«Ἡ εὐλογία νά ἔχεις ἕνα παιδί στόν Παράδεισο»!

  


Τόν Μάιο τοῦ 2020 ἤμουν ἔγκυος στόν 5ο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης μου

καί στήν Β΄ ἐπιπέδου ἐξέταση τό ἔμβρυο διαγνώσθηκε μέ μιά ἀπό τίς

πιό σοβαρές καρδιοπάθειες παγκοσμίως, μέ Σύνδρομο Ὑποπλαστικῆς

ἀριστερᾶς κοιλίας HLHS (Hypoplastic Left Heart Syndrome)!

Ἡ ἐπιστήμη ἔδειχνε ὡς μονόδρομο τήν ἔκτρωση. Ὅμως, δόξα τῷ Θεῷ,

πήραμε τήν ἀπόφαση νά...

μή θανατώσουμε τό ἔμβρυο. Τό κοριτσάκι μας

γεννήθηκε στόν 9ο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης μέ καισαρική, βαπτίστηκε Εἰρήνη–Ἰωάννα καί ὅταν ἔγινε πενήντα ἡμερῶν ταξίδεψε γιά τούς ἀγγέλους!

Ἔχουμε οἰκογενειακῶς μιά γλυκιά ἀνάμνηση γεμάτη ἀγάπη γι'

αὐτό τό παιδί μας, τό ὁποῖο εἶναι πάντα δίπλα μας σάν φύλακας–

ἄγγελός μας! Αἰσθάνομαι ὅτι ἡ Εἰρήνη μᾶς στέλνει εὐλογίες ἀπό ἐκεῖ

πού εἶναι, νιώθω χαρά καί γαλήνη. Εἶμαι 100% σίγουρη ὅτι ἄν εἴχαμε ἀκολουθήσει τήν ἄλλη ὁδό, ὁ πόνος θά ἦταν ἀβάσταχτος! Δέν θά

ἀντέχαμε τή λύπη!

Εὐχαριστῶ τόν Θεό, πού μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου (διαβάζοντας τά βιβλία πού μᾶς ἔχει ἀφήσει κληρονομιά), ἄνοιξε τά πνευματικά μας μάτια, ὥστε νά διαλέξουμε καί ν' ἀκολουθήσουμε τό σωστό!

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό χρόνο σας κι ἐπιθυμῶ νά τό δημοσιεύσετε!

Ν. Ἀττικῆς, 5.12.2022. Εὐαγγελία Σκρέκα

https://pefip.gr