Στάρετς Ζαχαρίας: Ο ιερέας που πήγε να εξομολογηθεί εξεπλάγη!

 Στάρετς Ζαχαρίας (1850-1936).

Ένας ιερεύς, μεγάλος στην ηλικία, πήγε σ’ αυτόν [στον Στάρετς Ζαχαρία] για να εξομολογηθή, αλλά πολύ δυσκολευόταν να του αποκαλύψη όσα τον στενοχωρούσαν. Ο Στάρετς άρχισε να απαριθμή τις δικές του αμαρτίες στον ιερέα και είπε:

– Όσον αφορά στον αριθμό και το ποιόν τους, τέτοιες ακριβώς αμαρτίες έχω εγώ και μάλλον αυτές τις ίδιες έχεις και εσύ· δεν είναι έτσι; Λοιπόν, μετανόησον και...

θα σου δώσω συγχώρηση γι αυτές.

Ο ιερέας εξεπλάγη. Ο Στάρετς είχε ηθελημένα απαριθμήσεις τις αμαρτίες του ιερέως, αλλά για να καλύψη την προόραση τού είπε: «Τέτοιες αμαρτίες έχω εγώ».

Ο ίδιος ο ιερεύς μού το διηγήθηκε αυτό.

Από το βιβλίο, «Στάρετς Ζαχαρίας, Μια οσιακή μορφή της Σοβιετικής Ρωσίας», έκδοση Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια 2002.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Πεμπτουσία.gr: 22 Αυγούστου 2021

http://www.orp.gr/wordpress/?p=32382