ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ


πειδ εναι δηλος κα γνωστος το καθενς  ρα το θαντου, σημεινω δλγα λγια, σν διαθκη, κα σα εναι δυνατν, παρακαλ τ παιδι μου ν τφαρμσουν.
Τ χρνια πο πτρεψε  Θες ν ζσω στ γ ταν ρκετστε ν πσω σ πολλμαρτματα. σα θυμμουνα κα σα μπρεσα τ χω ξομολογηθε σ πνευματικος Πατρες. Γι σα λησμνησα  δ μπρεσα ν ξομολογηθ, παρακαλ τ Θε νγνει λεως κα γι μνα κα ν δεξει τ λες του σ μνα τν μαρτωλ.
ξιθηκα, χωρς ν τ ξζω, ν εσλθω στς...
τξεις το Κλρου. Τ τιμητικ ατ γιμνα γεγονς θ γνει ατα γι πι αστηρ κρση κ μρους το Θεο.  Γιατ τ ξρω, δν μουνα σν κληρικς ατς πο πρεπε ν μουν. Λυπομαι κα ζητ συγγνμηπ σους σκανδλισα  πκρανα  πλγωσα  τος φρθηκα μ τρπο πο δνπρεπε. Ζητ π λους συγγνμη. Ταυτχρονα χω συχη τ συνεδηση τι καννα δν βλαψα νσυνεδητα.  Λθη διπραξα. Σ μαρτες ππεσα. σκεμμνα, μως, δνδκησα κα δν βλαψα.
κενους πο περισστερο στενοχρησα  πκρανα μ τ συμπεριφορ μου, εναι σζυγος κα τ παιδι μου, τ πρσωπα πο γπησα περισστερο σ' ατ τν κσμο. Παρακαλ ν μν μο κρατον κακα κα ν προσεχονται γι τ ψυχ μου.
κενο πο ντονα θλω εναι ν χουν πντα γπη μεταξ τους.  Γιργος μ τΜαρα κα τ παιδι τους.  Δημτρης κα  Χρσω κα τ παιδι τους.  νδρολα μ τ παιδι μας.
Στ σημεο ατ θλω ν εχαριστσω π τ βθη τς ψυχς μου τ Θε γι τγυνακα πο μο χρισε. ν σν κληρικς, σν πατρας, σν νθρωπος μπρεσα νκμω κτι στ ζω, ατ φελεται στν νδρολα. Στθηκε δπλα μου σν  πι ξια σζυγος, μητρα κα κατ' ξοχν πρεσβυτρα.  γυναικεία διαίσθηση,  ξυδέρκεια καί αστηρή κριτική της μέ προστάτευσαν σέ κρίσιμες ρες.  φοσωση κασυμπαρστασ της ταν διαρκς, στω κι ν γ πολλς φορς τν πλγωσα μ τνγωισμ κα τν παρδεκτη συμπεριφορ μου. Τν παρακαλ ν μ συγχωρσει γιλα.
Πρα π τ κατ σρκα παιδι μου, τ Χριστφορο, τ Μαρα, τ Γιργο, τ Χρσω κα τ Δημτρη, ξ σου γπησα κα τ λλα μου παιδι, τν κσμο το Παραλιμνιο.καμα γι'  ατος ,τι καλτερο μπρεσα. κλαψα στόν πόνο τους καί χάρηκα στίς χαρές τους. Ββαια καμα κα πολλ λθη στ μακροχρνια διακονα μου, φοπέτρεψε  Θεός νά κρατήσω πολλές φορές σημαντικά πόστα καί καίριες θέσεις, τόσο σάν κληρικός, σο καί σάν κπαιδευτικός.
Παρηγοριέμαι μέ τή σκέψη τι μόνο κενοι πού δέν κάνουν τίποτε δέν διατρέχουν τόν κίνδυνο νά ποπέσουν σέ λάθη. νσοι ργάζονται, σίγουρα στήν πορεία τους θά διαπράξουν πολλά.
 Τ πρτο πο θ θελα ν π εναι τι καμμι περιουσα λικ  ποιο δποτε λλο περιουσιακ στοιχεο δν χω κα δν  φνω. Ἐάν ερεθον στ νομ μου κποιες καταθσεις  ποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεα, ατ  δν νκουν σ μνα. Πρκειται γι χρματα πο κατ καιρος μο δθηκαν γι πτωχος κα δν πρλαβα ν τ δσω. Ν διατεθον σ φιλανθρωπικος σκοπος.
Τ μνο πο φνω στ παιδι μου εναι  εχ κα  γπη μου. Ἐάν μ λεσει Θες, ο προσευχς μου θ εναι μαζ τους κα στν μετ τν θνατο ζω. Δικ τους εναι κα ,τι λλο βρσκεται στ σπτι μας.
ταν θ μ τοιμζουν γι τν τφο δν θλω ν μ ντσουν μ πλρη ερατικστολ.  Τ ρσα μου κι να πιτραχλιο μο φτνουν.
 κολουθα στν κκλησα το γου Δημητρου σο πι πλ κα λιτ. Δν χρειζονται πικδειοι. Οτε πολλο παπδες. Θ θελα, μως, ν ερσκονται παρντες σοι  μ γπησαν.Θλω τν προσευχ τους, ν λεσει  καλς Θες τν ψυχ μου.
Γι τφο θ θελα κενο τ χρο πο ερσκεται δεξιά  το τφου το Χριστφορου (χι πρός τόν διάδρομο). Πνω στν τφο, στ ππεδο το δφους, σ μι λευκπλκα ν χαρακτον τ ρχικ μου,  μερομηνα θαντου μου κα τ πι κτω Κθισμα π τν κολουθα το ρθρου τς Κυριακς το στου:

π. Ε. Χαραλ.
.. /.. /20 ..

γκλας πατρικς, διανοξαι μοι σπεσον·
στως τν μν,  κατηνλωσα βον·
ες πλοτον δαπνητον, φορν το λους Σου.
Νν πτωχεουσαν, μ περδς καρδαν·
σο γρ, Κριε, ν κατανξει κραυγζω·
μαρτον· σσον με.
http://2.bp.blogspot.com/-O01cNsCGzuA/TgrKX-vh8NI/AAAAAAAACLE/mkc4EHkufa0/s400/IMAG0118.jpg