Συμφέρει η ασθένεια.

 Συμφέρει η ασθένεια. 
Δέν παρακαλῶ νά γίνω καλά. 
Παρακαλῶ νά μοῦ δίνει ὑπομονή ὁ Θεός. Είναι πιο σπουδαίο να ...μου δίνει υπομονή, παρά να μου σώσει υγεία...

Γιατί η υπομονή θα μου βρεθεί και στήν άλλη ζωη. Την υγεία τι να την κάνω; 
Η υγεία είναι απαραίτητη μέχρι τον τάφο...

 

πηγή~ Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης
http://trelogiannis.blogspot.com/