ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ): Η νίκη της Εκκλησίας όχι εναντίον προσώπων αλλά εναντίον του ψεύδους

«Ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνά­πλεως πεφανέρωται σήμερον· φαιδρό­της δογμάτων γάρ τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καί λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ».
Μέ θριαμβευτικούς τόνους πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελ­φοί μου, τή νίκη τῆς ἀμωμήτου πίστεώς της ἔναντι τῶν αἱρετικῶν· μέ χαρά καί ἀγαλλίαση πνευ­μα­τική ἑορτάζει τόν θρίμαβο τῆς ἀνα­στηλώσεως τῶν εἰκόνων καί τήν κα­ται­­σχύνη ὅλων ἐκείνων πού ἀμφισβή­τη­σαν τήν τιμη­τική προσκύνησή τους καί μέ­σω αὐτῆς τήν ἀπόδοση τῶν νενομισμέ­νων τιμῶν στούς προφῆτες, στούς μάρ­τυρες, στούς ἀσκητές, στούς πατέ­ρες καί δι­δα­σκάλους τῆς Ἐκκλησίας καί προπάν­των στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στόν δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον, τίς ἱε­ρές μορφές τῶν ὁποίων ἀπεικονίζει ὁ χρωστήρας τῶν ἁγιογράφων στίς εἰκόνες.
Ὁ θρίαμβος τῆς ἀναστηλώσεως τῶν εἰ­κόνων, τόν ὁποῖο ἀναμιμνησκό­μεθα σή­με­ρα κατά τήν πρώτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα­κοστῆς, κατά τήν Κυ­ριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἱστορικό γεγονός πού συνέβη κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ἀλλά δη­λώ­νει τόν διαρκῆ καί διαχρονικό θρίαμβο τῆς ἀληθοῦς πί­στεως τήν ὁποία κη­ρύττει καί ...

Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά δείξουμε τό σωστό μέ τό παράδειγμά μας
 Ἕνας φίλος μου ὀνόματι Θεόδωρος, ἕνα Σάββατο, εἶχε καλέσει ἐμένα καί τήν γυναίκα μου, στήν ὀνομαστική του ἑορτή.

Ὅπως γνωρίζεται ἡ ἑορτή πέφτει μέσα στήν Τεσσαρακοστή καί ἑμεῖς νηστεύαμε. Ὡστόσο ὁ Θεόδωρος εἶχε ἀρνί γιά τό τραπέζι!
Τό σαλόνι γέμιζε ἀπό κόσμο, πού περίμενε νά κατασπαράξει τό ἀρνί. Ἐγώ ὅταν εἶδα μέ τήν γυναίκα μου ὅτι ἔχει ἀρνί, λέω στόν Θεόδωρο: Μέ συγχωρεῖς πάρα πολύ, ἀλλά ἐμεῖς θά φύγουμε.
Καί μέ λέει ἐκεῖνος: Ποῦ θά φύγετε; Ἀφοῦ ἔχουμε τραπέζι! Ἀκριβῶς γι΄ αὐτό τό τραπέζι θά φύγουμε, τοῦ εἶπα. Καλά ἄλλοι ἔρχονται γιά τό τραπέζι καί ἐσεῖς φεύγετε; μέ ρώτησε.
Καί τοῦ ἐξήγησα: Πῶς θά φᾶμε ἀγαπητέ ἀρνί, ἀφοῦ εἶναι σαρακοστή; Δέν ὑπάρχουν τόσα ἄλλα ἀγαθά; Κάνε καλαμαράκια, κάνε σουπιές, κάνε τέλος πάντων κάτι νηστήσιμο, ἦταν ἀνάγκη νά ψήσεις ἀρνί; Δέν τό βλέπω σωστό. Τελικά γιά νά μήν...

'Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ; Ξέρω, ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια...''

 


 Λέει κάποιος: ''Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ; Ξέρω, ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια...'' Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στον ιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνε και...

Το θαύμα του Αγίου Θεοδώρου με τα κόλλυβα – και κάποιες “παρεξηγήσεις”

Όταν έγινε βασιλιάς ο Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363) έκανε πολλά και διάφορα εναντίον των Χριστιανών καί προσπάθησε να αναστήσει την παλαιά ειδωλολατρική θρησκεία των Ελλήνων.
Στην εποχή του είχαν ουσιαστικά ξαναρχίσει οι διωγμοί των Χριστιανών καί τα βασανιστήρια. Ο Ιουλιανός, γνώριζε πολύ καλά τα ήθη των Χριστιανών καί ότι την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τηρούν αυστηρή νηστεία καί εξαγνίζονται μ’ αυτή καί τη θερμή προσευχή. Θέλησε, λοιπόν, να τους μιάνει με τις ειδωλολατρικές θυσίες. Γι’ αυτό καί κάλεσε τον έπαρχο της πόλεως καί του ανέθεσε να επιβλέψει στην εκτέλεση της εξής εντολής του: Να σηκωθούν από την αγορά όλα τα τρόφιμα καί να μην υπάρχουν σ’ αυτήν παρά μόνον εκείνα πού θα ήταν ραντισμένα με το αίμα των θυσιών πού έγιναν στα είδωλα. Με τον τρόπο αυτό αναγκαστικά, ή θα αγόραζαν όλοι να φάνε καί έτσι να γευθούν από τη θυσία προς τους θεούς, ή αν δεν υπακούσουν, να πεθάνουν από την πείνα.
Ο έπαρχος έθεσε αμέσως σε εφαρμογή τη διαταγή του Ιουλιανού καί αποσύρθηκαν από την αγορά τα τρόφιμα. Αντικαταστάθηκαν βέβαια από τα μιασμένα από τις θυσίες τρόφιμα. Φάνηκε έτσι -προς στιγμήν- ότι κέρδιζε ο διάβολος, ο υποκινητής καί εμπνευστής καί πατέρας του Ιουλιανού. Ο Θεός όμως είναι καί Παντοδύναμος καί Πάνσοφος. Δεν άφησε,ούτε εγκατέλειψε το λαό Του. Για τη σωτηρία του από τις μεθοδείες του διαβόλου έστειλε το Μεγαλομάρτυρά Του Θεόδωρο, πραγματικά ως δώρο Θεού για να Τον δοξάσει με ένα θαύμα.
Καί παρουσιάζεται ο Άγιος στον Πατριάρχη Ευδόξιο (360-369) καί του φανερώνει το σχέδιο του Ιουλιανού με τα έξης λόγια:
– «Σήκω γρήγορα, Πατριάρχη, συγκέντρωσε το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, καί...

Κατεβάστε δωρεάν 25 + 9 βιβλία για την Επανάσταση του 1821 (PDF)

 Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (1)

Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (2)

Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (3)

Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (4)

Γιάννης Κορδάτος , Η Κοινωνική σημασία της Ελλ.Επαναστάσεως

Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826)

Μακρυγιάννη-Απομνημονεύματα

Χέρτσβεργ-Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως (1)

Χέρτσβεργ-Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως (2)

Χέρτσβεργ-Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως (3)

Χέρτσβεργ-Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως (4)

ΦΩΤΑΚΟΥ-Απομνημονεύματα

Τα Απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Π. Πατρών.Γερμανού- Υπομνήματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως της Ελλάδος Από του 1820 μέχρι του 1823

Ν.Σπηλιάδης-τΓ

Περραιβός, Χριστόφορος, Απομνημονεύματα πολεμικά

Οι Έλληνες της διασποράς – Βουλή των Ελλήνων

Ανδρέας Μιαούλης – Υπόμνημα Βασιλικού Ναυτικού

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

AΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ιωάννης Φιλήμων – Δοκίμιον Φιλικής Εταιρείας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΒΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΒΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗ ΠΑΡΓΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΒΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ – ΚΩΛΕΤΗΣ....

Παρασκευη εμβολιων....

 

Περί νηστείας (Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας)
 Ξεκινάει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα σας μιλήσω για τη νηστεία. Θα πείτε: Για ποιο λόγο θα μιλήσει για τη νηστεία, αφού εμείς εδώ και πολύ καιρό πεινάμε, ζούμε μια διαρκή Μεγάλη Τεσσα­ρακοστή; Τι λοιπόν, δεν χρειάζεται να μιλήσω; Και όμως, χρειάζεται πάρα πολύ!

Η νηστεία, κατά την οποία νηστεύατε μέχρι τώρα, ήταν η τιμωρία του Θεού, όμως η νηστεία που ξεκινάει αύριο είναι αγία νηστεία, καθιερωμένη από την Αγία Εκκλησία, δεν είναι τιμωρία του Θεού, αλλά είναι η ευ­λογία του Θεού, το έλεος του Θεού.

Εκείνη η νηστεία, κατά την οποία νηστεύετε ήδη προ πολλού, δεν θα δώσει κανενός είδους ανταμοιβή, γιατί η ανταμοιβή από τον Θεό είναι μόνο για την καλή προαίρεση. Εάν νηστεύετε κατ’ ανάγκη, επειδή δεν μπορείτε να τραφείτε καλύτερα, αυτό δεν είναι η καλή σας προαίρεση.

Ο Θεός δέχεται τα καλά έργα που προέρχονται από τη θέλησή σας, από την καλή σας προαίρεση, δέχεται εκείνα τα καλά έργα που γίνονται από προθυμία με προσπάθειες και δυσκολίες. Όμως στη νηστεία που τηρείτε, ούτε η προσπάθεια σας, ούτε η προθυμία σας, ούτε η δυσκολία έχουν ανταμοιβή για την υποχρεωτική νηστεία, για τη νηστεία που είναι σταλμένη από τον Θεό για τιμωρία. Σε αυτή δεν υπάρχει καμμία τιμή. Σε αυτό να εμβαθύνετε, αυτό να το θυμάστε.

Για ποια αληθινή νηστεία θα μιλήσω; Γι’ αυτή που καθιέρωσε ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γιατί γνωρίζουμε ότι όταν πήγαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και άρχισαν να Τον επιτιμούν για το ότι οι μαθη­τές Του δεν νήστευαν, τους απάντησε: «μη δύνανται οι υιοί τού νυμφώνος πενθείν εφ ’ όσον χρόνον μετ’ αυτών εστιν ο νυμφίος; ελεύσονται δε ημέραι όταν απαρθή απ’ αυτών ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν» (Ματθ. 9, 15).

Προ πολλού, προ πολλών ετών ο Άγιος Νυμφίος, ο Νυμφίος της Εκκλησίας, ο Χριστός, η Κεφαλή της Εκ­κλησίας, προ πολλού αναλήφθηκε από εμάς στους ου­ρανούς. Οι λόγοι Του είναι αιώνιοι και εάν είπε ότι οι μαθητές Του θα νηστέψουν, τότε πρέπει να νηστέ­ψουν. Αλλά μήπως ο Ίδιος δεν έδωσε το παράδειγμα της νηστείας, μήπως δεν νήστεψε 40 μέρες και 40 νύ­χτες προτού ξεκινήσει το Θεϊκό έργο Του για τη σωτη­ρία της ανθρωπότητας; Μήπως δεν νήστεψαν ο Μωυσής και ο Ηλίας προτού έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό; Όπως και ο Ίδιος ο Κύριος, νήστεψαν 40 μέρες και νύχτες. Ιδού το παράδειγμά μας. Από το βι­βλίο του αγίου προφήτη Ιωνά επιβεβαιώνεται η δύνα­μη της νηστείας, η μεγάλη σημασία της. Υπήρχε η πόλη της Νινευή που...

Παρασκευή 19 Μαρτίου η Α΄ Στάση των Χαιρετισμών

 


Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, η Α΄  Στάση των Χαιρετισμών εις την Υπεραγία Θεοτόκο,


και η δεύτερη  χρονιά  ( 2020, 2021 ) που τα  μέτρα κατά της πανδημικής  νόσου του κορονοϊού 

( Covid -19 ), δεν επιτρέπουν την αθρόα προσέλευση των πιστών  Χριστιανών, εις τους

Ιερούς Ναούς και τα Μοναστήρια. 

Στην εκκλησιαστική ιστορία δεν είναι πρωτοφανής αυτή η κατάσταση,

υπήρξαν διωγμοί κατά...

Κάπνισμα: Tέσσερις τροφές που μειώνουν την επιθυμία για τσιγάρο
 Υπάρχουν τροφές που μειώνουν την “επιθυμία” για κάπνισμα, δηλαδή για νικοτίνη. Η δύναμη της θέλησης υποχωρεί, όταν το μυαλό λέει στο σώμα ότι εξακολουθεί να έχει την ανάγκη για ένα ακόμα τσιγάρο.

Οι υποδοχείς ντοπαμίνης στον εγκέφαλο διεγείρουν το αίσθημα της ευφορίας που προκαλείται από τη νικοτίνη. Αυτό το συναίσθημα εξακολουθεί να είναι ισχυρό στον καπνιστή, ακόμη και μήνες ή και χρόνια αφότου κόψει το τσιγάρο.

Δείτε ποιες τροφές μειώνουν την επιθυμία για κάπνισμα και γιατί:

  • Νερό: Πολλά προγράμματα διακοπής του καπνίσματος συνήθως ενθαρρύνουν την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Το νερό μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα. Επίσης, βοηθά το σώμα να “ξεχάσει” την ευφορία που νιώθει από τη νικοτίνη. Αν πίνετε 6-8 ποτήρια νερό κάθε μέρα θα δείτε ότι θα έχετε μειωμένη επιθυμία για τσιγάρο.
  • Τσίχλα: Οι τσίχλες βοηθούν στην υποκατάσταση της ευχαρίστησης που νιώθει στο στόμα του ένας καπνιστής, όταν...

Mανούλα,δεν με γνωρίζεις; σήμερα θα ήμουν τριών χρονών!
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια συγκλονιστική εμπειρία που βίωσα το έτος 2005 σε ένα ταξίδι μου στην Κρήτη.

  Είχα ταξιδέψει στο όμορφο νησί προσκεκλημένος για να τιμήσουμε για πρώτη φορά τον άγιο Άνθιμο τον τυφλό, στον σπηλαιώδη ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου Κομητάδων στα Σφακιά. 

 Είχε προηγηθεί γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία με τον οργανωτή της πανηγύρεως αξιότιμο κ. Α. Π., συνταξιούχο υπάλληλο Τραπέζης στα Χανιά.   Πράγματι ο κ. Α. με περίμενε στο λιμάνι και με το αμάξι του ξεκινήσαμε για τα Σφακιά. Κατά την διάρκεια της διαδρομής συζητούσαμε διάφορα θέματα, για τα παιδιά και το σχολείο. Ο ίδιος είχε αποκτήσει δυο κόρες και δυο εγγονάκια. 

 Σε κάποια στιγμή βλέπω με αμηχανία και απορία τον κ. Α. να κλαίει...Ένα διαρκές κλάμα με αναφιλητά που ...

Τελικά δεν ήταν ζήτημα Δημόσιας Υγείας
 Άρθρο Ευαγγελίας Δασκαλάκη μαθήτριας Α΄ Λυκείου

Όταν μου στέρησαν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξία μου, δεν αντέδρασα. Ήταν ζήτημα δημόσιας υγείας.

Όταν μου απαγόρευσαν να μετακινούμαι μετά τις 21.00, δεν αντέδρασα. Ήταν ζήτημα δημόσιας υγείας.

Όταν έκλεισαν τις εκκλησίες και απαγόρευσαν τις Θείες Λειτουργίες, δεν αντέδρασα. Ήταν ζήτημα δημόσιας υγείας.

Όταν απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις γιατί το κράτος φοβόταν την συγκέντρωση των πολιτών, δεν αντέδρασα. Ήταν ζήτημα δημόσιας υγείας.

Όταν οι συμπολίτες μου «παρακούοντας» την παραπάνω αντισυνταγματική απόφαση, βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά ...

90 ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τὴ Συνοδικὴ καταδίκη ἑνὸς Ἁγίου … (17 Μαρτίου 1931) Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

 90 ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τὴ Συνοδικὴ καταδίκη ἑνὸς Ἁγίου … (17 Μαρτίου 1931)

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

Πάτρα  17 . 3 . 2021

Σκέψεις περὶ «ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος» μὲ ἀφορμὴ μία ἐπέτειο

90  ΧΡΟΝΙΑ

ἀπὸ τὴ Συνοδικὴ καταδίκη ἑνὸς Ἁγίου …

(17 Μαρτίου 1931)[1]

Σύμφωνα μέ τόν Ἀπ. Παῦλο στούς Χριστιανούς «ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλ. 1, 7).  Αὐτή εἶναι ἡ μοῖρα καὶ ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ δόξα τοῦ διὰ Χριστὸν ὀνειδισμοῦ καὶ διωγμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγουν οἱ Ἃγιοι. Θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὸς ὁ ὀνειδισμὸς καὶ ἡ δίωξη γιὰ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἐγκυρότερες μαρτυρίες ὅτι ὁ ἄνθρωπος πορεύεται κατὰ Χριστόν.

Αὐτῆς τῆς δόξας μετέσχε καί ὁ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Ἅγιος Γέροντας τῶν Πατρῶν, ὁ ἀείμνηστος π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος (1877-1964).

Ἄνθρωπος ἐγνωσμένης ἀρετῆς καὶ ἀποστολικοῦ ζήλου στὴ διακονία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴν ἑλκύσει ἐπάνω του τὴν κακία καὶ τὸν φθόνο τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του.

Καθόλου παράξενο, μᾶλλον δὲ ἀναμενόμενο… Ἄλλωστε ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ πνευματικὸς ἀπόγονος τῶν Κολλυβάδων Πατέρων Ἁγ. Ἀθανασίου Παρίου, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, ποὺ καὶ αὐτοὶ ἔτυχαν τῆς ἴδιας τιμῆς καὶ δόξας νὰ συκοφαντηθοῦν, νὰ διωχθοῦν, νὰ ἐκδιωχθοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν ἀκόμα καὶ μὲ Πατριαρχικὲς καὶ Συνοδικὲς καταδίκες, ἐπειδὴ δὲν θέλησαν νὰ συμβιβαστοῦν μὲ τὸν κόσμο ἀλλὰ νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας.

Ἂς δοῦμε πολὺ συνοπτικὰ τὸ ἔνδοξο ἀγώνισμα τοῦ Γέροντος καὶ συγχρόνου Ἁγίου τῶν Πατρῶν π. Γερβασίου[2].

Σύντομη βιογραφία.

Ὁ π. Γερβάσιος ἀποτελεῖ τὸ σύγχρονο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, διότι ἐπὶ μισὸ καὶ πλέον αἰῶνα ὑπῆρξε οὐσιαστικὰ ὁ πνευματικὸς ἀναμορφωτὴς της.

Ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος γεννήθηκε στὴ Νυμφασία τῆς Γορτυνίας τὴν 1.1.1877. Τὸ κοσμικὸ του ὄνομα ἦταν Γεώργιος. Σὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ μητέρα καὶ ...

Άγιος Παΐσιος | «Η νηστεία να γίνεται με φιλότιμο…» Η εγκράτεια στην καθημερινή ζωή μας

 Από το βιβλίο: »ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Δ΄ OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Του ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ», Σελίδες 182-186

(Απόσπασμα κειμένου) Μὲ τὴν νηστεία ὁ ἄνθρωπος δείχνει τὴν προαίρεσή του. Κάνει ἀπὸ φιλότιμο μιὰ ἄσκηση καὶ ὁ Θεὸς βοηθάει. Ἄν ὅμως ζορίζη τὸν ἑαυτό του καὶ πῆ «τί νὰ κάνω; εἶναι Παρασκευή, πρέπει νὰ νηστέψω», θὰ βασανίζεται. Ἐνῶ, ἄν μπῆ στὸ νόημα καὶ νηστέψη ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό, θὰ χαίρεται. «Αὐτὴν τὴν ἡμέρα, νὰ σκεφθῆ, ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε· οὔτε νερὸ δὲν Τοῦ ἔδωσαν νὰ πιῆ· ξίδι Τοῦ ἔδωσαν. Κι ἐγὼ δὲν θὰ πιῶ νερὸ ὅλη τὴν ἡμέρα». Ἄν τὸ κάνη αὐτὸ, τότε θὰ νιώθη ἀνώτερη χαρὰ μέσα του ἀπὸ αὐτὸν ποὺ πίνει τὰ καλύτερα ἀναψυκτικά!

Καὶ βλέπεις, πολλοὶ κοσμικοὶ μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ δὲν μποροῦν νὰ νηστέψουν, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο μποροῦν νὰ κάθωνται καὶ νὰ κάνουν ἀπεργία πείνας γιὰ ἕνα πεῖσμα, γιὰ νὰ πετύχουν κάτι. Ἐκεῖ ὁ διάβολος τούς δίνει κουράγιο.

Αὐτοκτονία εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν. Ἄλλοι πάλι, ὅταν ἔρχεται τὸ Πάσχα, ψάλλουν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» μὲ χαρὰ καὶ...

Όσιος Ιερώνυμος: Δεν υπάρχει αρετή ανωτέρα από την υπομονήν εις τους πειρασμούς!
 (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Προς Σοφίαν
Άγιον Όρος, 4.8.1912

Δεν υπάρχει αρετή ανωτέρα από την υπομονήν εις τους πειρασμούς.

Η υπομονή μάλιστα εις τους πειρασμούς κάμνει τον άνθρωπον άξιον να λάβη μαρτυρικόν στέφανον εις τον Παράδεισον.

Όσον συμπαθώ με σε καθώς και με πάντα άλλον εις τα βάσανά σου, άλλο τόσον χαίρω διά την καλήν σου διάθεσιν και διά τον μισθόν που έχεις να λάβης. Σε υβρίζει ο πατήρ σου; Μη θυμώνεις, αλλά υπόμενε και παρακάλει τον Θεόν να τον φωτίζη.

Δεν σε αφήνει να προσεύχεσαι; Προσεύχου με τον νουν σου χωρίς να το εννοή εκείνος. Ηξεύρεις πόσον προσεύχεται η Ε.; Διά της προσευχής της έρχεται ο σύζυγός της εις μετάνοιαν.

Ο άνθρωπος, όστις επιμελείται την σωτηρίαν του, ποτέ δεν είναι μόνος, οπού και αν είναι. Είναι ο Θεός μαζί του και τον σκεπάζει με την χάριν Του, καθώς η όρνις σκεπάζει τα μικρά πουλάκια της.

Όταν ο άνθρωπος έχη άνθρωπον εις τον κόσμον, έχει μεγάλην παρηγορίαν. Όταν δεν έχη, έχει προστάτην αυτόν τον Θεόν και τον οικονομεί η Θ. Πρόνοια με τους τρόπους και τα μέσα, που παρουσιάζονται σήμερα και αύριον.

Σου φαίνεται εις άνθρωπος και σε παρηγορεί; Ο Θεός τον εφώτισε, είναι η προστασία Του. Κανένα δεν αφήνει ο Θεός…

Αι θλίψεις κάμνουν τον άνθρωπον να αισθανθή την ταλαιπωρίαν του, την αδυναμίαν του.

Εδώ έρχεται η ταπείνωσις. Όταν ταπεινούται, ζητεί και την βοήθειαν του Θεού.

Η χάρις Του έρχεται εις τον ταπεινόν άνθρωπον και τον κάμνει να εννοή, ότι οφείλει να πάσχη και ευχαριστεί. Πάσχει ευχαρίστως και υποφέρει ό,τι και αν του έρχεται διά την αγάπην του Χριστού. Τότε συσταυρούται τω Χριστώ.

Αλλά τότε τι ακολουθεί; Ό,τι ηκολούθησεν εις τον Χριστόν. Ανέστη, εδοξάσθη.

Έχε πίστιν εις τον Χριστόν μας, και παρακάλει τον να σε δυναμώνη εις αυτό το στάδιον που οικονομεί διά την σωτηρίαν σου, και εκείνος γνωρίζει πότε θα σου δώση την άνεσιν όπου χρειάζεσαι ως άνθρωπος…

Ο του καλού πόθος των ευλαβών ψυχών, αι οποίαι, όταν εξ ανάγκης τινός στερηθώσι προς ολίγον το καλόν, το οποίον αν ήτο δυνατόν να μη το αποχωρισθώσι ποτέ, και ως να το εστερήθησαν διά πολλά έτη, με συμπαθητικήν παράκλησιν τρέχουν να το ζητήσουν, έστω και με κόπον, έστω και με ιδρώτα, αλλ’ ουδέ δάκρυα θερμά τους είναι δύσκολον να χύσουν, μόνον να επιτύχουν το καλόν όπου ποθούν.

Το να πολεμή ο εχθρός τους Χριστιανούς, οι οποίοι ζητούν την σωτηρίαν των, τούτο είναι το αιώνιον και κύριον έργον του.

Ο Θεός επιτρέπει, διότι με τον πόλεμον του εχθρού, όχι μόνον δυνατώτεροι και ευσεβέστεροι και θερμότεροι γίνονται, αλλά, αν παρατηρήσουν την ανθρωπίνην αδυναμίαν των, λυπούνται διότι δεν φαίνονται γενναίοι αγωνισταί και παλαισταί εις τους αγώνας της αρετής και τρέχουν αμέσως και ζητούν την βοήθειαν και την χάριν του Θεού.

Πρέπει δε να γνωρίζωμεν, αδελφαί μου εν Κυρίω, ότι ανάπαυσις και ησυχία σωματική δεν είναι σημείου του εκλεκτού δούλου του Θεού, αλλά οι αγώνες και ...

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τα μέτρα στις εκκλησίες
 Γιατί το ΣτΕ δεν εξέτασε εγκαίρως προσφυγή χριστιανικής οργάνωσης το περασμένο Πάσχα για τη λειτουργία των εκκλησιών

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), καλείται η ελληνική Κυβέρνηση για τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε το περασμένο Πάσχα στις εκκλησίες, των οποίων η συνταγματικότητα δεν κρίθηκε εγκαίρως από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν δίχως το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητα τους.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέφυγε το Ιεραποστολικό Σωματείο «Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Υπακοής» καταγγέλλοντας καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων των πιστών της πατρίδος και στέρηση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Το σωματείο προσέφυγε σχετικά με...

Μόνο ένας ξέρει πόσο θα ζήσουμε και πότε θα πεθάνουμε... Κι αυτός... δεν ειναι λοιμωξιολόγος!


 Φέτος "έφυγαν" 130.000 άνθρωποι στην Ελλάδα.

Οι 6.000 από/με "covid". Εγώ θα σταθώ στους άλλους 124.000 που χωρίς να φταίνε τους ΕΠΕΒΛΗΘΗ να πεθάνουν ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΙ, απομονωμένοι και φοβισμένοι.
Αυτοι οι 124.000 έζησαν τον τελευταίο χρόνο της ζωής τους χωρίς να βλέπουν παιδιά κι εγγόνια. Χωρίς να μπορούν να πάνε μια εκδρομή.
Χωρίς να πάνε για ένα ψάρεμα ή ένα ταβερνάκι με τα φιλαράκια τους.
Αν εσείς ξέρατε οτι αυτός είναι ο τελευταίος σας χρόνος θα θέλατε να σας επιβάλει κάποιος να τον ζήσετε ΈΤΣΙ;;;;
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ που νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ;
Πόσους τέτοιους χρόνους νομίζετε ότι έχουμε ο καθένας;; άπειρους;;;;
Αυτοί σας είπαν ότι μας τον στέρησε αυτό το χρόνο ο κορονοϊός.... Γελάμε όλοι δυνατάααα.Και κλαίμε μετά...
ΟΧΙ απατεώνες...
Δεν μας τον στέρησε καμία ίωση.
ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΤΕΡΗΣΑΤΕ.
Τον στερήσατε από
-τα νήπια που δε ...

Τα τρία κλειδιά (π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος)Η Εκκλησία μας, με το  Ευαγγέλιο της Κυριακής της Τυρινής, παίρνει τρία κομμάτια χρυσάφι από την επί του Όρους ομιλία του Χριστού και μας τα δίνει να τα κάνουμε κλειδιά, για να ανοίξουμε την πόρτα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
 α. Συγχώρηση των αδικούντων

Το πρώτο κλειδί είναι η προθυμία μας να συγχωρούμε όσους παντοιοτρόπως μας αδικούν. Ουσιαστικά εδώ ο Χριστός επαναλαμβάνει ο,τι πριν από λίγο (Ματθ. 6,12) περιέλαβε στην Κυριακή Προσευχή: «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τoίς οφειλέταις ημών». Όπως βλέπουμε, η εντολή να συγχωρούμε αυτούς που μας αδικούν δεν έχει σκοπό τη βελτίωση του κοινωνικού μας προφίλ ούτε απλώς την ειρηνική συνύπαρξή μας με τους άλλους. Πρωτίστως είναι κλήση να μοιάσουμε στον Χριστό. Έχει σκοπό να μας μάθει να αγαπάμε, όπως ο Χριστός, που συγχώρησε πάνω στον Σταυρό εμάς, τους σταυρωτές του. Και αυτό το χριστομίμητο άνοιγμα της αγάπης μας ακόμα και προς τους εχθρούς μας, το αμείβει ο Χριστός με τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών· δηλαδή, με την ίδια τη σωτηρία μας.

Μπαίνοvτας στη Σαρακοστή ξεκινάμε μία πορεία που θα καταλήξει στην προσκύνηση του Πάθους του Χριστού, ο Οποίος σταυρώθηκε εξ αιτίας των αμαρτιών μας και με σκοπό τη συγχώρησή τους. Φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες όχι απλώς για να...

Όσιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού 17 Μαρτίου

alexios2


Ο όσιος Αλέξιος γεννήθηκε στην Ρώμη την εποχή του αυτοκράτορα Αρκαδίου (395-408). Οι γονείς του, ο ευλαβής συγκλητικός Ευφημιανός και η Αγλαΐα, ήσαν επί πολλά χρόνια άτεκνοι. Ο Αλέξιος έλαβε λαμπρή μόρφωση και όταν ενηλικιώθηκε, οι γονείς του προετοίμασαν τα του γάμου του με μια νεαρή κόρη εκλεκτής οικογένειας της αριστοκρα­τίας της Ρώμης. Όμως την ίδια την νύκτα του γάμου τους ο Αλέξιος, ο οποίος ποθούσε την αγία και τέλεια παρθενία, ψιθύρισε κάτι στο αυτί της συζύγου και αφού της παρέδωσε το δαχτυλίδι του, έφυγε κρυφά. Εμπιστευόμενος την θεία Πρόνοια, επιβιβάστηκε σε πλοίο και έφθασε στην Λαοδίκεια της Συρίας και από εκεί ακολούθησε ένα καραβάνι εμπό­ρων που κατευθυνόταν στην Έδεσσα.
Εκεί σταμάτησε σε έναν ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο και παρέμεινε στον νάρθηκα δεκαεπτά χρόνια, ντυ­μένος με κουρέλια και συντηρούμενος από τις ελεημοσύνες των πιστών που έρχονταν στο ναό να προσευχηθούν. Στο μεταξύ ο πατέρας του είχε στείλει υπηρέτες προς κάθε κατεύθυνση για να τον βρουν, ενώ η μητέρα του φόρεσε τρίχινο ένδυμα και θρηνούσε απαρηγόρητη, η δε νύφη, με την αγάπη που δείχνει η τρυγόνα για το ταίρι της, ανυπομονούσε να έχει κάποια είδηση. Κάποιοι από τους απεσταλμένους του Ευφημιανού έφθασαν στην Έδεσσα και έδωσαν ελεημοσύνη στον Αλέξιο, χωρίς διόλου να υποπτευθούν βέβαια ότι επρόκειτο για τον κύριό τους· τόσο πολύ είχε πα­ραμορφωθεί από την άσκηση και την σκληραγωγία που επέβαλε στο σώμα του ευχαρίστως για την αγάπη του Θεού.
Μετά από πολλά χρόνια αγώνων εν τω κρυπτώ, η Παναγία εμφανίσθηκε στον νεωκόρο της εκκλησίας λέγοντάς του να επιτρέψει την είσοδο στον άνθρωπο του Θεού. Βλέποντας ότι τον αντιλήφθηκαν και επρόκειτο να τον περιβάλουν με τιμές, ο Αλέξιος ανεχώρησε και πάλι παίρνοντας το πλοίο για την Ταρσό. Οι αντίθετοι άνεμοι όμως, ή μάλλον η θεία Πρό­νοια, ώθησαν το πλοίο στο λιμάνι της Ρώμης. Ο άγιος υποτάχθηκε σε αυτό το θείο σημείο και πήγε στο πατρικό σπίτι, όπου...

Η εξομολόγηση του Γέροντα Φιλοθέoυ Ζερβάκου.
 Η Ἐξομολόγηση τοῦ Γέροντος Φιλοθέoυ (Ζερβάκου) τὸ 1908

Βρέθηκε στὸ ἀρχεῖο του μετὰ τὴν κοίμησή του[+1980]

1. Δὲν ἀγαπῶ τὸ Θεὸ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, τὴν καρδιὰ καὶ τὴ διάνοια. Δὲν ἔχω ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ δὲν φυλάγω τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσα στὸ Βάπτισμα καὶ στὴν κουρά μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἀνθρώπων.
2. Δὲν προσεύχομαι καὶ δὲ μελετῶ μὲ προσοχή.
Στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ἀγρυπνίες, ἀκόμη καὶ στὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, παρίσταμαι στὸ Ναὸ χωρὶς φόβο, προσοχὴ καὶ εὐλάβεια. Πολλὲς φορὲς ἔχω ἀπρεπεῖς, αἰσχρούς, ἀκάθαρτους καὶ βλάσφημους λογισμούς.

3. Δὲν ἔχω μετάνοια ἀληθινή, οὔτε πένθος, οὔτε δάκρυα. Δὲν ἐξομολογοῦμαι καθαρὰ καὶ μὲ συντριβὴ καρδιᾶς· οὔτε ἔχω συναίσθηση ὅτι ἡ ἐξομολόγησή μου γίνεται ἐνώπιον τοῦ Παντογνώστη Θεοῦ, ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ γνωρίζει τὰ πάντα, καὶ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.
4. Στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας προσέρχομαι ἀναξίως, χωρὶς τὴν πρέπουσα ἑτοιμασία, χωρὶς φόβο Θεοῦ, πίστη καὶ ἀγάπη.
5. Δὲν ἀγαπῶ τὸν πλησίον ὅπως τὸν ἑαυτό μου.
6. Δὲν ἔχω ἀγάπη οὔτε τὸν πρέποντα σεβασμὸ στὸν πνευματικό μου πατέρα καὶ στοὺς προεστῶτες τοῦ Μοναστηριοῦ. Δὲν ἔχω τέλεια ὑπακοὴ καὶ ἐκκοπὴ τοῦ θελήματός μου.
7. Εἶμαι ὑπερήφανος, ἀντίλογος, κενόδοξος, ἀνθρωπάρεσκος, φίλαυτος, φλύαρος· ἀργολογῶ, πολυλογῶ, ἀστεΐζομαι καὶ γελῶ γιὰ...

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΡΑ - Εκπομπη : Ευλογημένη Σιωπή. -(Αγίου Νεκτάριου).

 

-Να παλέψεις για τη σιωπή του νου σου. Μην τον αφήσεις στη διάλυσή του. Αν δεν προσέξεις, θα τρέχει από δω κι από κει, χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα. Θα παρατηρείς τα πάντα, θα κρίνεις τα πάντα, θα νομίζεις πως φτιάχνεις τον κόσμο και την ίδια ώρα θα γεμίζεις, ανεπαίσθητα, περιφρόνηση για τον κόσμο. Χωρίς να το καταλάβεις, θα μάθεις ν΄ ανεβάζεις τον εαυτό σου σ΄ ένα θρόνο ψηλό κι από κει να μετράς τους πάντες και τα πάντα με το δικό σου το μέτρο. Και θα μάθεις να μιλάς, να μιλάς πολύ!

Η σιωπή όμως...η σιωπή! Θα αφήσει στην καρδιά σου χώρο ν΄ ακουστεί η φωνή του Θεού. Η σιωπή θα σε απαλλάξει από ...

Καθαρά Δευτέρα [ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δορμπαράκης]

 «Ελήλυθεν η Νηστεία, η μήτηρ της σωφροσύνης, η κατήγορος της αμαρτίας, και συνήγορος της μετανοίας, η πολιτεία των Αγγέλων, και σωτηρία των ανθρώπων· οι πιστοί ανακράξωμεν· Ο Θεός, ελέησον ημάς» (Απόστιχα αίνων, ιδιόμελον, ήχος πλ.α΄).

(Έφτασε η νηστεία, η μητέρα της σωφροσύνης, η κατήγορος της αμαρτίας και συνήγορος της μετανοίας, ο τρόπος ζωής των αγγέλων κι αυτή που οδηγεί στη σωτηρία τους ανθρώπους. Οι πιστοί ας φωνάξουμε δυνατά: Ο Θεός ελέησον ημάς).Η Εκκλησία μας, τώρα που εισήλθαμε στην πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, επιμένει να μας καθοδηγεί πάνω σ’ αυτό που σφραγίζει την περίοδο αυτή: τη νηστεία. Και το πρώτο που τονίζει είναι ο συνδυασμός της νηστείας με την προσευχή. «Έφτασε η νηστεία», λέει, οπότε «ας φωνάξουμε στον Θεό μας να μας ελεήσει». Πρόκειται για τον συνδυασμό που υποτάσσει και θηρία, κατά τον λόγο των αββάδων της ερήμου, διότι η νηστεία ως περιορισμός των ορμών του σώματος διευκολύνει ιδιαιτέρως τη στροφή προς τον Θεό – απεμπλέκει τον άνθρωπο από τα γοητευτικά δεσμά της ύλης – συνεπώς κάνει τον άνθρωπο να στέκει στο σημείο της βασιλικής εξουσίας που...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΑΘΩΝΙΤΗ [ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΛΠ]

 

Για να έχουν αποτέλεσμα οι προσευχές μας

 

Για να έχουν αποτέλεσμα οι προσευχές μας. Όποιος θέλει να επιτύχει το αίτημα της προσευχής του, πρέπει πάντοτε να ευχαριστεί τον Θεό. Αλλά επειδή μονάχα η κατάνυξη και τα δάκρυα δεν είναι αρκετά για να πείσουν τον Θεό να μας δώσει αυτά που του ζητούμε στις προσευχές μας αυτές, πρέπει να προσθέσουμε και κάποια άλλα στοιχεία που χρειάζονται ακόμη, για να έχουν θετικό αποτέλεσμα οι προσευχές μας.

Για να έχουν αποτέλεσμα οι προσευχές μας

Ιδού μερικές από αυτές τις προϋποθέσεις στη συνέχεια, έξι τον αριθμό.

Το Αγιορείτικο Θυμίαμα είναι αυθεντικό μοναστηριακό προϊόν. Φτιάχνεται με προσωπική φροντίδα & προσευχή από κελλιώτες μοναχούς.
Αγοράστε το μοναδικό Αγιορείτικο Μοσχοθυμίαμα εδώ.

α) Όποιος θέλει να πάρει θετική απάντηση στο πρώτο του αίτημα, που είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων του, πρέπει κι αυτός ο ίδιος, όταν προσεύχεται, να συγχωρεί τ’ αμαρτήματα που διέπραξαν εις βάρος του οι άλλοι, καθώς μας δίδαξε ο Κύριος: «όταν στέκεστε σε προσευχή, ν’ αφήνετε ότι διαφορές έχετε με κάποιον, συγχωρώντας τον, κ’ έτσι να συγχωρήσει και ο Πατέρας μας ο ουράνιος και τα δικά σας παραπτώματα» (Μαρκ. ια’ 25).

β) Όποιος ζητάει να λάβει κάτι από τον Θεό, πρέπει να το ζητάει χωρίς διψυχία και δισταγμό, αλλά με στερεή και αδίσταχτη πίστη, όπως μας λέει πρώτα ο ίδιος ο Κύριος μας: «όλα όσα ζητάτε στην προσευχή σας με πίστη, θα τα λάβετε» (Ματθ. κα’ 22) και, κατόπιν, ο αδελφόθεος Ιάκωβος: «κι αν κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από τον Θεό, που τη χαρίζει με απλότητα σε όλους, χωρίς να περιφρονεί κανέναν αλλά που να τη ζητάει με πίστη, δίχως αμφιβολία, διότι όποιος έχει αμφιβολίες ομοιάζει με το κύμα της θάλασσας, που ο άνεμος το παρασέρνει και το πηγαίνει πότε εδώ και πότε εκεί.

Να μην ελπίζει ποτέ πως θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος δίγνωμος και...

ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ - Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ