ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Ο ΔΑΙΜΟΝΑΣ;


>Αποτέλεσμα εικόνας για ιεροψαλτης
>
 Στην 
> Σκήτη της Αγίας Άννας, ό
> Μοναχός
> Προκόπιος από την Καλύβα
> «Είσόδια της Θεοτόκου» είχε
> μεγάλη επιθυμία να μάθει
> μουσικά, για να δοξολογεί κι
> αυτός το Θεό, όπως και οι άλλοι
> αδελφοί.
>
> Επειδή όμως ήταν λίγο παράφωνος
> αποφεύγανε οι Πατέρες να τον
> μάθουν μουσικά.
>
> Ό αδελφός Προκόπιος είχε χάρισμα
> από το Θεό λάβει να λέει
> ακατάπαυστα την ευχή
> το «Κύριε Ίησοϋ Χριστέ υιέ του
> Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλό»
> και στο αριστερό
> του χέρι κρατούσε πάντα το
> κομβοσχοίνι, το όποιο δεν
> αποχωριζόταν ποτέ.
>
> Μια μέρα, ήταν πολύ λυπημένος,
> πού δεν μπορούσε να βρει κανένα
> για να τον μάθει
> μουσική και συλλογιζόμενος αυτό
> το πράγμα, από την πολύ του λύπη,
> είχε
> σταματήσει να λέει την ευχή.
>
> Ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά
> του ένας σεβάσμιος, αλλά
> άγνωστος σ' αυτόν
> γέροντας ό όποιος του είπε:
> «Αδελφέ Προκόπιε, τι έχεις κι
> είσαι τόσο λυπημένος;
> τι σε απασχολεί; Ό Προκόπιος του
> απάντησε: «τι να έχω γέροντα, να,
> θέλω κι εγώ
> να μάθω λίγα μουσικά και δε
> βρίσκεται κανένας να με μάθει,
> γιατί μου λένε πώς
> είμαι λίγο φάλτσος».
>
> Ό ασπρογένης γέροντας τότε του
> είπε: «Γι' αυτό κάθεσαι και
> στενοχωριέσαι
> καημένε, εγώ θα σε μάθω μουσικά
> και θα σε κάνω να γίνεις ό
> καλύτερος ψάλτης του
> Αγίου Όρους, θα κελαηδάς σαν το
> καλύτερο αηδόνι, αλλά θέλω κι εσύ
> να μου κάνεις
> μια χάρι».
>
> «Δηλαδή τι ζητάς από μένα,
> του είπε ό Προκόπιος, θέλεις να
> σε πληρώσω;
> Εγώ ότι θέλεις θα σου δώσω!».
>
> Τότε ό ασπρογένης του είπε: «Ή
> πληρωμή ή δική μου είναι να
> πετάξεις από ...
τα
> χέρια σου αυτό πού λέτε
> κομποσχοίνι και να πάψεις να λες
> αυτό πού λέτε ευχή και
> θα σε μάθω 'γώ, ότι θέλεις».
>
> Ό Μοναχός Προκόπιος άμα άκουσε
> αυτά κατάλαβε πώς ό φαινόμενος
> δεν ήταν Μοναχός,
> άλλα ό παμπόνηρος Δαίμονας, πού
> ήθελε νά τον κάνει να σταματήσει
> την προσευχή,
> και αμέσως έκαμε το σταυρό του
> και είπε: «Υπάγε οπίσω μου Σατανά
> παμπόνηρε, δε
> μου χρειάζονται τα μουσικά σου
> και οι πονηρές και οι καλοσύνες
> σου» κι ό
> Δαίμονας έγινε άφαντος.
>
> Άπ'
> αυτό μαθαίναμε πόσο ό Διάβολος
> φοβάται το κομβοσχοίνι, για το
> οποίο καλά
> λένε οι Πατέρες ότι είναι το όπλο
> του χριστιανού κατά του Διαβόλου
> και την
> ευχή, ή οποία καίει τον
> Δαίμονα.
>
> Ενώ τους ψάλτες δεν τους
> φοβάται τόσο και δεν τους
> υπολογίζει, γιατί,
> εύκολα με το ψάλσιμο αφαιρούνται
> από την προσευχή και πέφτουν
> στον εγωισμό και
> την υπερηφάνεια!
> Ο
> διάβολος φοβάται το
> κομποσχοίνι... την προσ-ευχή...
>
>
> *
> Από το βιβλίο "Το Γεροντικόν
> από το περιβόλι
> της Παναγίας"