Γέροντας Αιμιλιανός: «Χωράει ο Χριστός στην καρδιά σου;»

Αποτέλεσμα εικόνας για γέροντας αιμιλιανός
Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου
Μη διαμαρτύρεσαι λέγοντας: Πού είσαι Θεέ μου; Προσεύχομαι και δεν μου αποκάλυψες ποτέ τον εαυτό σου, δεν μου έδωσες ούτε μία χαρά, δεν μου πραγματοποίησες κανένα από τα όνειρά μου.
Σου ζητάω υγεία, μου δίνεις αρρώστια. Σου ζητάω βοήθεια, μου δίνεις θάνατο. Σου ζητάω αρετή, μου δίνεις πόνο. Τι Θεός είσαι;
Όχι! Μη σκεφθείς ποτέ έτσι. Ο Θεός ξέρει πότε η καρδιά σου θα είναι χωρητική. Εάν ακόμη δεν πήρες κάτι, σημαίνει ότι δεν χωράει η καρδιά σου. Η καρδιά σου είναι στουμπωμένη, όπως όταν βάζεις πολλά πράγματα μαζί και τα πιέζεις, για να μη μείνει καθόλου κενό αέρος. Ούτε αέρας δεν μπορεί να χωρέσει στην καρδιά σου, και ...

Πνευματικὲς συμβουλὲς γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴἈρχιμ. Κυρίλλου Κεφαλόπουλου

Ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὡς τὸ 1994 ποὺ ἐκοιμήθη, εἶχε δεχθεῖ πολλοὺς ἀνθρώπους, ὅπως καὶ ἐπιστολὲς, καὶ τοὺς εἶχε ἀναπαύσει μὲ τὶς πνευματικὲς συμβουλὲς ποὺ τοὺς ἔδινε γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζαν. 

Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ ἐρωτήματα ποὺ τοῦ ἀπηύθηναν ἀφοροῦσαν πτυχὲς καὶ προβλήματα τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ὅπως ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴ σωστὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, οἱ σχέσεις τῶν συζύγων καὶ τῶν παιδιῶν τους, οἱ δυσκολίες τῆς ἐφηβικῆς καὶ ἐνήλικης ζωῆς, ἡ χριστιανικὴ διαπαιδαγώγηση κ.ἄ. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ἔδινε ὁ π. Παΐσιος, ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τὴν ἁγιοπατερικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, στήριξαν καὶ παρηγόρησαν πολλὲς οἰκογένειες. Πολλὲς ἀπὸ τὶς συμβουλὲς τοῦ γέροντα γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ ἔχουν καταγραφεῖ καὶ κυκλοφορήσει σὲ βιβλία, γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι. Μὲ βάση τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ συντάξουμε ἕνα σύντομο κείμενο μὲ βασικὲς παραινέσεις τοῦ γέροντα σχετικῶς μὲ θεμελιώδη ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴ σύγχρονη οἰκογένεια.

Ὁ γέροντας Παΐσιος ἔδειχνε ἰδιαιτέρα στοργὴ καὶ κατανόηση γιὰ τὰ προβλήματα τῶν νέων, ποὺ τὸν ἐπεσκέπτοντο, καὶ ἀπέδιδε τὴ σύγχυση ποὺ εἶχαν στὴν ἔλλειψη κατάλληλης πνευματικῆς ἀγωγῆς ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας. Συνήθιζε νὰ λέει ὅτι οἱ γονεῖς, ποὺ γεννοῦν τὰ παιδιά, τοὺς δίνουν τὸ σῶμα, ἀλλὰ ὀφείλουν νὰ συντελοῦν καὶ στὴν πνευματική τους ἀγωγή. Στὴ συνέχεια ἔρχονται οἱ δάσκαλοι νὰ ἀναλάβουν τὸ δύσκολο ἔργο τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν, ὅμως στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχουν καὶ οἱ Πνευματικοὶ Πατέρες ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων καὶ βοηθοῦν πιὸ θετικὰ στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν.

Ὁ π. Παΐσιος ἔδινε μεγάλη σημασία στὴν ὑπομονὴ ὡς ἀρετὴ καὶ παράγοντα ἐξομάλυνσης διαφορῶν καὶ ἐντάσεων μέσα στὴν οἰκογένεια. Ἡ ὑπομονή, ἔλεγε, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Οἱ δυσκολίες δίνουν ἀφορμὲς ἄσκησης στὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἀλληλοκατανόηση. «Στὴν οἰκογένεια πρέπει ὁ ἕνας νὰ ταπεινώνεται στὸν ἄλλον, νὰ μιμεῖται τὶς ἀρετές του, καὶ νὰ ἀνέχεται τὶς ἰδιοτροπίες του. Γιὰ νὰ ὑπομείνεις τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν πονέσεις.

‘’Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται’’ (Ματθ. 10,22)».

Ἡ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ ξεκινάει ἤδη ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψής του. «Ἂν ἡ μητέρα ποὺ κυοφορεῖ συγχύζεται καὶ στενοχωριέται, τὸ ἔμβρυο μέσα στὴν κοιλιά της ταράζεται. Ἐνῷ, ὅταν ἡ μάνα προσεύχεται καὶ ζεῖ πνευματικά, τὸ παιδάκι στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας ἁγιάζεται. Γι’ αὐτὸ ἡ γυναίκα, ὅταν εἶναι ἔγκυος, πρέπει νὰ λέει τὴν εὐχή, νὰ μελετάει λίγο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ ψάλλει, νὰ μὴν ἔχει ἄγχος. Τότε τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ εἶναι ἁγιασμένο καὶ οἱ γονεῖς δὲν θὰ ἔχουν πρόβλημα μαζί του, οὔτε ὅταν εἶναι μικρό, οὔτε ὅταν μεγαλώσει».

Ὁ γέροντας ἐπίσης συνιστοῦσε τὸν μητρικὸ θηλασμό, διότι δημιουργεῖ συναισθηματικὸ δέσιμο καὶ ἐπαφὴ μητέρας- παιδιοῦ.

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῆς μητέρας ὠφελεῖ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου καὶ τὴν διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ. Ὅταν ἡ μητέρα ἐμπιστεύεται στὸν Θεὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς νέας ζωῆς ποὺ κυοφορεῖται, αἰσθάνεται σεβασμὸ πρὸς τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς γέννησης. Ἀντιθέτως, χωρὶς τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις, ἡ ζωὴ τοῦ ἐμβρύου δὲν θεωρεῖται ἱερή, καὶ πολὺ εὔκολα ἡ γυναίκα καταφεύγει στὸ ἔγκλημα τῆς ἔκτρωσης.

Ὁ γέροντας Παΐσιος γιὰ τὶς περιπτώσεις αὐτὲς συνιστοῦσε στοὺς συζύγους νὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή τους καὶ νὰ μὴν ἀπελπίζονται. Προέβαλλε τὰ παραδείγματα τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννας, καὶ τῶν γονέων τοῦ Προδρόμου, Ζαχαρία καὶ Ἐλισάβετ, οἱ ὁποῖοι σὲ βαθὺ γῆρας καὶ μετὰ ἀπὸ προσευχὴ ἀπέκτησαν παιδί. «Τὸ θέμα τῆς τεκνοποιίας δὲν ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Πρέπει οἱ σύζυγοι νὰ ἀφεθοῦν ἐν λευκῷ στὸν Θεό, νὰ ποῦν γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, καὶ θὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ». Ἐπίσης, ὁ π. Παΐσιος πρότεινε στὰ ἄτεκνα ζευγάρια νὰ σκεφθοῦν τὴ λύση τῆς υἱοθεσίας. «Ὁ Θεός, ἔλεγε, σὲ πολλοὺς δὲν δίνει παιδιά, γιὰ νὰ ἀγαπήσουν τὰ παιδιὰ ὅλου του κόσμου σὰν δικά τους».

Μεγάλη ἐπίσης σπουδαιότητα ἀπέδιδε ὁ γέροντας Παΐσιος στὸν ρόλο τῆς μητέρας (χωρὶς νὰ παραθεωρεῖ τὴ σημασία τοῦ πατέρα) γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Τὸν προβλημάτιζε τὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς μητέρες ἀναγκάζονται νὰ ἐργάζονται καὶ ἐκτὸς σπιτιοῦ στερώντας ἔτσι χρόνο, φροντίδα καὶ ἀγάπη ἀπὸ τὰ παιδιά τους, τῶν ὁποίων τὴ φροντίδα ἀναθέτουν σὲ ξένους. Τὸ παράδειγμα τῆς παρουσίας τῆς μητέρας μέσα στὸ σπίτι καὶ κοντὰ στὰ παιδιά της, μὲ τὴν προσευχή της, τὴν πνευματικὴ ζωή, μὲ τὸ νὰ μιλάει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους στὰ παιδιὰ συμβάλλει στὸν καθαγιασμὸ τῆς παιδικῆς ψυχῆς ἀθόρυβα καὶ ἀβίαστα». Ἂν τὰ παιδιὰ ἀπὸ μικρὰ βοηθηθοῦν καὶ γεμίσουν Χριστό, θὰ εἶναι κοντά Του γιὰ πάντα. Καὶ νὰ ξεφύγουν γιὰ λίγο ὅταν μεγαλώσουν λόγῳ ἡλικίας ἢ κακῆς συναναστροφῆς, πάλι θὰ συνέλθουν. Γιατί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐλάβεια, ποὺ πότισαν τὶς καρδιές τους στὴ μικρὴ ἡλικία, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξαλειφθοῦν» (π. Παΐσιος).

Ὁ γέροντας ἐπέμενε οἱ γονεῖς νὰ συνηθίσουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ μικρὴ ἡλικία στὴ ζωὴ τῆς προσευχῆς. «Οἱ γονεῖς νὰ βοηθοῦν μὲ...

Αποχαιρέτησαν τα Χριστιανόπουλα που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του κατηχητικού - Συγκλονιστικές στιγμές από την εξόδιο Ακολουθία

Ήταν το νέο που σόκαρε και συγκλόνισε τον κόσμο, ήταν η είδηση που στο άκουσμά της πάγωσαν τα χείλη. Ο λόγος για την τραγωδία στην Συρία, όπου δώδεκα παιδιά δολοφονήθηκαν από Τζιχαντιστές την ώρα που βρίσκονταν στο κατηχητικό, σε ορθόδοξη εκκλησία στην Κεντρική Συρία. Ήταν παιδιά δημοτικού που παρακολουθούσαν το κατηχητικό στην εκκλησία του Αποστόλου Παύλου στην Σελευκούπολη. Τη ίδια εκκλησία είχαν βομβαρδίσει τζιχαντιστές και το 2016 κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
Το Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Ορθοδοξία» ενημέρωσε πρώτο για την ανατριχιαστική είδηση αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τον διωγμό που υφίστανται οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησαν τα συγκινητικά μηνύματα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας των μικρών παιδιών όπου οι γονείς τους δεν μπορούσαν να...

Οι απλές κινήσεις που κρατούν τον εγκέφαλο σε φόρμα και αυξάνουν την παραγωγικότητα

 
Αν δουλέψετε εντατικά για κάποιες ώρες παραπάνω χωρίς διάλειμμα, αν τρέξετε γρήγορα για αρκετή ώρα ή κουβαλήσετε βαριά αντικείμενα με αφόρητη ζέστη ή ανυπόφορο κρύο, αν καθαρίσετε όλο το σπίτι σας μέσα σε μία ημέρα, υπάρχει σοβαρή περίπτωση -αν δεν έχετε συνηθίσετε να τα κάνετε συχνά όλα αυτά- να «διαμαρτυρηθείτε» αμέσως για κούραση και κατάπτωση.

Φανταστείτε, λοιπόν, πόση αντοχή και δύναμη έχει το μυαλό σας: που στωικά και, πολλές φορές, αδιαμαρτύρητα ανέχεται καθημερινά όλη την κούραση που του προκαλείτε από ερεθίσματα που δεν το βοηθούν να συγκεντρωθεί και να ηρεμήσει, να παράξει ανεμπόδιστα έργο.
Ζούμε στην εποχή της ποσότητας και όχι της ποιότητας: και το εύθραυστο πολυεργαλείο που διαθέτουμε και λέγεται εγκέφαλος έχει ανάγκη την δεύτερη, περισσότερο από ποτέ.
Βομβαρδίζεται αδιάκοπα από πληροφορίες που έρχονται μέσα από ήχους, εικόνες, λέξεις. Διεκπεραιώνει πολλές εργασίες στον ίδιο χρόνο. Στρεσάρεται πολύ. Για να γίνει πιο παραγωγικό, χρειάζεται «τροφή» και «ξεκούραση».
Mια νευροεπιστήμονας, η Sahar Yousef, μάς αποκαλύπτει στο Business Insider τους τρόπους θα βοηθήσουν στην καλύτερη απόδοση του εγκεφάλου μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην συγκέντρωση και παραγωγικότητά του.

1) Μην ασχολείστε με το κινητό σας όταν εργάζεστε ή διαβάζετε- Κρατήστε το μακριά: Ενας από τους παράγοντες που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την έλλειψη συγκέντρωσης που μπορεί να έχετε, αλλά και για την «αδύναμη» μνήμη. Προσπαθήστε να περιορίσετε τον χρόνο της ενασχόλησής σας με τα social media και της άσκοπης περιήγησής σας στο ίντερνετ: διαφορετικά, το μυαλό θα είναι μονίμως κουρασμένο. Ξέρουμε ότι αν...

«Ένας αληθινός δαιμονισμένος…» – Θαυμαστή ιστορία από το Άγιον Όρος!

Σχετική εικόνα

Το έτος 1925 ήλθεν εις την Ιεράν Μονήν Διονυσίου ένας δαιμονισμένος. Μετά το απόδειπνον ευρισκόμενος εις το δωμάτιόν του ήρχιζε να τραγουδά μεγαλοφώνως και να χορεύη μανιωδώς, κτυπών με θόρυβον τα πόδια του εις το πάτωμα, μέχρις εξαντλήσεως.
Οι πατέρες και οι αδελφοί ηναγκάζοντο να του δένουν χέρια και πόδια, προς αναγκαστικήν, ούτως ειπείν, ανάπαυσιν. Αλλά ελύνετο, ωσάν να τον είχαν δέσει με μίαν κλωστήν. Μιαν ημέραν ένας έμπειρος αδελφός τον έδεσε με καινούριο σχοινί. Κατά την ώραν εκείνην το δαιμόνιον, που κατοικούσε μέσα του, εφώναζε: «Δέσε με, καλόγερε, και θα δης που θα πάνε τα σχοινιά». Όντως, μετά από δύο ώρας ευρέθη λυμένος και το σχοινί ήτο πεταγμένον εις τον κήπον. Μιαν ημέραν, μετά τον εξαντλητικόν χορόν, έτρεξεν ο γέρων Βησσαρίων να του δώση ένα κανάτι μερό να πιή, εις το οποίον έρριψαν αγιασμόν.
– Έλα Γιαννάκη, παιδί μου, να πιής κρύο νερό, του είπε.
Αυτός λαχανιασμένος καθώς ήτο, με λαχτάραν ήρχισε να πίνη. Με τας πρώτας σταγόνας, όμως, ησθάνθη, όπως έλεγεν, κάψιμον εις τον λαιμόν.
– Φτου, φτου, μ’ έκαψες καλόγερε, μ’ έκαψες, είπε και το έφτυσεν.
Ω του παραδόξου θαύματος! Όλοι εθαύμασαν την ενέργειαν της Χάριτος, που έχει ο αγιασμός.
Μετά εδοκίμασαν να του δώσουν άλλο νερόν, απλόν, χωρίς αγιασμόν. Το ήπιε με βουλιμίαν… Επί ένα μήνα του εδιάβαζαν τους εξορκισμούς και βελτιωθείς ανεχώρησεν.
Μιαν φορά τον ηρώτησαν:
– Τι φοβάσαι περισσότερον; Τον αγιασμόν, το αντίδωρον ή την Θείαν Κοινωνίαν; Το δαιμόνιον απεκρίθη:
– Εάν εφυλάγετε αυτό που μεταλαμβάνετε εις την Εκκλησίαν, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να σας βλάψη.
– Γιατί, Γιάννη, την φοβάσαι την Θείαν Μετάληψιν;
– Άφησε τον Γιάννη, μην τον ερωτάς. Μόνο άκουσε εμένα τι...

Μακεδονία: Xιλιάδες αφίσες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών...ΕΙΚΟΝΕΣ

poster3


Χιλιάδες αφίσες σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας αναρτήθηκαν χθες το βράδυ από απλούς πολίτες που συμμετέχουν εδώ και ενάμισι χρόνο στις διαμαρτυρίες για την Συμφωνία των Πρεσπών.
Οι αφίσες με κοινό μήνυμα απευθύνονται στους ψηφοφόρους και τους καλούν να καταψηφίσουν τους υποψηφίους που αποδέχονται την συμφωνία των Πρεσπών και να επιλέξουν αυτούς που την καταδικάζουν.
Ειδικά στη Μακεδονία το κλίμα παραμένει βαρύ για τους εκπρόσωπους της κυβέρνησης που επισκέπτονται τους νομούς της για να ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες της Συμφωνίας καθώς είναι αποδέκτες αποδοκιμασιών.
Αφίσες αναρτήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε πολλές περιοχές: Θεσσαλονίκη κέντρο, ανατολική και δυτική, Λαγκαδα, Δράμα, Νάουσα , Σιάτιστα, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Κιλκίς, Κατερίνη, Φλώρινα, Καστοριά, Μουδανιά Χαλκιδικής, Σερρες, Σιδηρόκαστρο, Καβάλα, Νάουσα, Γιαννιτσα, Αριδαία, Σκυδρα, Βέροια, Εδεσσα κ.αposter5poster6poster7poster4poster1poster2poster3

«Τα απρόοπτα στη ζωή μας…» (Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης)

Αποτέλεσμα εικόνας για γεροντασ αιμιλιανοσ
…Διαρκώς συμβαίνουν στην ζωή μας απρόοπτα. Έρχεσαι στο μοναστήρι για να βρεις πνευματική ζωή, και συναντάς κακούς.
Είναι απρόοπτο. Ζητάς κελλί από την πλευρά του μοναστηριού που δεν έχει υγρασία, το αποκτάς, διαπιστώνει όμως ότι η θάλασσα σου προκαλεί αλλεργία, οπότε δεν μπορείς να χαρείς ούτε την ημέρα ούτε την νύχτα.
Αμέσως θα σου πει ο λογισμός, σήκω να φύγεις. Είναι απρόοπτο.
Σε πλησιάζω με την ιδέα ότι είσαι καλός άνθρωπος και βλέπω ότι είσαι ανάποδος. Απρόοπτο.
Παρουσιάζονται συνεχώς απρόοπτα ενώπιόν μας, διότι έχομε θέλημα και επιθυμίες…
Τα απρόοπτα είναι αντίθετα προς το θέλημα και την επιθυμία μας, γι’ αυτό και μας φαίνονται απρόοπτα, στην ουσία όμως δεν είναι….
Διότι άνθρωπος που αγαπά τον Θεόν προσδοκά τα πάντα και...

Back to top Το ότι σήμερα οι άνθρωποι αμαρτάνουν πολύ, αυτό θα τους οδηγήσει σε πιο βαθιά μετάνοιαΟ γέροντας αγαπούσε παρά πολύ την νεολαία.
Τότε οι νέοι δεν πήγαιναν σχεδόν καθόλου στην εκκλησία και ο Γέροντας χαιρόταν παρά πολύ, όταν αυτοί τον επισκέπτονταν.
Ο πατήρ Σεραφείμ έλεγε ότι θα είναι παρά πολύ μεγάλος ο ρόλος της νεολαίας στην μελλοντική αναβίωση της εκκλησιαστικής ζωής.
Έλεγε επίσης ότι θα έλθει η εποχή που η διαφθορά και η ακολασία μεταξύ των νέων θα φτάσει σε
έσχατο σημείο. Παρθένοι νέοι σχεδόν δεν θα υπάρχουν. Θα βλέπουν την ατιμωρησία τους και θα νομίζουν ότι όλα τους είναι επιτρεπτά για να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους…
Θα τους καλέσει όμως ο Θεός, και θα καταλάβουν… ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν μια τέτοια ζωή,
και με διάφορους τρόπους θα...

ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΧΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΚΙ ΣΟΥ ΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ?

ΑΛΙΣΙΒΑ Ή ΤΟ ΣΤΑΧΤΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Δεν πετάμε την στάχτη, δεν είναι καθόλου άχρηστη ή…σκουπίδι.
Συνεχίζουμε να την χρησιμοποιούμε, όπως έκαναν και παλιά και αυτό μας κάνει να νοιώθουμε απερίγραπτη χαρά!
Η στάχτη από ξύλα είναι η σκόνη που έμεινε από την καύση τους . Ξύλα εννοούμε μόνο φυσικά, όχι με βαφές, κόλες ή επεξεργασμένα. Πρέπει να προσέχουμε να μην πετάμε μέσα στην φωτιά πλαστικά, αποτσίγαρα, ή οτιδήποτε άλλο σκουπίδι που μπορεί να μολύνει την στάχτη. Περιμένουμε να κρυώσει εντελώς και μετά την συλλέγουμε. Από την στάχτη ξεχωρίζουμε την άσπρη στάχτη που έχει μείνει πάνω-πάνω από τα καρβουνάκια και την αποθηκεύουμε σε ένα μεταλλικό δοχείο με καπάκι. Τα καρβουνάκια τα κρατάμε σε άλλο δοχείο. Δεν πετάμε τίποτα, γιατί όλα χρειάζονται!
Πάμε τώρα να αναλύσουμε τι περιέχει η στάχτη και είναι τόσο πολύτιμη!
Η στάχτη περιέχει κυρίως ανθρακικό ασβέστιο από 25% έως 45%(το οποίο είναι ένα ανόργανο αλάτι με χημικό τύπο CaCO3.), λιγότερο από 10 % περιέχει Κάλιο (Κ), και λιγότερο από 1% φωσφορικό άλας. Υπάρχουν ιχνοστοιχεία σιδήρου, μαγγανίου, ψευδαργύρου, χαλκού και μερικά βαρέα μέταλλα (όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, το νικέλιο και το χρώμιο). Δεν περιέχει άζωτο. Ωστόσο αυτοί οι αριθμοί ποικίλλουν ανάλογα με την θερμοκρασία καύσης των ξύλων. Η καύση επηρεάζει πολύ τη σύνθεση και την ποσότητά της στάχτης, και κατά συνέπεια υψηλότερη θερμοκρασία μειώνει την απόδοση της στάχτης. Οπότε για καλύτερη ποιότητα στάχτης η χαμηλή θερμοκρασία είναι ιδανικότερη. Σκληρά ξύλα συνήθως παράγουν περισσότερη στάχτη από τα μαλακά, όπως των κωνοφόρων και ο φλοιός και τα φύλλα παράγουν γενικά πιο πολύ στάχτη από το εσωτερικό ξυλωδών τμημάτων του δέντρου. Κατά μέσο όρο, η καύση των ξύλων δίνει περίπου 6-10% στάχτες.
Παρακάτω θα αναλύσουμε τις χρήσεις της στάχτης, για να μπορούμε να γνωρίζουμε πώς να την χρησιμοποιήσουμε!

Χρήσεις της στάχτης

1. Μπορούμε να φτιάξουμε αλισίβα, απλά βράζουμε 2 με 3 κουταλάκια στάχτη σε 1 μπρίκι με νερό και μετά την σουρώνουμε με ένα φίλτρο του καφέ. Είναι το καλύτερο απορρυπαντικό γενικής χρήσης, καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει ρούχα, πατώματα, τζάμια, ασημικά, πιάτα, σκουριές που έχουν ποτίσει στα μάρμαρα, κα.
2. Βουτάμε ένα υγρό πανί σε στάχτη ή σε αλισίβα και: καθαρίζει τις γυάλινες πόρτες από το τζάκι. Τρίβουμε τα τζάμια με ένα υγρό σφουγγάρι βουτηγμένο στη στάχτη. Μια πάστα από στάχτη και νερό μπορεί να αφαιρέσει τους λεκέδες από τα έπιπλα.
3. Αν θέλουμε να φύγει γρήγορα ένας λεκές από τα ρούχα την στιγμή που έγινε, βάζουμε πάνω του λίγη στάχτη και μετά από πέντε λεπτά τον τρίβουμε με ψίχα ψωμιού.
4. Η στάχτη χρησιμοποιείται για να διώξουμε τις άσχημες οσμές. Απλά την βάζουμε πάνω σε οτιδήποτε μυρίζει άσχημα. Πχ. Σε παλιές τουαλέτες, τουαλέτα της γάτας.
5. Για να ξεμυρίσει το ψυγείο μας βάζουμε μέσα ένα πιάτο με καρβουνόσκονη (από ξυλοκάρβουνο), και την ανανεώνουμε μέχρις ότου φύγει κάθε μυρωδιά.
6. Χρησιμοποιείται και στο πλύσιμο των δοντιών.
7. Μπορούμε να λουστούμε πολύ φυσικά με την αλισίβα, και να χρησιμοποιήσουμε ξύδι στο ξέβγαλμα, αυτό ευνοεί περισσότερο το λιπαρό μαλλί.
8. Την αλισίβα την χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας σε πολλά γλυκά και φαγητά, όπως στην παρασκευή μουσταλευριάς, στα μελομακάρονα, στο ψωμί. Εκτός από την υπέροχη γεύση και την βελούδινη υφή που δίνει στα φαγητά μας καθαρίζει το έντερο από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Το ψωμί γίνεται πιο αφράτο και το βοηθά να μην τρίβεται.
9. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η στάχτη του ξύλου έχει χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, δεδομένου ότι ανακυκλώνει τα θρεπτικά συστατικά πίσω στην γη. Η στάχτη χρησιμοποιείται και ως λίπασμα, αλλά δεν περιέχει άζωτο. Επίσης δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα από τους μικροοργανισμούς μέσα στο χώμα η ανάπτυξη των οποίων ενισχύεται από τη στάχτη και η γη γίνεται πιο εύφορη. Λόγω της παρουσίας του ανθρακικού ασβεστίου εξουδετερώνεται η οξύτητα του εδάφους, αυξάνοντας το pH του και αυξάνει την δραστηριότητα των βακτηρίων του εδάφους. Η αύξηση της αλκαλικότητας του εδάφους επηρεάζει την θρέψη των φυτών. Θρεπτικές ουσίες είναι πιο εύκολα διαθέσιμες στα φυτά, όταν το έδαφος είναι ελαφρώς όξινο. Αλλά επειδή αυξάνεται πολύ το pH του εδάφους με την προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να κάνει κακό παρά καλό. Η στάχτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φυτά που αγαπάνε όξινα εδάφη, όπως είναι οι πατάτες, τα βατόμουρα. Είναι κάλο να χρησιμοποιείται με φειδώ και γίνεται τακτικά έλεγχος του PH του εδάφους.
10. Δυναμώνει τα φυτά που αγαπούν το ασβέστιο, όπως είναι οι ντομάτες, τα αμπέλια, οι φασολιές, το σπανάκι, ο αρακάς, τα αβοκάντο, τα σκόρδα κα. Ακόμα ευδοκιμούν και οι τριανταφυλλιές. Μπορούμε να προσθέσουμε 1 / 4 φλιτζανιού σε κάθε λάκκο κατά τη φύτευση.
11. Μια κουταλιά στάχτη ανά 1000 λίτρα νερό δυναμώνει υδρόβια φυτά.
12. Βοηθάει τα φυτά να μην παγώσουν τον χειμώνα αν ρίξουμε πάνω τους μια στρώση από στάχτες.
13. Απωθεί ζώα, τίποτα δεν πλησιάζει την στάχτη! Με την στάχτη απομακρύνονται από τον κήπο διάφορα έντομα και παράσιτα όπως γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια κα.
14. Διώχνει τα μυρμήγκια αν ρίξουμε λίγη στάχτη στην μυρμηγκοφωλιά τους. Δεν μπορούν να μεταφέρουν την στάχτη όποτε θα αλλάξουν φώλια!
15. Σκορπίζουμε στάχτη στις γωνίες και στα σκοτεινά σημεία της αποθήκης μας ή του σπιτιού μας. Όσο υπάρχει στάχτη δεν θα πλησιάζουν ποντίκια, κατσαρίδες, έντομα.
16. Απωθεί τις ψείρες (στο τριχωτό της κεφαλής), τους ψύλλους και τα τσιμπούρια από τα κατοικίδια ζώα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα μείγμα στάχτης μαζί με ξύδι ώστε να γίνει μια πηχτή λάσπη και να την αλείψουμε στο τριχωτό.
17. Απωθεί τον σκόρο. Μπορούμε να ρίξουμε στάχτη στα ρούχα μας και μετά να τα αποθηκεύσουμε και όταν θα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε απλά τα τινάζουμε. Μπορούν έτσι να μείνουν αρκετά χρόνια χωρίς να πάθουν τίποτα απολύτως.
18. Η ποτάσα (Υδροξείδιο του καλίου, ΚΟΗ) μπορεί να παραχθεί από στάχτη και αποσταγμένο νερό, η οποία με τη σειρά της μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή σαπουνιού. Η διαδικασία είναι λίγο πολύπλοκη και χρονοβόρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποτάσα είναι καυστική.
19. Χρησιμοποιείται στα αιώνια αυγά, τα οποία είναι κονσερβοποιημένα αυγά που φτιάχνουν στην Ανατολή και χρησιμοποιούνται στην κουζίνα τους. Τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν με μείγμα πηλού, στάχτης, αλάτι, ασβέστη, και φλοιού του ρυζιού για αρκετές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες, ανάλογα με τη μέθοδο της επεξεργασίας.
20. Η σόδα (Ανθρακικό νάτριο Na2CO3, σόδα πλυσίματος) μπορεί να παραχθεί από την στάχτη. Η σόδα είναι γνωστή για την καθημερινή χρήση της ως αποσκληρυντικό του νερού.
Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + 2 CO2 + CaS
Η σόδα παράγεται από βράσιμο του μίγματος στάχτης και νερού, και στη συνέχεια συλλέγεται όταν το νερό εξατμιστεί.
21. Η στάχτη λιώνει τον πάγο επειδή περιέχει αλάτι. Είναι λίγο πιο από το αλάτι ή άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας.
22. Φίλτρο
Τα κάρβουνα που μένουν από την καύση (τα μαύρα κομμάτια, όχι η γκρι / λευκή στάχτη) μπορούμε να τα χτυπήσουμε με ένα σφυρί και στη συνέχεια να τα αλέσουμε με ένα γουδοχέρι ή μπλέντερ και να πάρουμε μια λεπτή σκόνη. Η σκόνη αυτή από τα κάρβουνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο.
23. Χρησιμοποιείται για να φιλτράρουμε το κρασί μας αν μας βρήκε λίγο θολό.
24. Αν το νερό πηγής μας έχει σκουλήκια ή κυπρίνους μπορούμε να το φιλτράρουμε την στάχτη και παίρνουμε ένα πεντακάθαρο νερό.
25. Αφύγρανση
Κομμάτια από άνθρακα (κάρβουνο) τοποθετούνται σε μεταλλικά δοχεία με τρύπες και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση υγρασίας σε μέρη όπως τα ντουλάπια, τα υπόγεια, κάτω από τους νεροχύτες κλπ.
26. Σβήνουμε τη φωτιά , πολύ εύκολα και γρήγορα πετώντας στάχτη πάνω της.
27. Τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν για την συντήρηση των σπόρων όπως των φασολιών μεγάλα πήλινα δοχεία που από πάνω τα κάλυπταν με παχύ στρώμα από στάχτη. Αυτό βοηθούσε να μην τα φάνε τα σκαθάρια. Μία μελέτη στη Νιγηρία δείχνει ότι η στάχτη ξύλου αφυδατώνει τους σπόρους και τους καθιστά λιγότερο επιρρεπή σε μόλυνση.
28. Χρησιμοποιείται σε πληγές για να σκοτώσει κάθε μικρόβιο και να γίνει η επούλωση πολύ γρήγορα. Διαλύουμε λίγο χειροποίητο σαπούνι μέσα στην αλισίβα και πλένουμε με αυτό την πληγή χωρίς να την ξεπλύνουμε μετά.
29. Ψυγείο χωρίς ηλεκτρικό. Μπορούμε να διατηρήσουμε φρούτα και λαχανικά χωρίς να πάθουν τίποτα για πολλές μέρες έως και χρόνια! Σκάβουμε έναν λάκκο, τον γεμίζουμε με στάχτη τοποθετούμε τα λαχανικά έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο αλλά ούτε και με το χώμα. Σκεπάστε τον λάκκο με ,ένα ξύλο και τα αφήνουμε.
30. Παλιά για να διατηρήσουν την πυτιά, την βάζανε μέσα σε ένα κέρατο, το γεμίζανε με στάχτη, το σφραγίζανε με λάσπη και κρεμούσανε σε ένα δέντρο. Το αφήνανε εκεί για χρόνια χωρίς να πάθει τίποτα απολύτως η πυτιά.

Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες χρήσεις που δεν ανακάλυψα ακόμα!


Μαγειρική-ζαχαροπλαστική
Χρησιμοποιείται στην κουζίνα σε πολλά γλυκά και φαγητά. Με αυτή παρασκεύαζαν, τότε και τώρα, κουραμπιέδες, μουσταλευριά, μελομακάρονα και ψωμί. Εκτός από την υπέροχη γεύση που δίνει στα φαγητά, καθαρίζει και το έντερο από αρκετούς παθογόνους μικροοργανισμούς.
Η γιαγιάδες μας, έβραζαν βροχόνερο (δεν έχει άλατα), μαζί με στάχτη από «καθαρά», (χωρίς βαφές, κόλλες ή επεξεργασμένα) καμμένα ξύλα, που δεν είχαν κάψει τίποτε άλλο μαζί τους, (χαρτιά, αποτσίγαρα, σκουπίδια) και χωρίς να έχουν ψήσει τίποτα, (κρεατικά) και έφτιαχναν την αλισίβα.
Αλισίβα ή σταχτόνερο για φαγητά γλυκά και όχι μόνο
Υλικά
1 κουτ. σούπας στάχτη, καθαρή και καλά κοσκινισμένη
2 ποτήρια νερό (βροχόνερο αν έχουμε)
Εκτέλεση
Βάζουμε σ᾿ ένα κατσαρολάκι, (καλύτερα παλιό, αλλά όχι αλουμινένιο), το νερό και τη στάχτη, (μαζεύουμε την άσπρη) καθαρισμένη και κοσκινισμένη.
Ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί και μόλις πάρει βράση, τη βράζουμε για 4′ με 5′.
Την κατεβάζουμε από την φωτιά και την αφήνουμε να κατασταλάξει.
Έπειτα την σουρώνουμε προσεκτικά, χρησιμοποιώντας φίλτρο του καφέ, ή διπλό τούλι, ή πολύ λεπτή σίτα, ή τουλπάνι, περνώντας μόνο το υγρό και όχι το κατακάθι.
Την ξανασουρώνουμε μια – δυο φορές ακόμη και είναι έτοιμη να την χρησιμοποιήσουμε, ή τη φυλάμε στο ψυγείο, για αρκετό καιρό.
Η αλισίβα, αλυσίβα, σταχτόνερο, ή κατασταλαγή, είναι ένα αλκαλικό διάλυμα, που παρασκευάζεται όπως είπαμε και έχει διάφορες χρήσεις.
Τη χρησιμοποιούμε κυρίως σε παραδοσιακά γλυκά, όπως τα κουλουράκια, οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και γενικά σε ζύμες.
Όταν βάλουμε αλισίβα, τα γλυκά γίνονται πιο τραγανά και αφράτα!

Χρίστος Καψάλης
πηγη
http://lifehub.gr/

Η ΑΓΙΑ «ΤΟΥΜΠΑ»

 
Η ΑΓΙΑ  «ΤΟΥΜΠΑ»

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ένας πρώην ποδοσφαιριστής Αγιονορείτης Καλόγηρος καθώς ήταν μουντζουρωμένος από τα γράσα μία χαλασμένης γεννήτριας που επισκεύαζε.

-Αστα αδελφέ,πάθαμε λούμπα(εξαπάτηση).Μας την πούλησαν για καλή και αυτή βγήκε σκάρτη.Μα από πού βαστάς εσύ;

-Είμαι από την Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Μήπως είσαι και ΠΑΟΚΤΖΗΣ ;

-Ναι.

Γνωρίζεις τάχατες τι σημαίνει Θεολογικά το ΠΑΟΚ ;

-Όχι

-Σημαίνει «ΠΑράδεισος, Όχι Κόλαση .»

-Ααα δεν το ήξερα.

Και αφού είσαι από την Τούμπα, την...

Ἐκλογές 2019 καί ἡ νομιμοποίηση τῆς ἁμαρτίας


Σχετική εικόνα
Ἐκλογές 2019 καί ἡ νομιμοποίηση τῆς ἁμαρτίας
Μετά τήν προδοτική ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας στούς Σλάβους τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, δικαίως οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἀγανακτήσαμε καί εἴμαστε ἕτοιμοι στίς ἐρχόμενες ἐκλογές νά τό δείξουμε αὐτό ἐμπράκτως. Ἀλλά ἐάν ἡ προδοσία τῆς πατρίδος ὀφείλει νά μᾶς κινεῖ σέ ἀγανάκτηση, πόσο μᾶλλον ἡ προδοσία τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς Πίστεώς μας, ἡ καταπάτηση διά «νόμου» τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου, καί ἐν τέλει ἡ ἐπικείμενη ἐσχάτη προδοσία, ἡ παράδοση τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ στά βλάσφημα στόματα τῶν ὑβριστῶν Του, διά τῆς ἀποποινικοποίησης τῆς βλασφημίας; Διότι βέβαια, ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανός ἀπό τήν γῆ, τόσο ἀπέχει ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως καί ἡ προδοτική ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτή τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.

Ἀλλά εἴτε προλάβουν νά ἀλλάξουν τόν ποινικό κώδικα, ὅπως ἔχουν σκοπό, εἴτε ὄχι, οἱ συνειδητοί ἤ ἀσυνείδητοι ἐργάτες τοῦ ἀντιχρίστου θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως (τοῦ ἔχοντος «ἐπί τάς κεφαλάς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας»· Ἀποκ. ιγ΄1) φανερές εἶναι οἱ προθέσεις καί ἡ «γραμμή» καί τά μέχρι τώρα ἄνομα καί ἀντίχριστα ἔργα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καί ὅσων τό συνδράμουν.
Ἔπρεπε λοιπόν πρό πολλοῦ νά εἴχαμε ἀγανακτήσει οἱ Ἕλληνες (οἱ πιστοί δηλαδή, πού εἴμαστε ἡ μεγάλη πλειονότητα, διότι περί τῶν ἀπίστων δέν γίνεται λόγος)· καί μάλιστα πολύ πρίν ἀναλάβει τά ἡνία τῆς χώρας ἡ παρούσα κυβέρνηση. Ἐπί 40 περίπου χρόνια οἱ ἀντιχριστιανικοί νόμοι διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί ὁ Εὐαγγελικός Νόμος ποδοπατεῖται.
Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς; Ἐνδεικτικά ἀναφέρω:
– ἡ θεσμοθέτηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου (Νόμος 1250 τοῦ 1982).
– ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας (Ν.1272/1982).
– ἡ διαγραφή τῆς χριστιανικῆς μας ἰδιότητος ἀπό τίς ταυτότητες (Ν.1599/1986 κ.ἄ.), καί ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιά τήν εἰσαγωγή σ᾿ αὐτές ἠλεκτρονικοῦ τσίπ, πού θά περιέχει «τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς Ὑπηρεσίες Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» κ.ἄ. (ΦΕΚ 1476Β/27.4.2018) - δηλαδή οὐσιαστικά μία θήκη στήν ὁποία θά μπορεῖ νά τοποθετεῖται ὁ,τιδήποτε ἀποφασίσουν κάποιοι ἁρμόδιοι, ἀκόμη καί σατανικά σύμβολα.
– ἡ νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων (Ν.1609/1986) - τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στήν ἱστορία τοῦ Ἔθνους, μιά πραγματική γενοκτονία μέ 300.000 τουλάχιστον θύματα κατ᾿ ἔτος.
– ἡ νομιμοποίηση τῶν καζίνων (Ν.2206/1994).
– ἡ νομιμοποίηση τῆς ἐπαγγελματικῆς πορνείας (Ν.2734/1999).
– ἡ νομιμοποίηση τῶν μέντιουμ (μάγων) κλπ
– ἡ ἔξωση τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Βουλῆς καί ἡ ἀπομάκρυνση τῶν εἰκόνων ἀπό τά δημόσια κτήρια καί ὑπηρεσίες, καί
– ἡ ἐξεναντίας νομιμοποίηση τῆς πορνογραφίας καί τῶν ἀσέμνων ταινιῶν στούς κινηματογράφους καί τίς τηλεοράσεις.
– ἡ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης (Ν.3719/ 2008).
– ἡ συνεχής πολεμική κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἐπί σειρά ἐτῶν, καί ἡ τελική μετατροπή του σέ θρησκειολογικό (τό 2017), καί γενικότερα, ἡ ἀποδόμηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν ἀπό τά σχολικά βιβλία καί προγράμματα.
– ἡ σταδιακή ὑποδούλωση τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ σέ ξένα κέντρα ἀποφάσεων, ἑτεροδόξων καί ἀλλοπίστων ἀνθρώπων, διά τῆς μεταφορᾶς ἐξουσίας ἀπό ἐθνικό σέ ὑπερεθνικό ἐπίπεδο καί τοῦ ὑποβιβασμοῦ τοῦ συνταγματικοῦ καί ἐθνικοῦ μας δικαίου ἔναντι τοῦ εὐρωπαϊκοῦ, χωρίς ποτέ νά ἐρωτηθεῖ ὁ λαός (συνθῆκες Σέγκεν (1997) καί Λισσαβώνας (2007), μνημόνιο τοῦ 2010, κ.ἄ.).
– ἡ ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα μέ κρατικά χρήματα καί σέ δημόσια ἔκταση (Ν.3512/2006), ἐνῶ μάλιστα ἐκκρεμεῖ ἀκόμα ἡ ἐκπλήρωση τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους, δηλαδή ἡ ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Ἀθήνα, ἀπό τό κράτος, ὡς εὐχαριστία πρός τόν Θεό γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους μουσουλμάνους.
– ἡ ἀποφυγή λήψης μέτρων γιά τό τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα τοῦ Ἔθνους καί ἡ ἀπεναντίας νομοθετική ὑποστήριξη καί διευκόλυνση τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, πού τείνουν νά κατακλύσουν τήν χώρα σέ βάρος τῶν Χριστιανῶν (Συνθήκη Δουβλίνου, Νόμος Ραγκούση, Νόμοι γιά τήν ἰθαγένεια, κ.ἄ.).
− οἱ προσπάθειες κατάργησης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς (Ν.4177/2013 κ.ἄ.).
− ἡ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων (Ν.4356/24.12.2015), διά τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζεται ὡς φυσιολογική σχέση καί ἐξισώνεται νομοθετικά μέ τόν γάμο μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες ἁμαρτίες.
– ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀλλαγῆς φύλου διά δηλώσεως (Ν.4491/13.10.2017).
– ἡ ὑπερψήφιση τῆς πρότασης διακήρυξης τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ Κράτους μέ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος (14.3.2019).
− τό νομοσχέδιο γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων καί τῶν κεκοιμημένων (ἡ νομοπαρασκευαστική διαδικασία ἄρχισε τόν Ἰούλιο τοῦ 2016) [1].
Τά παραπάνω εἶναι λίγα μόνο παραδείγματα τῆς ἀντιχριστιανικῆς γραμμῆς καί δράσης τῶν κυβερνήσεων (καί ἄλλων «προοδευτικῶν» δυνάμεων) τῶν τελευταίων 37 ἐτῶν. Πόσοι ἀπό τούς πιστούς Ἕλληνες ἀγανακτήσαμε μαζί τους; Δυστυχῶς τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῶν ἐτῶν αὐτῶν δέν μαρτυροῦν κάτι τέτοιο. Καί εἶναι μέν ἀλήθεια ὅτι πρό τῆς παρούσης Κυβερνήσεως, τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀντιχρίστων μεταρρυθμίσεων («Ἀλλαγή» ἦταν καί τότε τό σύνθημά τους!) τό ἀνέλαβε τό πάλαι ΠΑΣΟΚ· ἀλλά καί ἡ ΝΔ, πού τόσες φορές ἦρθε στήν Κυβέρνηση, ὄχι μόνο δέν διόρθωσε τά κακῶς νομοθετηθέντα καί ἀποφασισθέντα, ἀλλά συνευδοκούσα ἔβαλε καί αὐτή ἐπιπλέον λίθους πρός στηριγμό τοῦ ἀντιχρίστου οἰκοδομήματος. Καί τό θέμα δέν εἶναι βέβαια ποιό ἀπό τά λεγόμενα Κόμματα Ἐξουσίας εἶναι τό «μή χεῖρον» (δηλ. τό μικρότερο κακό), ἀλλά τό τί περιμένει ἀπό μᾶς ὁ Θεός.
Τήν ἐποχή τοῦ Μωϋσέως, ἡ ἀγανάκτηση τοῦ δικαίου Φινεές (φόνευσε τούς δημοσίως πορνεύοντας) ἔσωσε τούς Ἰσραηλίτες ἀπό...