Γιατί λοιπόν να µεριµνώ εγώ για τον εαυτό µου;«Ο Θεός µε έκτισε ΄ έπαθε για µένα ΄ συγχωρεί τις αµαρτίες

µου και µε παρηγορεί ΄ µε τρέφει και φροντίζει για µένα .


Γιατί λοιπόν να µεριµνώ εγώ για τον εαυτό µου ή τι έχω να

φοβηθώ , έστω κι αν µε απειλή ο θάνατος» . ...

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης