Γέρων Νίκων προς νέους (μέχρι 100 ετών)


Ο εξαιρετικός γέρων Νίκων σε μια ομιλία με ευρεία θεματολογία
με την γλαφυρότητα και...
παραστατικότητά του μας ωφελεί
πνευματικά. Απαντά και σε αρκετές ερωτήσεις μερικές από τις
οποίες θα ήταν και δικές μας.
http://www.pentapostagma.gr/2014
πηγή