" Όλα έξω από τον Χριστό είναι μία κουταμάρα..."

 ~ Είναι δύσκολο να ζει κανείς στην σημερινή Ανθρωπότητα. 

Πολλά χρόνια προσεύχομαι για όλο τον κόσμο και την ειρήνη του και όμως ειρήνη δεν υπάρχει. 
Και όταν κανείς ομιλήσει για... την ειρήνη, θεωρείται κομμουνιστής. 
Δεν διαβάζω εφημερίδες για να δω τί γίνεται, γιατί δεν γίνεται τίποτα σωστό. 
Όλα έξω από τον Χριστό είναι μία κουταμάρα...

πηγή
http://amfoterodexios.blogspot.com/