ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
                 ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
                             
Ἀριθ. Πρωτ. 36                                                                            Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  24ῃ Αὐγούστου 2015ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις :

« Χρόνια, τώρα, τονίζουμε καὶ ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι λίαν κακόπιστοι γείτονες. Γιατὶ παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς διαβεβαιώσεις τους, στὰ πράγματα, ὅμως, ἔχουν ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό : Νὰ ἐκδιώξουν τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Γι’ αὐτὸ καὶ συχνά, μεταχειρίζονται βίαιους τρόπους καὶ μέσα ἀπαράδεκτα.
Ἔτσι, ὅπως γράφτηκε στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο, ἐργαζόμενοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, μὲ τὴν στήριξη τῶν ἀνδρῶν τῆς ἀστυνομίας, εἰσέβαλαν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στοὺς Δρυμάδες, ἀφαίρεσαν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ σκεύη κ.ἄ., μὲ στόχο τὴν καταστροφὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς κατήγγειλε ἤδη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία ἐχαρακτήρισε τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ ἐνέργεια ὡς ἱεροσυλία.
Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐκκλησία τῶν Δρυμάδων εἶχε...
κατεδαφισθῆ τὸ 1972 ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα, ἡ Ἑλληνικὴ δὲ κοινότητα τὴν ξαναέκτισε τὸ 1992, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος.
Διαμαρτυρήθηκε καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου              κ. Κων/νος Κούτρας, ἐδήλωσε ὅτι οἱ ἐκτεταμένες καταστροφές, στὶς ὁποῖες προέβησαν ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, «εἶναι πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες».
Ἐμεῖς καταδικάζουμε τὶς ἐνέργειες τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ δὲν δείχνουν σεβασμὸ τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριτική μας ἔπαλξη καλοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία σὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση. Διαφορετικά, θὰ θρηνήσουμε συμφορές, γιατὶ οἱ Ἀλβανοὶ μισοῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ ἐπιδιώκουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη. Σαλπίζουμε, λοιπόν, πρὸς κάθε κατεύθυνση τὸ σύνθημα, ποὺ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο : «Φύλακες γρηγορεῖτε» ».

( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )