν πλατεία Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας μας!
Ἀπευθύνουμε δυναμικὸ κάλεσμα στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες νὰ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ τὴν πρωτεύουσα μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὰ χέρια καὶ νὰ διατρανώσουν πρὸς κάθε κατεύθυνση τὴν σφοδρὴ ἀντίθεσή τους στὴν ἐντελῶς ἀπαράδεκτη «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», ἡ ὁποία τὶς ἑπόμενες ἡμέρες θὰ....
κατατεθεῖ πρὸς κύρωση στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσει κανείς! Ἡ Ἱστορία θὰ κρίνει μὲ τὸν σκληρότερο τρόπο τόσο τὸν πολιτικὸ κόσμο ἂν ἐπικυρώσει τὸ ξεπούλημα τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων, ὅσο καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἂν ὀλιγωρήσει καὶ ἀνεχθεῖ πρωτοφανῆ ἐθνικὴ προδοσία!
Ἂς ἐπαναλάβουμε μὲ ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ ἑνότητα τὶς μεγαλειώδεις στιγμὲς τῶν συλλαλητηρίων τοῦ παρελθόντος ἔτους στέλνοντας μήνυμα ΑΔΟΥΛΩΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ καὶ σεβασμοῦ στὸν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό!
Ἐμεῖς, σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὀφείλουμε μὲ τὴν παρουσία μας στὸ συλλαλητήριο νὰ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ τὴν μειοδοτικὴ «Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν» καὶ νὰ διαμηνύουμε πρὸς τοὺς Ἕλληνες Βουλευτὲς νὰ ἀποφασίσουν μὲ σεβασμὸ στὴν ΙΣΤΟΡΙΑ καὶ μὲ  γνώμονα τὸ ἀληθινὸ συμφέρον τῆς ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας!


Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν