Όσιος Πορφύριος: «Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί; Είναι μπερδεμένοι με τα ψυχικά τους πάθη»

 


Από το βιβλίο «Διδαχές Γερόντων» του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση


Κάποιος ρώτησε το Γέροντα Πορφύριο τι πρέπει να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές κι εκείνος του απάν­τησε παραβολικά: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σαν την κλώσσα. Κάτω από τα φτερά της σκεπάζει και άσπρα πουλάκια και μαύρα πουλάκια και κίτρινα και κάθε χρώ­ματος πουλάκια». Και άλλοτε είπε για τους πολιτικούς: «Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί; Είναι μπερδεμένοι με...

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ... ΦΟΒΕΡΑ ΛΟΓΙΑ !


ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ,
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ!

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ!
ΤΑ ΕΒΑΛΛΕ ΜΕ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ "και πάει λέγοντας", με στοιχειοθετημένα πάντα επιχειρήματα και σπάνια ρητορική δεινότητα. Δημιούργησε άπειρες συγκρούσεις, αλλά πάντοτε για το καλό της πατρίδος και της Πίστεως!
 Οι συμβουλές του, πιθανότατα δυναμικοτέρου Ιεράρχου, που ανέδειξε ποτέ η Ελλαδική Εκκλησία, έχουν ιδιαιτέρα βαρύτητα, πόσω μάλλον όταν αφορούν, τί στάση πρέπει να κρατήσουμε οι Χριστιανοί ψηφοφόροι, στην κάλπη.
Να τις προσέξουμε όσο περισσότερο γίνεται.

«…Ἡ ἀδράνεια τῶν χριστιανῶν εἰς τὴν πολιτικήν», ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, «δημιουργεῖ κενὸν καὶ εἰς τὸ κενὸν αὐτὸ εἰσβάλλουν ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Κύριον, ἔχουν ἄλλας ἀντιλήψεις περὶ Θεοῦ, κόσμου καὶ ζωῆς, καὶ δαιμονιώδη δραστηριότητα ἀναπτύσσοντες, παρασύρουν πρὸς τὸ μέρος των τὰ πλήθη καὶ καταλαμβάνουν τὴν ἐξουσίαν καὶ ψηφίζουν καὶ ἐφαρμόζουν ἀντιχριστιανικοὺς νόμους, καὶ δροῦν καταλυτικῶς διὰ τὴν κοινωνίαν καὶ ὁ πιστὸς λαὸς παραπονεῖται καὶ ἀγανακτεῖ διὰ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ κακοῦ, ἐνῷ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΕΧΕΙ…

Καὶ ἡ ψῆφος εἶνε ὅπλον. Δυνάμει τῆς ψήφου ἀνέρχονται εἰς τὴν ἐξουσίαν, ἢ ἄνθρωποι χρηστοὶ καὶ ...

Γέροντας Παΐσιος: Τί νὰ τὸ κάνω τὸ δεξὶ ἢ τὸ ἀριστερὸ χέρι, αν δὲν κάνει σταυρό;


Στὰ θέματα τῆς Πατρίδος δὲν ἤθελε 
οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶναι ἀδιάφοροι. 
Πολὺ λυπόταν ποὺ ἔβλεπε πνευματικοὺς
 ἀνθρώπους νὰ ἐπιζητοῦν νὰ 
βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ μὴν 
ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν πατρίδα. 
Ὁ καημός του καὶ ἡ ἀπορία τοῦ ἦταν 
πὼς οἱ ὑπεύθυνοι δὲν 
ἀντιλαμβάνονται ποὺ ὁδηγούμαστε.
 Ὁ ἴδιος ἀπὸ παλαιὰ διέβλεπε τὴν 
σημερινὴ κατάσταση καὶ
 ἀνησυχοῦσε, ἀλλὰ δὲν διέσπειρε
 τὶς ἀνησυχίες του στὸν κόσμο.
 Ἔλεγε: «Ἀπό το κακὸ ποὺ ἐπικρατεῖ 
σήμερα θὰ βγεῖ μεγάλο καλό».
Λυπόταν γιὰ τὴν πνευματικὴ 
κατάπτωση τῶν πολιτῶν. Μιλοῦσε 
αὐστηρὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ψήφιζαν
 ἀντιχριστιανικοὺς νόμους. Λυπήθηκε
 γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας καὶ εἶπε: 
«Ἡ ἑπόμενη γενεὰ θὰ φέρει Γερμανοὺς
 νὰ μᾶς μάθουν τὴν γλώσσα μας, καὶ 
τὰ παιδιά μας θὰ μᾶς φτύνουν». 
Ἔγραφε σὲ ἐπιστολή του: «Αὐτοὶ 
ποὺ κατάργησαν τὰ Ἀρχαία πάλι θὰ τὰ ξαναφέρουν».
Πέρα ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, ὑπῆρχε τότε ὅπως καὶ σήμερα, 
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη προβολῆς ἑνὸς ἰδανικοῦ προτύπου πρὸς μίμηση γιὰ τοὺς 
πολιτικοὺς ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὑποβοήθηση τοῦ λαοῦ νὰ ἀποκτήση ὀρθὰ 
πολιτικὰ κριτήρια στὴν ἐπιλογὴ τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ἔθνους μας.
Κάποιος Πρωθυπουργός, τοῦ ὁποίου κατέκρινε δημοσίως ἐνέργειες ἐπιζήμιες
 γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησία, ζήτησε νὰ τὸν συναντήση στὴν Σουρωτή.
 Ὁ Γέροντας....

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Προς τους πολιτευομένους Ναζιανζού αγωνιώντας και τον άρχοντα οργιζόμενον


 
1. Τὴν κοιλίαν μου, τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου μαιμάσει, φησί που τῶν ἑαυτοῦ λόγων Ἱερεμίας, ὁ τῶν προφητῶν συμπαθέστατος, ἀποκλαιόμενος τὸν Ἰσραὴλ ἀπειθοῦντα, καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀλλοτριούμενον, κοιλίαν μὲν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὀνομάζων, κατὰ τοὺς τῆς τροπῆς νόμους. Οὕτω γὰρ εὑρίσκω πολλαχοῦ τῆς Γραφῆς, εἴτε ὡς ἀπόκρυφον καὶ ἀόρατον (τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ψυχῆς καὶ γαστρὸς τὸ κρύπτεσθα)ι, εἴτε ὡς χωρητικὴν καὶ ἀναδοτικὴν, ἵν᾿ οὕτως εἴπω, τῶν ἐκ τοῦ λόγου τροφῶν· ὃ γάρ ἐστιν ἐν σώματι τροφὴ, τοῦτο ἐν ψυχῇ λόγος. Αἰσθητήρια δὲ τάχα μὲν τὰ τῆς ψυχῆς κινήματα καὶ διανοήματα, καὶ τούτων μάλιστα, ὅσα ἐκ τῆς αἰσθήσεως, οἷς ὁ δίκαιος σπαράσσεται, καὶ θερμαίνεται, καὶ ὁρμητικῶς ἔχει, καὶ οὐδὲ καθεκτός ἐστι διὰ τὴν ζέσιν τοῦ Πνεύματος· τοῦτο γὰρ τὸ μαιμάσσειν, οἷον προθυμία τις θυμῷ σύγκρατος.

Εἰ δὲ καὶ τῶν σωματικῶν ἔστιν ἃ λαμβάνοι τις αἰσθητηρίων, οὐκ...

Η Κυριακή τού τυφλού († Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom)Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὸ τέλος τοῦ σημερινοῦ ἀναγνώσματος, ὑπάρχουν λέξεις ποὺ τὶς προσπερνᾶμε πολὺ συχνά. Ὁ τυφλός λέει στὸν Χριστό, «Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;» κι ὁ Χριστὸς ἀπαντᾶ «Τὸν ἔχεις δεῖ, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μιλάει μαζὶ σου». Γιὰ μᾶς, οἱ πρῶτες αὐτὲς λέξεις εἶναι τόσο φυσικές· τὸ πρῶτο γεγονὸς στὴν ζωή μας, τὸ πρῶτο γεγονὸς σὲ μιὰ συνάντηση εἶναι ὅταν δοῦμε ἕνα πρόσωπο, ἀλλά τὶ θαῦμα ἦταν γι’ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν εἶχε ξαναδεῖ τίποτα στὸν κόσμο καὶ ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἄγγιγμα τοῦ ζωοδότη Χριστοῦ, ξαφνικὰ βλέπει! Κι τὸ πρῶτο πρόσωπο ποὺ εἶδε ἦταν ὁ Κύριος καὶ Θεός Του, ὁ Χριστὸς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Θυμᾶμαι ἕναν Ρουμάνο συγγραφέα νὰ λέει στὴν βιογραφία του, πόσο καθοριστική, πόσο βαθειὰ ἐντύπωση τοῦ ἔκανε τὸ πρόσωπο τοῦ πρώτου ἀνθρώπου ποὺ θυμᾶται. Θυμᾶται τὸν ἑαυτό του σὰν παιδί, καὶ ἐπάνω του τὸ ἀνείπωτα ὄμορφο πρόσωπο τοῦ πατέρα του ὁ ὁποῖος ἦταν ἱερέας, νὰ τὸν κοιτάζει, μὲ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη ἀγάπη, μ’ ὅλη τὴν τρυφερότητα, ὅλο τὸ βάθος μιᾶς ἀνθρώπινης ματιᾶς. Καὶ λέει ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη εἰκόνα του, ἡ εἰκόνα ποὺ ἕνα ἀνθρώπινο πρόσωπο μπορεῖ νὰ ἔχει ὅταν φωτίζεται ἀπὸ μιὰν ἐσωτερικὴ ἀγάπη, μιὰ κατανόηση, ἕνα βάθος καὶ τὴν αἰωνιότητα, μιὰ εἰκόνα Θεοῦ. Ἐδῶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶδε τὸν Θεὸ μὲ...

Πέρασα τέσσερις φάσεις για να βρω την πραγματική ευτυχία!

 Σε μία τηλεοπτική συνέντευξη με έναν αρκετά πλούσιο επιχειρηματία.

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε:

«Ποιο είναι αυτό που σε έκανε να νιώθεις την πραγματική ευτυχία» ; Απάντησε :

Πέρασα τέσσερις φάσεις για να βρω την πραγματική ευτυχία.

Η πρώτη αγοράζοντας πράγματα που μου χρειάζονταν..

Η δεύτερη αγοράζοντας ακριβά και μοναδικά πράγματα..

Η τρίτη ιδρύοντας εταιρίες, αγοράζοντας ξενοδοχεία και...

Τέσσερα συμπτώματα παρακμής της Δύσης
 Τέσσερα συμπτώματα παρακμής της Δύσης

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Τέσσερα συμπτώματα θανατηφόρας παρακμής της Δύσης – φυσικά περιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση - διαπιστώνει ο αμερικανός δημοσιογράφος των “Νιού Γιορκ Τάϊμς” Ross Douthat στο βιβλίο του «Καλώς ορίσατε στην παρακμή», το οποίο κυκλοφορήθηκε πρόσφατα και στη Γαλλία (Εκδ. Presses de la Cite). Τα κατά τον Ντόουδατ συμπτώματα αυτής της παρακμής είναι πρώτον η οικονομική στασιμότητα, δεύτερον η δημογραφική ακαρπία, τρίτον η αρτηριοσκλήρωση των θεσμών και τέταρτον η πολιτισμική πενία και η ευτελής επανάληψη και απομίμηση παλαιοτέρων δημιουργημάτων.
Ο Ντόουδατ δίνει τον ακόλουθο ορισμό για την παρακμή της κοινωνίας στη Δύση: Πρόκειται για μια κοινωνία πλούσια και μαλθακή, αλλά εξαντλημένη, εξασθενημένη, εκτεθειμένη σε πυρκαγιές βίας και μηδενισμού, μια κοινωνία «θύμα της δικής της επιτυχίας». Τα, κατά την άποψή του, χαρακτηριστικά της οικονομικής στασιμότητας είναι ότι η δυτική κοινωνία γερνάει και επομένως καθίσταται λιγότερο παραγωγική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το χρέος, για να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο ζωής και οι εργαζόμενοι να απασχολούνται περισσότερες ώρες. Αποτέλεσμα της προκαλουμένης κατάστασης είναι η έλλειψη χρόνου των γονέων να απασχολούνται με τα παιδιά τους, όσων γονέων θέλησαν να ...

Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους

 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Β’- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ.


Είχε έρθει στο Καλύβι ένας άθεος μέχρι το κόκκαλο. Αφού είπε διάφορα, μετά μου λέει: «Εγώ είμαι εικονομάχος». Από εκεί που δεν πίστευε τίποτε, ύστερα έλεγε ότι είναι εικονομάχος.

«Βρε αθεόφοβε, του λέω, εσύ αφού δεν πιστεύεις σε τίποτε, τι μου λες ότι είσαι εικονομάχος;

Τότε, τον καιρό της Εικονομαχίας, μερικοί Χριστιανοί από υπερβολικό ζήλο έπεσαν σε πλάνη, έφθασαν στην άλλη άκρη, και μετά η Εκκλησία τοποθέτησε το θέμα· δεν είναι ότι δεν πίστευαν».

Υποστήριζε εν τω μεταξύ όλη την σημερινή κατάσταση. Μαλώσαμε εκεί πέρα. «Καλά, του λέω, κατάσταση είναι αυτή;

Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να ...

Ρώτησαν τον διάβολο ποια ευχή φοβούνται οι δαίμονες περισσότερο απ΄όλα κι αυτός τους αποκρίθηκε…
 ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΔ΄: Ποια ευχή και ποιον λόγο φοβούνται οι δαίμονες περισσότερο από όλα;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Διηγούνται μερικοί πνευματοφόροι πατέρες και άξιοι να τους πιστεύει κανείς πως, όταν εμφανίστηκε μπροστά στα πρόσωπά τους ο διάβολος και αυτοί του απηύθυναν το παραπάνω ερώτημα, αυτός αποκρίθηκε πως δεν υπάρχει σε όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη λόγος, που να τον φοβίζει περισσότερο και να διασκορπίζει όλη του τη δύναμη, όπως η αρχή του 67ου ψαλμού.

«Αναστήτω ο Θεός….».Μόλις τους το είπε αυτό ο διάβολος οι πατέρες άρχισαν να λένε τον ψαλμό αυτό και ...

Ο Γέροντας Παΐσιος Ολάρου για τη μνήμη του θανάτου π. Κωνσταντίνος Κόμαν

  


Όλοι είμαστε υποδουλωμένοι στην αμαρτία, αλλά, αν έχουμε υγιή συνείδηση, αμέσως μας έρχεται στον νου ότι κάναμε το τάδε κακό και η συνείδησή μας μάς ελέγχει. Ή όταν ο εχθρός σού βάζει στον νου να κάνεις μια αμαρτία, η υγιής συνείδησή σου σού υπενθυμίζει ότι θα πεθάνεις. Οπότε διαλογίζεσαι: «Κι αν πεθάνω αυτή την στιγμή, πού θα πάει η ψυχή μου;»

Επειδή λοιπόν, είμαστε καθημερινά κάτω από την απειλή του θανάτου και ότι ίσως ξαφνικά έλθει το τέλος μας, θα πρέπει να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι. Δηλαδή εξομολογημένοι, ειρηνικοί με τους άλλους ανθρώπους και να μην αφήνουμε να περάσει ούτε μια ημέρα, χωρίς να σκεπτόμαστε τον θάνατο, για να μη μας βρει απροετοίμαστους. Η μνήμη του θανάτου μάς είναι επωφελής, γιατί μας...

Άγιος Παΐσιος: «Να προσεύχεσθε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους, Μακκαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη»

 


Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο; Τι θα πη “εδώ” και “εκεί”; Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και την Εύα δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι;

Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας, άλλοι είναι εδώ, άλλοι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδελφοί και κατά σάρκα και κατά πνεύμα, ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνον κατά σάρκα. Επομένως, για έναν λόγο παραπάν, πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο γι’ αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλαίπωροι.

-Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσχοίνι, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδας δεν κρέμεται από το κομποσχοίνι μου.

-Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδας κρεμάστηκε από το κομποσχοίνι σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια την δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο Οποίος είναι ο μόνος που….

Γιατί ο Θεός επιτρέπει οι "ελέω Θεού" άρχοντές μας να είναι συχνά ΑΝΑΞΙΟΙ;


TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Γιατί ο Θεός επιτρέπει οι "ελέω Θεού" άρχοντές μας, να είναι συχνά ΑΝΑΞΙΟΙ; Και αν είναι "ελέω Θεού", και "τεταγμένοι από τον Θεό" κατά την Αγία Γραφή, πώς γίνεται να είναι συχνά ανάξιοι;

Ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης, μας εξηγεί...

Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες τού κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό2.

Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας η βασιλεύς ή Επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό;

Απόκρισις: Ο Θεός λέει στον Νόμο: «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας»3. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησιν η και βούλησιν τού Θεού σε ανάξιο λαό εξ αιτίας αυτής ακριβώς της αναξιότητός των. Και άκουσε σχετικά μερικές διηγήσεις. 

Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φωκάς ο τύραννος4 και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο5 τον δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολι, άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρρησία προς τον Θεό, σαν να δικαζόταν με τον Θεό και ...

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Εν όψει Ευρωεκλογών

 

Ο Άγιος Νεκτάριος συμβουλεύει για τους πολιτικούς Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος συμβούλευε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς τὰ ἑξῆς:

«Ἐκλέξατε Χριστιανὸν ἀγαπητόν, σώφρονα, ἀνεμπαθῆ καὶ γενναῖον. Μὴ συσχηματιζόμενον τῇ δολιότητι καὶ πανουργίᾳ, ἀλλ’ ἐσχηματιζόμενον ἐντιμότητι καὶ ἀγαθοεργίᾳ. Τέκνα μου, μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ψεῦσται, πόται, μοιχοί, τυχοδιῶκται, Μασῶνοι, Ἑβραῖοι, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων διῶκται, νὰ εὑρίσκωσι πρέπει τῶν Κοινοβουλίων τὴν θύραν κλειστήν!… Οὐχὶ τῶν τοιούτων ὁ κότινος (ψῆφος). Διότι κακὰ ἀπεργάζεται ἡ καρδία αὐτῶν καὶ ὀλέθρια βγάζει ὁ νοῦς των. Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας…! Προκρίνατε, ἐναρέτους. Συνεπεῖς ἐν βιωτῇ καὶ ἐν πράξει. Ἀκριβεῖς ἐν τῷ λέγειν, νουνεχεῖς ἐν τῷ δρᾷν. Δεδιχασμένους, τεταραγμένους, χρηματοζήλους καὶ ὕλῃ ἐμπεπλησμένους μὴ στέργε δι’ ἐκλογῆς. Οἱ τὴν Βουλὴν δι’ ἐμπορίαν καὶ οὐχὶ διὰ τὴν τῶν πολλῶν παρηγορίαν θέλοντες, ἅρπαγες εἶναι καὶ ...

Μια γυναίκα αντικρίζει το ακρωτηριασμένο της κοριτσάκι, κατά τη διάρκεια μιας άμβλωσης και η νοσηλεύτρια τη συμβουλεύει…

Αποτέλεσμα εικόνας για αμβλωσεις
Η  Σαμπρίνα γράφει:
«Ώς 16άχρονο κορίτσι, καθώς ήμουν ξαπλωμένη στο χειρουργικό τραπέζι κοίταξα κάποια στιγμή  τριγύρω και είδα το παιδί μου ακρωτηριασμένο μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την αναρρόφηση, και αυτή η εικόνα έχει μείνει για πάντα τυπωμένη στη μνήμη μου. 
Καθώς σήκωσα το κεφάλι μου και το κοίταξα, ρώτησα τη νοσηλεύτρια εάν αυτό ήταν πράγματι το παιδί μου. Η απάντησή της ήταν:
“– Όχι, αυτό δεν είναι αυτό που νομίζεις πως είναι, τώρα μπορείς σε παρακαλώ να κοιτάξεις από την άλλη μεριά;”.
Και υπέδειξε την αντίθετη κατεύθυνση από ...