"Ἀνεμόσκαλα" - Τραγουδᾶ τό 27ο ΓΕ.Λ Θεσσαλονίκης γιά τούς ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ

Ἀνεμόσκαλα νά ρίξεις νά γυρίσουν, Θεέ μου, ὅλοι τους στή γῆ
δέν τό ζήσαν τ' ὄνειρο τους  κι ἦταν τόσο διψασμένοι γιά ζωή!