Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μᾶς συμβουλεύει γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ καλύτερος, καὶ εὐκολότερος τρόπος ἁγιασμοῦ μας καὶ κατανικήσεως τῶν παθῶν μας.

 Ὁ Θεὸς ἔχει βάλει μία δύναμη μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπ’ αὐτὸν ἐξαρτᾶται πῶς τὴ διοχετεύει, γιὰ τὸ καλὸ ἤ γιὰ τὸ κακό. Ἄν τὸ καλὸ τὸ παρομοιάσουμε μὲ ἀνθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα καὶ φυτά, ἐνῷ τὸ κακὸ μὲ ἀγκάθια καὶ τὴ δύναμη μὲ νερό, τότε μπορεῖ νὰ συμβεῖ τὸ ἑξῆς : ὅταν τὸ νερὸ τὸ διοχετεύσομε πρὸς τὸν ἀνθόκηπο, τότε ὅλα τὰ φυτὰ ἀναπτύσσονται, πρασινίζουν, ἀνθίζουν, ζωογονοῦνται · τὴν ἴδια στιγμὴ τ’ ἀγκάθια, ἐπειδὴ δὲν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται . Καὶ τὸ ἀντίθετο.

Δὲν χρειάζονται, λοιπόν, νὰ ἀσχολεῖσθε μὲ τ’ ἀγκάθια. Μὴν καταπιάνεσθε μὲ τὴν ἐκδίωξη τοῦ κακοῦ. Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Χριστός, νὰ μὴν ἀσχολούμαστε μὲ τὰ πάθη καὶ μὲ τὸν ἀντίθετο. Κατευθύνετε τὸ νερό, δηλαδὴ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σας, πρὸς τὰ λουλούδια και...

Ένα κεράκι στο Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου


 Όσοι περνούν, την Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 από το Ιερό Παρεκκλήσι


του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, 

( Προστάτου του Πεζικού & του Ελληνικού Στρατού Ξηράς -  πλην του Πυροβολικού  )

στην Π. Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών - πριν από το χωριό Οινόη Αττικής, στην κατεύθυνση προς Θήβα,

μπορούν να ...

Αφήγηση του Ευαγγελίου της Αναστάσεως Του Κυρίου.

Ο όσιος Παΐσιος ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Ο όσιος Παΐσιος ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Ο αναστάσιμος ύμνος «Χριστός ανέστη» από τον όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Πηγή ψηφιακός δίσκος με ...