Για να μην αμαρτάνουμε συντελούν….
 Η μνήμη του θεού

Η μνήμη του θανάτου,των εσχάτων, της κρίσεως, η συχνή εξομολόγηση

Η μελέτη των Γραφών και ιερών βιβλίων

Η προσευχή,Η προσοχή ώς και Η συμμετοχή στη θεία Κοινωνία…

Στάδια μετανοιας:
Συναίσθηση αμαρτωλότητας

Λύπη και συντριβή για τις αμαρτίες

Απόφαση για επιστροφή και...

Ειλικρινής εξομολόγηση ενώπιον του Πνευματικού.

Ο απόστολος Παύλος: Απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού και ενδυσάμενοι τον νέον.(Κολ.3 2)

Παλαιός άνθρωπος είναι:

Ο άνθρωπος της πλεονεξίας

Ο άνθρωπος του φθόνου και της ζήλιας

Ο άνθρωπος της ανηθικότητας

Ο άνθρωπος πάσης κακιάς.

Νέος άνθρωπος είναι:

Ο άνθρωπος της αυτάρκειας

Ο άνθρωπος της αγάπης

Ο άνθρωπος της αγνότητας

Ο άνθρωπος κάθε αρετής.

Δια να αποβεί κανείς νικητής χρειάζεται:

Να μην εμπιστεύεται ποτέ τον εαυτό του

Να έχει όλη την ελπίδα του στο Θεό

Να αγωνίζεται πάντοτε και

Να προσεύχεται αδιάλειπτα.

https://www.askitikon.