«Ὁ Χριστός δέν ἔρχεται νά σέ βρεῖ, γιατί δέν βελάζεις!....»
« ποιμὴν  καλὸς»

Μέ πλησίασε κάποτε ἕνας κύριος καί μοῦ λέει: Ἐντάξει κύριε Παναγόπουλε, ἐγώ ἐνδιαφέρομαι γιά τό Χριστό, τό παραδέχομαι. Ναί ὅμως, Χριστός ἦρθε γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί γιατί δέν ἔρχεται καί σέ μένα γιά νά μέ βρεῖ καί νά μέ σώσει; Νά ἔρθει καί γιά μένα, τόἀπωλολό πρόβατο νά μέ σώσει. Ἐξάλλου δέν εἶμαι καί ἐγώ τό παιδί του;
Καί ὅταν τελείωσε τοῦ εἶπα:  Χριστός δέν ἔρχεται νά σέ βρεῖ, γιατί δέν... βελάζεις! Ὅπως ὅταν χαθεῖ ἕνα πρόβατο τό ὁποῖο δέν βελάζει, δένμπορεῖ  βοσκός νά τό βρεῖ, ἔτσι καί ἐσύ δέν ζητᾶς τό Θεό καί δέν μπορεῖ  Χριστός νά σέ βρεῖ.

Ἐάν δέν ζητήσουμε ἀπό αὐτόν τόν κόσμο νά συναντήσουμε τό Χριστό, γιά νά μᾶς βοηθήσει, δέν πρόκειται οὔτε καί στήν ἄλλη ζωή νά Τόν συναντήσουμε. Ὁ Θεός δέν ἀφήνει κανέναν ἄνθρωπο ἀβοήθητο, πού ἐπικαλεῖται τήν βοήθειά Του. Ὁ Θεός ἄφησε ἐλεύθερο τόν ἄνθρωπο νά κάνει τίς ἐπιλογές στή ζωή του, καί ἄν περιμένει ὁ Θεός νά τόν βοηθήσει, χωρίς ὁ ἴδιος νά Τοῦ ζητήσει βοήθεια, τό μόνο σίγουρο εἶναι, ὅτι θά ὑποστεῖ τά ἐπώδυνα ἀποτελέσματα τῆς κολάσεως.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἀπό τό βιβλίο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ “ ἀπό ἐμπνευσμένες ὁμιλίες του. 
Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος 


Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2015/09/blog-post_95.html