Μια υπέροχη συλλογή λιθογραφιών του 19ου αιώνα βρέθηκε θαμμένη στα αρχεία του Βρετανικού Μουσείου και προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στους επιστήμονες. Ο εικονογράφος Charles Joseph μετέτρεψε το αγγλικό αλφάβητο σε εντυπωσιακά τοπία δημιουργώντας ολόκληρες φυσικές εικόνες μέσα στα γράμματα. Τα έργα δημιουργήθηκαν μεταξύ 1818 και 1860 και ...