Ἐπιστολή στούς δημάρχους τῆς Ἑλλάδας γιά τίς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων
Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε
Τά σέβη μας. Εἴμαστε μία ὁμάδα ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας-δράσης (Ὀρθόδοξη ΚίνησηΠολιτῶν).
Σᾶς ἀποστέλλουμε αὐτό τό μήνυμα, μέ ἀφορμή τίς προκλητικότατες καί πρωτόγνωρες γιά τήν Ἑλληνική κοινωνία gay-pride (ὁμοφυλοφιλία-ὑπερηφάνεια) παρελάσεις πού ἔλαβαν χώρα στήν Ἀθήνα καί στή Θεσσαλονίκη πρόσφατα καί ἐν ὄψει τοῦ διεθνοῦς ἐμβέλειας gay-culture festival πού θά πραγματοποιηθεῖ στό νησί τοῦ ἀείμνηστου Παπαδιαμάντη, τή Σκιάθο.
Σᾶς ἐνημερώνουμε καί σᾶς καλοῦμε πρός ἀποτροπήν ἀπό τήν ἐξάπλωση παρόμοιων happening. Ποτέ ξανά!
Σεβόμαστε τήν ἐλευθερία καί τίς ...
προσωπικές ἐπιλογές τοῦ κάθε συνανθρώπου μας εἴτε τίς ἐπικροτοῦμε, εἴτε ὄχι! Δέν εἴμαστε ρατσιστές. Ἄλλο ὅμως ἐλευθερία καί προσωπική ἐπιλογή καί ἄλλο πρόκληση τῆς δημοσίας αἰδοῦς καί κιναιδισμός! Ὁ καθένας μπορεῖ μέ εὐθύνη του ἐλεύθερα νά πρεσβεύει καί νά τηρεῖ ὅποια στάση ζωῆς ἐπιθυμεῖ. Αὐτό ὅμως δέν τοῦ δίνει τό δικαίωμα νά τήν διατυμπανίζει δημόσια, εἰδικά ὅταν πρόκειται γιά μία παραφύσιν κατάσταση (ἀπόδειξη: ὅτι οἱ gay δέν μποροῦν νά ἀναπαραχθοῦν)!
Ἡ ἀντίδρασή μας πηγάζει: α) ἀπό τήν ἀγάπη μας ἀπέναντι σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὥστε νά συναισθανθοῦν τήν ἁμαρτωλή-προβληματική διαφορετικότητά τους καί νά μετανοήσουν. β) Ἀπό τήν ἀγάπη μας ἀπέναντι σέ ὅλη τήν Ἑλληνική κοινωνία τῆς ὁποίας τά ἤθη βάλλονται βάναυσα ἰδιαίτερα τίς τελευταῖες δεκαετίες. Αὐτή ἡ κοινωνία μάλιστα βάλλεται σέ τέτοιο βαθμό πού ἀπειλεῖται μέ ἀποσύνθεσή της, μέ μεταβολή της σέ ζούγκλα ἀσυδοσίας καί ὄχι ἐλευθερίας καί τελικῶς μέ κίνδυνο ὁλοκληρωτικῆς διάλυσής της. Ἐπιβάλλεται νά σταματήσουμε ὅλοι καί περισσότερο ἐσεῖς οἱ Ἀνώτεροι Ἄρχοντες τά κακῶς κείμενα σέ ὅλους τούς τομεῖς, ἄν ἐπιθυμοῦμε εὐλογημένο παρόν καί μέλλον.
Σᾶς ἐφιστοῦμε τήν προσοχή ἰδιαιτέρως στά ἑξῆς σημεῖα:
1. Μέ τά gay parade καί festival προσβάλλεται ἡ ἐπικρατοῦσα Θρησκεία τῆς Ἑλλάδας, ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός, τόν ὁποῖο ἀσπάζεται ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων. Σύμφωνα μ’ αὐτήν τήν πίστη συντάχθηκε τό Ἑλληνικό Ἐθνικό Σύνταγμα (στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τρίαδος ) ὅπου ὁρκιστήκατε κι ἐσεῖς ὡς Δήμαρχος!
Συγκεκριμένα στό Ἅρθρο 3 τοῦ Συντάγματος παρ. 1, προστατεύονται οἱ Ἱεροί Ἀποστολικοί καί Συνοδικοί Κανόνες καί οἱ Ἱερές Παραδόσεις τῆς Ἐπικρατούσης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, στά ὁποῖα εἶναι φανερή ἡ ἀντίθεσή της γιά κάθε εἴδους παραφύσιν σεξουαλικές σχέσεις.
2. Θίγεται-διαλύεται ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας: Eἴτε μέ τή σύγχυση τῶν ρόλων πατέρα-μητέρας σέ περίπτωση υἱοθεσίας ἀπ’ τούς ὁμοφυλόφιλους, εἴτε μέ τή δημιουργία ἄτεκνης παραφύσιν «συζυγίας», καί πάντα μέ τή μή δημιουργία ἀληθινῆς οἰκογένειας.
3. Ἐπιβαρύνεται τό δημογραφικό πρόβλημα μέ τήν ἀτεκνία τῶν ὁμοφυλόφιλων.
4. Προβάλλονται παραφύσιν καί ἄρρωστες γιά τήν κοινωνία μας στάζεις ζωῆς ὡς ὑγιεῖς καί φυσιολογικές, τόσο στούς ἐνήλικες, ἀλλά κυρίως στήν εὐαίσθητη κατηγορία τῶν ἀνηλίκων μέ τεράστιες ἀρνητικές ψυχοσωματικές καί κοινωνικές ἐπιπτώσεις.
5.  Γίνεται κατασπατάληση τοῦ χρήματος τῶν φορολογουμένων δημοτῶν, πού δέν ἐρωτῶνται γιά ὅλες αὐτές τίς «δραστηριότητες» καί τή στιγμή πού οἱ περισσότεροι δῆμοι καί συμπολῖτες μας ἔχουν μεγάλες ἐλλείψεις-ἀνάγκες, εἰδικά τώρα ἐν καιρῷ μεγάλης κρίσεως.
6. Μετατρέπονται οἱ δῆμοι σέ σύγχρονα Σόδομα καί Γόμορα, σέ διαφημιστές καί προαγωγούς ἄσεμνων καταστάσεων καί τρόπων ζωῆς, μέσα κι ἔξω ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια. Ἐπίσης γίνονται οἱ δημιουργοί-προαγωγοί ἐκφυλιστικοῦ τουρισμοῦ!
7.  Γιά τό AIDS καί τήν ὑγεία, εἶναι γνωστό τό θέμα καί μεῖζον· δέν ἐπεκτεινόμαστε.
8. Κλείνοντας, ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων προωθεῖ  τήν ὁμοφυλοφιλία ἄν καί μόνο τό 3% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἀνήκει σ’ αὐτήν. Ἐπιχορηγεῖται ἀπό μεγάλα διεθνῆ τράστ (πχ Coke-Cola, Pepsi, Ford (Globe), General Motors, American Express, Best Buy, Lehman Brothers, Fannie Mae, Mellon Financial, η Shell , Dell, Avon, Estee Lauder, Coors, η General Electric, General Mills, Kraft, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Hyatt, State farm, Avis, Starbucks, Subway, Gameboy, Ikea, JC ) καί ἀπό μεγάλα κεφάλια γνωστῶν διεθνιστῶν – νεοεποχιτῶν (πχ  Bill Gates και David Rockefeller κ.α. ). Οἱ Νεοταξῖτες ὑπέρμαχοι τῶν gay «εἶναι σπαρμένοι» σέ ὅλους τους χώρους (τραπεζικούς, πολιτικούς, ψυχαγωγικούς κλπ), προκειμένου νά προωθοῦν τά σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀπό παντοῦ καί εἰς πάντας.
Οἱ gay, ἀποτελοῦν ἕνα ὄργανό τους, μικρές μαριονέττες:
α) Γιά νά διαλύσουν τήν οἰκογένεια καί κατ’ ἐπέκτασιν τίς κοινωνίες, ὁπότε ἐπιτυγχάνεται ἡ παγκοσμιοποίηση διά τοῦ «διαίρει καί βασίλευε»…
β) Γιά νά μειώσουν τόν παγκόσμιο πληθυσμό σέ 500.000.000 ὅπως ἔχουν παραδεχθεῖ δημόσια πολλάκις (βλέπε Guidestones στήν Georgia Ἀμερικῆς) καί νά ζοῦνε αὐτοί πλουσιοπάροχα μέ ὅλη τή γῆ καί τούς πόρους της στά χέρια τους.
γ) Γιά νά χαλαρώσουν τά ἤθη κι ἐπομένως νά φτιάξουν χειραγωγήσιμα ἀνθρωποειδῆ χωρίς ἀξίες, ἦθος, ἄρα ἀντιστάσεις στίς ἐντολές καί ὀρέξεις τους.
δ) ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, μέ τήν Ὁποία καί μόνο μ’ Αὐτήν  προφυλασσόμαστε ἀπό ὅλα τά παραπάνω κι ἀπό πολλά περισσότερα πού δέ χωρᾶνε σέ βιβλίο.
Σᾶς παρακαλοῦμε θερμά, νά ὑπηρετήσετε ἐπάξια πρῶτα τόν Θεό στόν ὁποῖον ὁρκιστήκατε ὅταν ἀναλάβατε τά καθήκοντά σας κι ἔπειτα τούς δημότες σας, τήν Ἑλλάδα καί τίς πατροπαράδοτες ἀξίες μας!
Εὐχαριστοῦμε γιά τόν χρόνο σας καί καλή δύναμη στό ἔργο σας.

Μέ τιμή,

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ