Άγιος Παϊσος για τις Εικόνες
 Είπε ο Άγιος Παΐσιος _Είπα σε έναν Ίεχωβά µιά φορά: «Έσεις δεν έχετε φωτογραφίες στά σπίτια σας;».  


«Έχουµε», µού λέει. 

«Έ, καλά, ή µάνα, όταν τό παιδί της λείπει µακριά, δεν φιλάει τήν φωτογραφία τού παιδιού της;». 
 
«Τήν φιλάει», µού λέει.

«Τό χαρτί φιλάει ή τό παιδί της;». 

«Τό παιδί της», µού λέει. 

«Έ, όπως εκείνη, όταν...φιλάει τήν φωτογραφία τού παιδιού της, τού λέω, φιλάει τό παιδί της καί οχι τό χαρτί, έτσι καί έµεις τον Χριστό φιλούµε· δεν φιλούµε τό χαρτί ή τό σανίδι...».

πηγή :Από το βιβλίο «Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β΄»