Κίνημα ὑπέρ τῆς Ἑλληνικότητος μέ σημαία τήν γλῶσσα!
 Μπαμπινιώτης – Φιλόλογοι βάλλουν μέ ἀνακοινώσεις ἐναντίον τῆς γλωσσικῆς ἀπατρίας καί τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ λεξιλογίου μας.

Η ΞΕΝΟΛΑΓΝΕΙΑ κορυφαίων Ὑπουργῶν, τινές ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν καί ΙΕΚ ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, δημοσιογράφων τηλεοπτικῶν σταθμῶν, συγγραφέων διανοουμένων τῆς λεγόμενης ἐλίτ, μέ ἀφορμή τήν πανδημία, ἐξοργίζει τόσο τήν κοινή γνώμη ὥστε μέ ἀφορμή τήν γενικευμένη χρήση ξένων λέξεων νά δημιουργεῖ κίνημα ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητος. Μέ ἐπίκεντρο τήν γλῶσσα. Ὁ καθηγητής Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὁ ὁποῖος ἔκανε πρῶτος τήν ἀρχή μέ ὀργίλες ἀναρτήσεις του στό διαδίκτυο ἐναντίον ὅλων ὅσοι ὑπετάχθησαν ἀκρίτως στήν ξενοκρατία τῶν ὅρων καί τῶν ἐννοιῶν, ἀπό χθές ἀπέκτησε ὡς σύμμαχό του τήν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, ἡ ὁποία μέ ἀνακοίνωσή της ξιφουλκεῖ κατά τῆς γλωσσικῆς ἀπατρίας. Ἡ ἀπόπειρα διακωμωδήσεως τῆς πρωτοβουλίας του ἀπό ἕναν ἑσμό ἀναλυτῶν καί λοιπῶν ἄλλων σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία, ὄχι ἁπλῶς δέν ἔκαμψε τό φρόνημά του ἀλλά τόν ὡδήγησε νά «βγεῖ» στήν ἀντεπίθεση.

Ὁ πρώην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν χαρακτηρίζει γλωσσική πρόκληση λέξεις ὅπως Black Friday, click away, delivery, lockdown καί rapid test ὅπως καί ...

Κυριακή μετά τα φώτα: Το ευαγγέλιο της νίκης του Χριστού κατά των πειρασμών (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 (Ματθ. δ’ 1-11)

Δεν υπάρχει ούτε μια εντολή τού Θεού που δεν έχουν παραβιάσει οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε μία μοναδική εντολή τού Θεού που να έχουν τηρήσει οι άνθρωποι χωρίς να γογγύσουν και να διαμαρτυρηθούν. Και δεν υπάρχει ούτε μία εντολή τού Θεού που να παραβίασε ο Κύριος Ιησούς κι ούτε μία που να την τήρησε με γογγυσμούς και διαμαρτυρίες. Όλα όσα είχε στην επίγεια ζωή Του να υποφέρει, να τηρήσει και να υποστεί, τα εφάρμοσε με τέλεια ταπείνωση κι απόλυτη υπακοή στον ουράνιο Πατέρα Του. Κι αυτό για να διδάξει σ’ όλους εμάς την ταπείνωση και την υπακοή· να μας ενθαρρύνει στην αντοχή και την καρτερία· να μας δείξει πως όλες οι ουράνιες εντολές είναι και δυνατές και απαραίτητες για μας να τις τηρήσουμε, με την εποπτεία και την καθοδήγηση του παντεπόπτη και ζώντος Θεού. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για τη φτώχεια τους, παραπονούνται ότι δε γνωρίζουν την καταγωγή τους, μ’ όλο που όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν, αν κάνουν μια αναδρομή, ότι οφείλουν την ύπαρξή τους στο βασιλιά Θεό. Κι Εκείνος, ο Μονογενής κι αγαπητός Υιός τού Θεού, δεν παραπονέθηκε που γεννήθηκε σε φάτνη αλόγων ή που δεν είχε «που την κεφαλήν κλίνη». 

Οι άνθρωποι καταριούνται τους εχθρούς τους, αν και πολύ συχνά είναι τα δικά τους σφάλματα που έκαναν τους γείτονες εχθρούς τους και τους έστρεψαν εναντίον τους. Εκείνος όμως, ο αναμάρτητος Αμνός τού Θεού, αναγκάστηκε στην αγκαλιά της μητέρας Του ακόμα να δραπετεύσει σε γη μακρινή, για ν’ αποφύγει το ξίφος τού Ηρώδη. Κι όμως, Εκείνος δεν καταράστηκε τους εχθρούς Του.

Συχνά οι άνθρωποι, όταν αντιμετωπίζουν δικά τους προβλήματα επαναστατούν εναντίον των αρχόντων και των νόμων τους. Εκείνος όμως, ο Νομοδότης τού σύμπαντος, υποτάχθηκε στους υπάρχοντες νόμους και απέδωσε «τα Καίσαρος Καίσαρι» (Μάρκ. ιβ’ 17).

Οι άνθρωποι βρίσκουν σκληρή τη νηστεία, μ’ όλο που το ψωμί και τα χορταρικά επιτρέπονται ακόμα και στην αυστηρότερη νηστεία και παρά το γεγονός ότι η νηστεία είναι σημαντική για την κάθαρση του νου και της συνείδησης. Εκείνος, ο Πάναγνος, χωρίς να έχει καμιά ανάγκη για κάθαρση, ανέλαβε εκούσια να κάνει τεσσαρακονθήμερη νηστεία και μάλιστα αυστηρή, χωρίς ψωμί, χορταρικά ή νερό.

Η προσευχή είναι αγώνας για τον άνθρωπο, τόσο η κοινή προσευχή στην εκκλησία όσο κι η κατά μόνας. Η προσευχή είναι κλίμακα που αναβιβάζει τον άνθρωπο και τη ζωώδη ύπαρξή του από τη γη στο Θεό. Εκείνος που κατά σάρκα έζησε μαζί με τους άλλους ανθρώπους στη βάση τής κλίμακας της ζωής, ενώ το πνεύμα Του ήταν στην κορυφή, πήγαινε πρόθυμος και χαρούμενος για να προσευχηθεί στη συναγωγή και περνούσε νύχτες ολόκληρες στην έρημο προσευχόμενος.

Οι άνθρωποι δε θα τηρήσουν χωρίς γογγυσμό ούτε το ελάχιστο δείγμα τού νόμου τού Θεού, ακόμα κι αν ο νόμος αυτός δόθηκε για τη σωτηρία τους. Εκείνος όμως, ο Σωτήρας τού κόσμου, που δεν είχε τίποτα από το οποίο έπρεπε να σωθεί, τήρησε υπάκουα ακόμα και ...

Άγιος Πορφύριος: Τους θυμιάζω και εκείνοι δεν υποκλίνονται
 Άγιος Πορφύριος: Βρέθηκα τελευταία σε μια κεντρική εκκλησία των Αθηνών και έζησα βαθύ πόνο. Την ώρα πού Kοινωνούσαν οι Αρχιερείς και οι Ιερείς, γύρω μου είχαν στηθεί «πηγαδάκια» -και όχι από ανθρώπους χωρίς παιδεία..

Δέκα βήματα από το Άγιο Ποτήριο, και οι «τρελές αγελάδες» με το «ουράνιο των Βαλκανίων» εκάλυπταν την παρουσία του Κυρίου. Η θλιβερή αυτή σκηνή έφερε στη μνήμη μου μια συζήτηση με τον γέροντα Πορφύριο πριν από πολλά χρόνια…

Ήταν και εκείνος στενοχωρημένος, γιατί οι πιστοί έχουν απαιτήσεις -και δικαίως- από τον ιερέα, να είναι προσευχόμενος στο Άγιο Βήμα. Αλλά οι ίδιοι πολλές φορές με τη στάση τους δεν τον βοηθούν.

Εγώ, έλεγε, τους θυμιάζω και εκείνοι δεν υποκλίνονται. Λέω «στώμεν καλώς» και αυτοί κάθονται. Τους ευλογώ και εκείνοι κουβεντιάζουν. Και το τραγικότερο: λέω «πίετε εξ αυτού πάντες» καί προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία ελάχιστοι. Μεγάλος πόνος για τον ιερέα.

Ρώτησα:

-Πρέπει, γέροντα, να κοινωνούν όλοι;

-Βρε, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Κύριος. «Πάντες»!

Μήπως έχει καμμιά άλλην έννοια ή λέξη και δεν την ξέρω; Και παρακάτω η ευχή λέει: «και δι’ ημών παντί τω λαώ». Φυσικά, όσοι δεν έχουν κωλύματα.

Οι άλλοι πρέπει να πάρουν προηγουμένως άφεση πνευματικού. Αλλιώς, χωρίς Θεία Κοινωνία, χωρίς Χριστό, πώς θα βγεις μέσα στην καθημερινότητα;

Ήρθες στην εκκλησία και...

Υπάρχει Ψυχή; Τι απαντά ένας Ιατροδικαστής!

 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Το Συνταγματικό Δικαστήριο Της Αυστρίας Έκρινε Παράνομη Την Απόφαση Του Υπ. Παιδείας Για Υποχρεωτική Μάσκα Στα Σχολεία Κατά Την Ώρα Του Μαθήματος!!!!!!


 Το αυστριακό Aνώτατο Δικαστήριο ακυρώνει, ανατρέπει την εντολή χρήσης μάσκας κατά κορωνοϊού στα σχολεία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι το εν λόγω μέτρο ήταν παράνομο.Δημιουργεί ισχυρό προδικασμένο και διαμορφώνει σχετική νομολογία…(σσ.Το μέτρο είναι σε ισχύ στην Ελλάδα ως και στο νηπιαγωγείο)


Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας αποφάσισε την Τετάρτη (23 Δεκεμβρίου) ότι δύο κυβερνητικά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στα σχολεία, η υποχρεωτική χρήση μάσκας και...

Γέρων Παρθένιος: Δεν θα δώσω σε κανέναν ευλογία να πάει να κάνει το εμβόλιο

 

8 Ιανουαρίου: Εορτάζει ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης 
Ο Όσιος Γεώργιος, τη μνήμη του οποίου εορτάζει σήμερα 8 Ιανουαρίου η Εκκλησία, γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Κύπρου από γονείς ευσεβείς.
Ο Γεώργιος είχε και ένα μεγαλύτερο αδελφό που τον έλεγαν Ηρακλείδη. Αυτός λοιπόν, όταν ακόμα ζούσαν οι γονείς τους, πήγε στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε, κατόπιν πήγε στη Λαύρα του Καλαμώνας που βρισκόταν κοντά στο σημερινό μοναστήρι του Αββά Γερασίμου στον Ιορδάνη και εκεί έγινε μοναχός.
Ο δε Γεώργιος παρέμεινε κοντά στους γονείς του. Αργότερα πέθαναν οι γονείς του και...

"Ο Άγιος Πορφύριος και η ροδιά......"

 Είχε έρθει  ο Άγιος Πορφύριος επίσκεψη από την Αθήνα στα Καυσοκαλύβια. Βγήκαν οι μοναχοί να του υποδεχθούν γεμάτοι χαρά. Όπως τον πλησίαζαν λέει ο Άγιος προς ένα μοναχό, «αυτή η ροδιά γιατί είναι τόσο χάλια; Δεν βλέπεις ότι θα ξεραθεί;», «Δεν την είδα γέροντα…» απάντησε ο υποτακτικός, και ο Άγιος Πορφύριος τον κοίταξε λέγοντας, «καλά δεν είδες, δεν...

Αγώνας για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πιο επίκαιρος από ποτέ !!! 1821-2021

 

"Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΣΤΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ"- ΤΟ ΘΑΥΜΑ

Θαυμαστό περιστατικό μετά τόν Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων
 ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ!

Το νερό της αγάπης!

~ Ένας ιερέας στη Ρωσία, μετά τον Αγιασμό των Θεοφανείων, γέμιζε τα μπουκαλάκια των ενοριτών. Κάποια μεσόκοπη κυρία τον πλησίασε και του έδωσε ένα όμορφο μπουκάλι. Μόλις, όμως, εκείνος έβαλε μέσα Αγιασμό, το μπουκάλι έγινε θρύψαλα!
-Κυρία μου, τι είχε μέσα το μπουκάλι; ρώτησε σαστισμένος ο ιερέας.
Εκείνη κατέβασε με ντροπή το κεφάλι και ομολόγησε:
-Πάτερ, να… Συμπαθούσα ένα παλικάρι και ήθελα να το παντρέψω με την κόρη μου. Για να το πετύχω, λοιπόν, πήγα σε μια γριά μάγισσα, κι αυτή μου....

Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη ἀπαγορεύει τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμούς!
 Ἀλέξανδρος Παναγιώτου, Ἰατρός Κυτταρολόγος 


Kάποια πράγματα δέν γίνεται νά μήν λέγονται...ἔστω κι ἄν εἶναι αὐτονόητα ἀκόμα καί γιά τριτοετεῖς φοιτητές Ἰατρικῆς (στό τρίτο ἔτος διδασκόμαστε τήν Μικροβιολογία)... 
1.Ὅλοι οἱ ἰοί ἐξασθενοῦν ὅσο ἀνεβαίνει ἡ θερμοκρασία, εἰδικά τό καλοκαῖρι μᾶς ἀπασχολοῦν ἐλάχιστα ἕως καθόλου. 
2.Ὅλοι οἱ ἰοί καταλείπουν ἀνοσία μετά τήν ἀποδρομή τους ἔστω καί ὀλιγόμηνη (κάποιοι ἀκόμα καί ἰσόβια ὅπως ἡ ἱλαρά, ἡ ἀνεμοβλογιά, ἡ λοιμώδης μονοπυρήνωση κλπ.) 
3.Ὅλοι οἱ ἰοί ἔχουν τήν ἰδιότητα νά μεταλλάσσονται πολύ εὔκολα (εἰδικά οἱ ἰοί RNA ὅπως ὁ Covid19), κάτι πού συμβαίνει ἄλλωστε αἰῶνες τώρα μέ τή γρίπη, αὐτό ὅμως δέν τούς ἀλλάζει ὡς διά μαγείας ἀπό μή παθογόνους γιά τόν ἄνθρωπο σέ μαζικά θανατηφόρους (ὅπως προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν κάποιοι). 
4.Ὅλοι οἱ ἰοί εἶναι οὐσιαστικά ἐντελῶς ἀνενεργοί ἔξω ἀπό τόν ξενιστή τους (τό ἀνθρώπινο κύτταρο π.χ.) καί ἑπομένως δέν μποροῦν νά “αἰωροῦνται” γιά ὧρες ὡς παθογόνοι στόν ἀέρα ὅπως εἰπώθηκε (καί τό χειρότερο ὅλων, ἔγινε πιστευτό). 
5. Ὅλοι οἱ ἰοί ἀπέχουν πολύ ἀπό τό νά χαρακτηριστοῦν ὡς ζωντανοί ὀργανισμοί (ὅπως εἶναι π.χ. τά βακτήρια) καί γιά αὐτό ὁ ὅποιος πολλαπλασιασμός τους δέν μπορεῖ νά γίνει...
ἔξω ἀπό ἕνα ζωντανό κύτταρο (στό ὁποῖο ὅπως εἶπα, δροῦν μόνο ὡς ξενιστές). 
6. Ὅλοι οἱ ἰοί μεταδίδονται μέ σωματικά ὑγρά ἀσθενοῦς (π.χ. αἷμα ὅπως στό AIDS, σάλιο καί ἐκκρίσεις ὅπως στόν Covid19 ἀλλά καί τή γρίπη) ἐφ’ ὅσον ἔλθουν σέ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ μέ κάποια “πόρτα εἰσόδου” στόν ὀργανισμό (π.χ. ἀνοιχτή πληγή στό AIDS, στοματική κοιλότητα, βλεννογόνος μύτης ἤ ματιῶν ) σέ γρίπη καί Covid19. 
Ἑπομένως, μόνο ἄν κάποιος βήξει ἤ φτερνιστεῖ πάνω μας μποροῦμε νά...

Συμβουλές αγίων για την εργασία

 

Πάντοτε να κάνεις ευχή, πριν αρχίσεις κάθε εργασία. Να λες: ''Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση'+ Γιατί δεν εργάζεσαι; Ο Θεός γι' αυτό σου έδωσε τα χέρια, όχι για να παίρνεις από τους άλλους, αλλά για να δίνεις στους άλλους.

~ Ιερός Χρυσόστομος ~+ Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές Του, αλλά και τους Προφήτες Του ο Χριστός, τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν π.χ. την ώρα που κάποιος ψάρευε ή έβοσκε τα πρόβατά του.

~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~+ Όταν κάνουμε γρήγορα μία δουλειά, αποκτούμε μία νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που... γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν και έτσι έχει νόημα, όταν η λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα, μεταδίδει αυτήν την δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στην δουλειά, για να αγιασθείς και εσύ και η δουλειά που κάνεις. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~+ Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα, μόνο τις πιο αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα του Θεού. Κυριακή να μη δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης. Τα χέρια του λερώνει, όπως οι κλέφτες. ~ Όσια Σοφία εν Κλεισούρα ~+ Τα χέρια στην δουλειά και ο νους στον Ουρανό.

~ Μέγας Αντώνιος ~+ Σας αναθέτουν κάποια εργασία; Δεχτείτες την όπως αν σας την είχε αναθέσει ο ίδιος ο Θεός και εκτελέστε την, σαν έργο δικό Του. Έτσι η σκέψη σας θα είναι κοντά στον Θεό. Αγωνιστείτε γι' αυτό και Εκείνος θα σας βοηθήσει. ~ Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ~+ Πάντοτε να κάνεις ευχή, πριν αρχίσεις κάθε εργασία. Να λες: ''Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση'' και κατόπιν να αρχίσεις την εργασία σου. Και στο τέλος να λες ''Δόξα τω Θεώ''.

~ Γέροντας Τύχων ο Αγιορείτης ~

https://talantoblog.blogspot.com/

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
 Άγιος Πορφύριος: Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του ο Γέροντας Πορφύριος και μου είπε: “Δεν μου λες, εδώ που κάθομαι εγώ, εσύ μπορείς να καθίσεις;”

“Βεβαίως, Γέροντα”, του απάντησα. “Πώς δεν μπορώ!”

– “Βρε, μου λέει έτσι όπως μιλούσε χαριτωμένα, τρελός είσαι; Θα πέσεις επάνω μου και θα σκάσω!”

– “Ε, ναι Γέροντα, πρέπει να σηκωθείτε εσείς για να καθίσω εγώ”, συμπλήρωσα διορθώνοντας.

– “Α! μπράβο, μπράβο. Έτσι γίνεται και με την ψυχή μας απέναντι στον Χριστό και στον αντίχριστο. Όταν στην ψυχή μας είναι θρονιασμένος ο Χριστός, μπορεί να έχει θέση ο αντίχριστος;”

– “Όχι, Γέροντα”

– “Ε! Γι΄ αυτό, παιδί μου, σου λέω. Δεν έχουμε τον Χριστό στην ψυχή μας. Αν Τον είχαμε, δεν...

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Με ρωτάς για την αιτία της τωρινής κρίσης, ή της τωρινής Θείας δίκης! Η αιτία είναι πάντα η ίδια...
 Με ρωτάς για την αιτία της τωρινής κρίσης, ή της τωρινής Θείας δίκης! Η αιτία είναι πάντα η ίδια. Η αποστασία των ανθρώπων από τον Θεό. Με την αμαρτία της Θεο-αποστασίας οι άνθρωποι προκάλεσαν αυτή την κρίση, και ο Θεός την επέτρεψε... 

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κρίση; Όσο το πνεύμα των ανθρώπων παραμείνει δίχως αλλαγή. Ώσπου οι υπερήφανοι υπαίτιοι αυτής της...

Όταν ο Μέγας Βασίλειος τα ''έψαλε'' στόν Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο!Και οχι δεν ήταν τα κάλαντα, αλλά λόγος σκληρός, δριμύς και ελεγκτικτός...
Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αργοπορούσε να αντιδράσει στην προστασία του ποιμνίου του από την αίρεση, ο Μέγας Βασίλειος, (με τον οποίο είχε μνημειώδη αγάπη και φιλία) τον κατηγόρησε ως «τεμπέλη», και «ανάξιο ακόμα και να ζει»... 

''Απο την Καισάρεια έφταναν γράμματα και παραγγελίες του Βασίλειου, που είχε τελείως απογοητευτεί και είχε χάσει την υπομονή του με την στάση του Γρηγορίου. Τις πρώτες μέρες είχε μια δικαιολογία σκεπτότανε ο Βασίλειος...

Έπρεπε να βοηθήσει και τον γερό - επίσκοπο πατέρα του. Ο γέροντας είχε φτάσει σχεδόν εκατό χρονών και του ήταν δύσκολο ακόμα και να λειτουργήσει. Μα τώρα, τώρα που πέρασε και το Πάσχα και ο Άνθιμος με τούς δικούς του οργώνει τον τόπο χωριό με χωριό; 

Έγραψε λοιπόν ο Βασίλειος λόγια προσβλητικά στόν Γρηγόριο, που κανείς δεν τα περίμενε... Του έγραψε πως είναι τεμπέλης και αγροίκος, άφιλος και ανάξιος ακόμα και να ζει, αφου δείχνει τόση αδιαφορία για τα εκκλησιαστικά πράγματα...''  (Στυλ. Παπαδόπουλου, Ο πληγωμένος αετός, σ. 110, εκδ. Αποστολική Διακονία.)

Μα όσο και να στεναχώρησαν τούτα τα λόγια τον Γρηγόριο, δεν θύμωσε, μήτε κατηγόρησε τον αγαπημένο του φίλο και αδελφό... 

Γνώριζε άλλωστε την πνευματική κατάσταση του Βασίλειου,  ήξερε πως κάτι σοβαρό του διαφεύγει, πως πρέπει να ήταν πολύ σοβαρός αυτός ο λόγος, που τον ανάγκασε να γράψει λόγια σκληρά, που έλεγχαν φοβερά την συνείδηση του...

Κατάλαβε πως δεν μπορούσε να σιωπά, έναντι των μεγάλων Εκκλησιαστικών ζητημάτων που είχαν προκύψει, το πλήθος των αιρετικών, τον «Αρειανισμό», τις φοβερές αιρετικές διδασκαλίες και μεθοδεύσεις του Αρείου, που...