Νά σκέπτεσαι καλά γιά τόν ἄλλον

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Νά σκέπτεσαι καλά γιά τόν ἄλλον

 http://www.hdwallpaperstop.com/wp-content/uploads/2013/09/sunset-sea-cave-wallpaper.jpg

«Νά σκέπτεσαι καλά γιά τόν ἄλλο.
Μέ τήν προσευχή σας, μέσῳ τοῦ Χριστοῦ,

ἐπηρεάζετε εὐνοϊκά τόν ἄλλο.

 http://3.bp.blogspot.com/_ULlrRqaTQ_0/TJozOkSc9KI/AAAAAAAABsA/5tQdjE_k5MU/s1600/flor-de-amendoeira%5B1%5D.jpg

Νά μήν σκέφτεστε ἄσχημα γιά κάποιον,
διότι τότε ἐπηρεάζετε κι αὐτόν ἄσχημα».
Γέρων Πορφύριος
http://talantoblog.blogspot.gr/2013/11/blog-post_12.html