ΑΣ ΜΑΣ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!

Ἂς μᾶς ξεχρεώσουν καὶ θὰ φύγουμε!τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
15.07.2015

.               Οἱ Γερμανοὶ θέλουν νὰ καταβάλουμε μέχρι σὲντ τὸ ποσὸ ποὺ ἔχει ἐγγραφεῖ στὰ κιτάπια τους ὡς ἑλληνικὴ ὀφειλή. Εὔκολο εἶναι αὐτὸ καὶ μπορεῖ ἡ διαδικασία νὰ ἔρθει εἰς πέρας ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν.
.               Ἐπίσης, οἱ Γερμανοὶ καὶ ὅσοι παίρνουν «γραμμὴ» ἀπὸ ἐκείνους θὰ χαίρονταν πολὺ ἂν ἡ πατρίδα μας διέκοπτε δεσμοὺς μὲ τὴν «ἕνωση» τῶν κρατῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ποὺ ἐλέγχει σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ τὸ Βερολίνο. Κι αὐτὸ εἶναι παιχνιδάκι. Μπορεῖ ἡ χώρα μας νὰ τὸ κάνει μὲ τὴν ἐλάχιστη δυνατὴ καταβολὴ κόπου καὶ φαιᾶς οὐσίας.
.               Ἀρκεῖ νὰ προηγηθεῖ κάτι ἐξ ἴσου ἁπλό: νὰ ἀποπληρώσει ἡ Γερμανία τὶς ἀποδεδειγμένες ὀφειλές της πρὸς τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς... πολεμικὲς ἐπανορθώσεις καὶ τὸ ἀναγκαστικὸ δάνειο. Τὸ ποσὸ δὲν εἶναι μὴ διαχειρίσιμο γιὰ τὴν «ἀτμομηχανὴ» τῆς Εὐρώπης. Ἀνέρχεται, συνολικά, περίπου στὸ 1 τρισεκατομμύριο εὐρώ..               Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία οὐδέποτε βάζει τὸ μαχαίρι στὸν λαιμὸ ὁποιουδήποτε ἔθνους γιὰ ζητήματα ὕλης καὶ χρημάτων, μπορεῖ νὰ τοὺς κάνει καὶ εὐκολίες πληρωμῆς καὶ νὰ συντάξει (μαζὶ μὲ Βρετανοὺς καὶ Ἀμερικανοὺς ἐμπειρογνώμονες) εὐνοϊκοὺς ὅρους στὸ σχετικὸ συμφωνητικό.
.               Τὸ ἴδιο δευτερόλεπτο, λοιπόν, ποὺ οἱ Γερμανοὶ θὰ μᾶς ξεχρεώσουν, θὰ πληρώσουμε κι ἐμεῖς ὅσα ἰσχυρίζονται ὅτι τοὺς ὀφείλουμε. Δίχως δεύτερη κουβέντα, δίχως ἀναστολές, ἀναβολὲς καὶ ἀμφιβολίες.
.               Καὶ στὸ ζήτημα τῆς ἐμπιστοσύνης δὲν ἔχουν ἄδικο. Δύσκολα μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν ὁποιοδήποτε ἔθνος ἔχει πολεμήσει καὶ ἀκυρώσει τὰ μεγαλοϊδεατικὰ σχέδιά τους. Εἶναι ἀδύνατον νὰ νιώθουν ἥσυχοι μαζί μας γνωρίζοντας ὅτι ἔχουν κατακρεουργήσει μυριάδες ἀθώους Ἕλληνες στὸν βωμὸ τῆς ἀκόρεστης ἐπιθυμίας τους γιὰ ἐπέκταση.
.               Κι ἐμεῖς, παρόλο ποὺ ἔχουμε τὴν τάση νὰ συγχωροῦμε καὶ νὰ λησμονοῦμε, τελευταία δυσκολευόμαστε νὰ ἐμπιστευτοῦμε τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς ὁμοίους τους στὴν Ε.Ε. Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης δὲν εἶναι ἐξωπραγματικὴ συνθήκη ἀλλὰ σύνηθες «σύμπτωμα» τῶν ἀσθενειῶν ποὺ πλήττουν τὴν παγκόσμια κοινότητα.
.                Ἂς μᾶς ξεχρεώσουν, λοιπόν, νὰ τοὺς ξεπληρώσουμε κι ἐμεῖς τὰ δέοντα καὶ νὰ ζήσουμε ἀπὸ μακριὰ καὶ (περίπου) ἀγαπημένοι. Ἀλλιῶς, ἂς πάψουν ἐπιτέλους νὰ μᾶς προσβάλλουν!

https://christianvivliografia.wordpress.com/