Η  πρόεδρος της Αργεντινής, Christina Fernandez De Kirchner,  προειδοποιεί την  Ελλάδα για  τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα λιτότητας και τι θα επακολουθήσει έχοντας η χώρα της παρόμοια εμπείρια.
«Τα άγρια μέτρα λιτότητας θα συναντήσουν αντίσταση. Θα τελειώσουν άσχημα στην Ελλάδα. Τα οικονομικά μέτρα που πήραν θα πυροδοτήσουν κοινωνική αναταραχή, όπως αυτή που…..αντιμετώπισε η χώρα μας την περασμένη δεκαετία”.
«Οι συνταγές που επιβάλλονται στην Ελλάδα είναι ταυτόσημες με αυτές που εφαρμόστηκαν εδώ το 2001», δήλωσε  σε δημοσιογράφους στην Αργεντινή η Kirchner, υπογραμμίζοντας...