Αγαπάτε τους όλους


Αγαπάτε το Θεό, αδελφοί και αδελφές, για το έλεός Του σε μας. αγαπάτε επίσης την Ιερά Μητέρα Του για τη μεσολάβηση της για τους αμαρτωλούς.

Αγαπάτε επίσης όλους τους αγίους για τις προσευχές τους για εμάς που είμαστε ανάξιοι. Αγαπάτε τους πατέρες και τις μητέρες που σας γέννησαν. Αγαπάτε όλους τους γείτονές σας, ακόμα και τους εχθρούς σας, και προσεύχεστε στον Θεό γι 'αυτούς, να... θυμάστε σταθερά ότι η εντολή της αγάπης για τον Θεό και τους γείτονες αποτελείται από ολόκληρο το νόμο και τους προφήτες (Ματθαίος 7, 12). Αγαπάτε όλους, και θα είστε με το Θεό και ο Θεός θα είναι μέσα σας. Και λοιπόν, ας μην σταματήσουμε να προσεύχεστε στον Κύριο να μας δώσει το πνεύμα της αγάπης.
Αρχιμανδρίτης Κύριλλος (Pavlov)