Καλή ευλογημένη εβδομάδα! Καλό μήνα! Καλό τελείωμα Σαρακοστής!

 


 Η αγία Μαρία η Αιγυπτία, ο άνθρωπος με την υποδειγματικότερη μετάνοια που αποδεικνύει ότι όλοι έχουν, αν θέλουν, δυνατότητα σωτηρίας, ο νέος άγιος Σάββας ο εν Καλύμνω, ο άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος που έφτιαξε, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, και τον θαυμάσιο κανόνα του Ακαθίστου Ύμνου, η αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκη, που έγινε πνευματική θυγατέρα (υποτακτική) στη σαρκική θυγατέρα της Θεοπίστη, ο άγιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ευτύχιος, ο άγιος Λάζαρος που αναστήθηκε τετραήμερος για να προσημάνει «την κοινήν ανάστασιν» όλων μας, με όλους τους αγίους του επταημέρου, ας μας ευλογήσουν να προσεγγίσουμε ακμαίοι στα πρόθυρα της Μεγάλης Εβδομάδας, «την ψυχωφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν». 


Με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη 


π. Δ. Μ.