Να έχεις πάντα ανοιχτή γραμμή,  μή σπάσεις ποτὲ το καλώδιο αυτό.
Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ