Πρώην ἀστρολόγος: Οἱ ἀστρολόγοι εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου!


Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ εἶναι συνδυασµὸς δαιµονικῆς ἐνέργειας καὶ ἀπάτης. Καὶ τὰ δύο «προϊόντα» τοῦ διαβόλου.
Οἱ πολυπληθεῖς ἀστρολόγοι εἶναι οἱ πλέον «συνεπεῖς» ὑπηρέτες τοῦ διαβόλου, οἱ ὁποῖοι µέσῳ τῆς ἀπάτης τῆς ἀστρολογίας, προωθοῦν τὸν ἀποκρυφισµό, δηλαδὴ τὴ λατρεία τοῦ διαβόλου, στὶς πλατιὲς µᾶζες. Ἡ ἀστρολογία εἶναι πιὰ «τρόπος ζωῆς» στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν σηµερινῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ ἕνας πρώην ἀστρολόγος, εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὴν παλληκαριὰ νὰ «ξεµπροστιάσει» τοὺς τέως συναδέλφους του. Πρόκειται γιὰ τὸν κ. Ἠλία Χατζηνικολάου, ὁ ὁποῖος
ἔκανε µία ἀποκαλυπτικὴ εἰσήγηση, πρὶν λίγο καιρό, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γλυφάδας, µέσῳ τῆς ὁποίας ἀπόδειξε τὴν ἀπάτη τῆς ἀστρολογίας. ∆εῖτε πὼς ἔκλεισε τὴν εἰσήγησή του: «Σύµφωνα µὲ τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁ διάβολος δὲν...
γνωρίζει τὸ µέλλον, ξέρει ὅµως τὸ παρελθὸν
ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ µὲ βάση αὐτὸ µπορεῖ νὰ κάνει λογικοὺς συνειρµοὺς γιὰ τὸ µέλλον ἢ νὰ δώσει µία πρόβλεψη µὲ τὰ ὄργανά του τοὺς ἀστρολόγους καὶ νὰ προσπαθήσει µετὰ νὰ τὸ ὑλοποιήσει µὲ κάθε τρόπο, γιὰ νὰ βγεῖ ἀληθινό, γι’ αὐτὸ ὅσοι ἐµπιστεύονται τὴν ζωή τους στοὺς ἀστρολόγους, οὐσιαστικὰ ὑποθηκεύουν τὸ µέλλον τους στὸν διάβολο καὶ τὶς ἐνέργειές τους» (Ἱστολ. Ἀνεξήγητο)! Συµφωνοῦµε ἀπόλυτα! Συγχαρητήρια ἀγαπητέ µας!

Ορθόδοξος Τύπος 22/5/2015
http://makkavaios.blogspot.gr/2015/05/blog-post_48.html
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/02/blog-post_338.html#more