Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ἐνάντια στό μάθημα τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα: Μαρούσι - Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 5:00 μ.μ
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ, 20/9/2021, 5:00 Μ.Μ.
12 Σεπτεμβρίου 2021
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς καί Παιδιά», τό ὁποῖο ἔχει στόχο τήν ἀνάδειξη, τήν ὑπεράσπιση καί τήν προώθηση τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν της Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, μέ ἀφορμή τήν ἐπιβολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ μαθήματος τῆς «Ὁλοκληρωμένης ἤ Συμπεριληπτικῆς» Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία, καλεῖ ὅλους, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά καί κάθε συνειδητοποιημένο Ἕλληνα πολίτη, σέ μία εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 καί ὥρα 5μμ, στήν πύλη τοῦ… Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, στό Μαρούσι.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ:

Ἡ Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση εἶναι ὑπόθεση τῆς οἰκογένειας.

Οἱ γονεῖς δέν παραχωροῦμε τό δικαίωμα ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας σέ ἄλλους ὅταν πρόκειται γιά προσωπικά - ἰδιωτικά θέματα.

Δέν ἐπιτρέπουμε σέ κανένα φορέα νά ὑποβαθμίζει τό ρόλο μας καί νά ἀνατρέπει τίς παραδοσιακές, θρησκευτικές ἤ οἰκογενειακές μας ἀρχές.

Ὅλοι μαζί μποροῦμε νά ἀλλάξουμε αὐτή τήν ἀπόφαση, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, πού σκοπό ἔχει νά μολύνει ἠθικά, πνευματικά καί σωματικά ἑκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.

Ὅλοι μαζί στή συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 καί ὥρα 5μμ, στήν πύλη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν:

Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ»
Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυναικών
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Μητέρες Ἐπιστήμονες Πολύτεκνες
Μουσική Συντροφιά
Πανελλήνια Ἕνωση Γυναικών
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (ΓΕΧΑ)
Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωση (Π.Ο.Ε.)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
Σύλλογος «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης»
Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Γυναικών Εὐρώπης
Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/09/20-500.html