ΠΕΡΙ     ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Νὰ ἀποφασίζεις ἀργά, ἀλλὰ νὰ ἐκτελεῖς γρήγορα τὶς ἀποφάσεις σου.   (Ἰσοκράτης)

Ὅποιος ἀναβάλλει τὴν ἐργασία του παλεύει πάντα μὲ δυσκολίες.  (Ἡσίοδος 8ος αἰ.π.Χ.)

Δὲν πρέπει νὰ ...
περιμένεις ἄλλον καιρὸ γιὰ τὴ διόρθωσή σου, γιατὶ δὲν ἔχουμε ἀσφάλεια γιὰ τὸ αὔριο.  (Γρηγ. Θεολόγος)

        Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ ἐπιτυχέστερα τεχνάσματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι ἡ ἀναβολή.             (Λόγια σοφὰ Α΄, σελ. 67)

        Κύριε, δῶσε νὰ ἐννοήσουμε ὅτι ἡ ἀναβολὴ σημαίνει συνήθως ματαίωση, καὶ ἡ ματαίωση καταστροφή. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπώλεια τοῦ χρόνου καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ πνευματικοῦ μας ἔργου, φύλαξέ μας, Κύριε.

                                         (Γέροντας Εὐσέβιος Ματθόπουλος)