Κυριακή ΙΣΤ’ Ματθαίου: Η παραβολή των ταλάντων (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

 (Ματθ. κε’ 14-30)

Ο Θεός δημιουργεί ανισότητες και οι άνθρωποι γογγύζουν γι’ αυτό. Είναι σοφότεροι από το Θεό οι άνθρωποι; Αφού ο Θεός δημιουργεί ανισότητες, σημαίνει πως η ανισότητα είναι σοφότερη και καλλίτερη από την ισότητα. Ο Θεός δημιουργεί την ανισότητα για το καλό του ανθρώπου, μα οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το καλό στην ανισότητά τους. Ο Θεός δημιουργεί την ανισότητα λόγω του κάλλους της ανισότητας, οι άνθρωποι όμως δε βλέπουν κανένα κάλλος σ’ αυτήν. Ο Θεός δημιουργεί την ανισότητα από αγάπηπου αναπτύσσεται και συντηρείται από την ανισότητα, ο άνθρωπος όμως δε βλέπει καμιά αγάπη σ’ αυτήν. Αυτή είναι μια πρωτόγονη ανθρώπινη επανάσταση της τυφλότητας ενάντια στην ενόραση, της αφροσύνης ενάντια στη σοφία, του κακού ενάντια στο καλό, της ασχήμιας ενάντια στην ωραιότητα, του φθόνου ενάντια στην αγάπη.

Η Εύα κι ο Αδάμ παραδόθηκαν στη δύναμη του σατανά, για να γίνουν ισόθεοι. Ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του Άβελ, επειδή οι θυσίες τους δε φάνηκαν εξίσου αρεστές στο Θεό. Από τότε ως σήμερα οι αμαρτωλοί έκαναν πολέμους λόγω της ανισότητας. Ο Θεός όμως είχε δημιουργήσει την ανισότητα πριν απ’ αυτούς κι αυτή εξακολουθεί να είναι μαζί μας. Και λέμε πριν απ’ αυτούς επειδή ο Θεός δημιούργησε και τους αγγέλους άνισουςΉταν επιθυμία του Θεού να είναι άνισοι οι άνθρωποι σε όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά: στον πλούτο, στη δύναμη, στην κοινωνική θέση, στη σοφία κ.τ.ό. Δε θέλει όμως να υπάρχει κανένα είδος ανταγωνιστικότητας. «Μη κατακλιθής εις την πρωτοκλισίαν» (Λουκ. ιδ’ 8), δίδαξε ο Κύριος Ιησούς. Εκείνο που θέλει ο Θεός, είναι να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στον πολλαπλασιασμό των αρετών: της πίστης, της αγάπης, της ταπείνωσης, της πραότητας και της υπακοής. Ο Θεός έδωσε εσωτερικά και εξωτερικά χαρίσματα, αν και θεωρεί τα εξωτερικά χαρίσματα κατώτερα και πιο ασήμαντα από τα εσωτερικά. Έδωσε τα εξωτερικά χαρίσματα τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Σκόρπισε τον πλούσιο θησαυρό των εσωτερικών χαρισμάτων όμως μόνο στις ψυχές των ανθρώπων. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους κάτι παραπάνω απ’ ό,τι έδωσε στα ζώα. Γι’ αυτό κι έχει περισσότερες απαιτήσεις από τους ανθρώπους. Κι αυτό το παραπάνω που έδωσε στους ανθρώπους, συνίσταται στις πνευματικές δωρεές. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τα εξωτερικά χαρίσματα, για να υπηρετούν τα εσωτερικά. Όλα τα εξωτερικά χαρίσματα λειτουργούν ως μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Όλα τα πρόσκαιρα είναι προγραμματισμένα να υπηρετούν τα αιώνια, όλα τα θνητά να υπηρετούν τα αθάνατα. Ο άνθρωπος που λειτουργεί αντίθετα, που δαπανά όλα τα πνευματικά του χαρίσματα αποκλειστικά για την απόκτηση εξωτερικών, πρόσκαιρων αγαθών, πλούτου, δύναμης, επίγειας δόξας κλπ. είναι σαν το γιο που κληρονομεί από τον πατέρα του μεγάλο πλούτο και τον ξοδεύει όλο για ν’ αγοράσει στάχτες. Για τους ανθρώπους που ένιωσαν μέσα τους τα χαρίσματα με τα οποία τους προίκισε ο Θεός, όλα τα εξωτερικά έχουν πολύ λίγη σημασία, όπως είναι το δημοτικό σχολείο σ’ εκείνον που προχώρησε σε υψηλότερα στάδια εκπαίδευσης. Εκείνοι που αγωνίζονται ν’ αποκτήσουν εξωτερικά χαρίσματα είναι οι άφρονες, όχι οι σοφοί. Οι σοφοί αποδύονται σε σκληρότερους μα πιο αποδοτικούς αγώνες, ώστε να πολλαπλασιάσουν τα εσωτερικά τους χαρίσματα. Για την εξωτερική ισότητα αγωνίζονται εκείνοι που δεν μπορούν ή δεν τολμούν να κοιτάξουν μέσα τους, που δεν βάζουν τον εαυτό τους ν’ αγωνιστεί στον εσωτερικό και σπουδαιότερο χώρο του ανθρωπισμού τους. Ο Θεός δεν εκτιμά τι είναι ή τι έχει ο άνθρωπος σ’ αύτόν τον κόσμο, πώς ντύνεται, πώς τρέφεται, πώς διδάσκεται ή πόσο τον εκτιμούν οι άλλοι. Ο Θεός κοιτάζει την καρδιά του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν προσέχει την εξωτερική θέση του ανθρώπου, αλλά την εσωτερική του πρόοδο, την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του εν πνεύματι και αληθεία. Γι’ αυτά μας μιλάει το σημερινό ευαγγέλιο. Η παραβολή των ταλάντων, δηλαδή των πνευματικών χαρισμάτων που ο Θεός έδωσε στις ψυχές όλων των ανθρώπων, δείχνει τη μεγάλη εσωτερική ανισότητα των ανθρώπων στην ίδια τους τη φύση. Δείχνει όμως και πολύ περισσότερα. Στην υψιπετή πτήση της η παραβολή αυτή υψώνεται πάνω από την ιστορία της ανθρώπινης ψυχής, από την αρχή ως το τέλος της. Αν μπορούσε ο άνθρωπος να κατανοήσει στην πληρότητά της τη διδαχή της παραβολής αυτής και να την τηρήσει στη ζωή του, θα κέρδιζε την αιώνια σωτηρία του στη βασιλεία του Θεού.

*

«Ώσπερ γαρ άνθρωπος αποδημών εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού· και ω μεν έδωκε πέντε τάλαντα, ω δε δύο, ω δε εν, εκάστω κατά την ιδίαν δύναμιν, και απεδήμησεν ευθέως» (Ματθ. κε’ 14,15). Με τον άνθρωπο εδώ πρέπει να κατανοήσουμε τον παντογνώστη Θεό, τον Δοτήρα παντός αγαθού. Δούλοι είναι οι άγγελοι κι οι άνθρωποι. Αποδημία του Θεού πρέπει να λογαριαστεί η μακροθυμία Του. Τάλαντα είναι τα πνευματικά χαρίσματα, που χορηγεί ο Θεός σ’ όλα τα λογικά πλάσματά Του. Το ότι όλα τα χαρίσματα του Θεού είναι μεγάλα, φαίνεται από την ειδική ονομασία τους, τα «τάλαντα». Τάλαντο ήταν ένα νόμισμα μεγάλης αξίας, ίσο με την αξία πέντε χρυσών δουκάτων. Επαναλαμβάνουμε πως ο Κύριος σκόπιμα ονόμασε τα χαρίσματά Του «τάλαντα», για να δείξει πως αξίζουν πολύ, πως ο μεγαλόδωρος Δημιουργός προίκισε πλούσια τα πλάσματά Του. Είναι τόσο μεγάλα τα χαρίσματα αυτά, ώστε ακόμα κι αυτός που έλαβε το ένα τάλαντο, πρέπει να υπολογίσουμε πως έλαβε αρκετά. Ο άνθρωπος υποδηλώνει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, όπως φαίνεται από το ευαγγέλιο του Λουκά, που λέει πως ήταν «άνθρωπός τις ευγενής» (Λουκ. ιθ’ 12). Ευγενής άνθρωπος είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Υιός του Υψίστου.

Αυτό το διαπιστώνουμε καθαρά κι από άλλα λόγια της ίδιας ευαγγελικής περικοπής: «Άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν μακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι» (αυτ.). Μετά την Ανάληψή Του ο Κύριος Ιησούς ανέβηκε στον ουρανό για να λάβει τη Βασιλεία Του και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στη γη ως Κριτής. Όταν κατανοήσουμε ως άνθρωπο τον Κύριο Ιησού, τότε δούλοι Του είναι οι απόστολοι, οι επίσκοποι, οι κληρικοί και όλοι οι πιστοί. Το Άγιο Πνεύμα έχει χορηγήσει πολλά χαρίσματα στον καθένα τους (μέσα από τη διαφορετικότητα και την ανισότητά τους). Έτσι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον κι όλοι μαζί φτάνουν στην πνευματική ανάπτυξη και στην τελείωσή τους. «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισί, το δε αυτό Πνεύμα· και διαιρέσεις διακονιών εισι, και ο αυτός Κύριος· και διαιρέσεις ενεργημάτων εισίν, ο δε αυτός εστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν. Εκάστω δε δίδοται η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον… πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διαιρούν ιδία εκάστω καθώς βούλεται» (Α’ Κορ. ιβ’ 4-7,11).

Με το μυστήριο του βαπτίσματος όλοι οι πιστοί δέχονται πλούσια τα χαρίσματα αυτά. Με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας, τα χαρίσματα αυτά ενισχύονται και πολλαπλασιάζονται από το Θεό.

Με τα πέντε τάλαντα οι ερμηνευτές κατανοούν τις πέντε αισθήσεις, με τα δύο τάλαντα την ψυχή και το σώμα και με το ένα τάλαντο την ενιαία ύπαρξη του ανθρώπου. Οι πέντε σωματικές αισθήσεις δόθηκαν στον άνθρωπο για να υπηρετούν το πνεύμα και τη σωτηρία του. Ανήκει στη θέληση του ανθρώπου να υπηρετήσει το Θεό με την ψυχή και το σώμα του και να εμπλουτίσει τον εαυτό του με τη γνώση του Θεού και με καλά έργα. Ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να αφεθεί στη διάθεση του Θεού.

Στην παιδική του ηλικία ο άνθρωπος ζει με...

"Όλες οι προσευχές μας πιάνουν τόπο, ακόμα κι αυτές που τις κάνουμε περπατώντας στον δρόμο...''

 Μπαίνουμε ήδη σε μια εποχή που ο κόσμος θα ανανήψει, γιατί τα μεγάλα βάσανα θα φέρουν μια αναστάτωση ιδεολογική και θα φανεί η γελοιότητα όλων των ιδεολογιών. Δεν είναι ο κορονοΐος ο μεγάλος πειρασμός, αλλά η ψυχοπάθεια που εκφράζεται γενικότερα με την κατάθλιψη που έχει πλακώσει τον κόσμο.

  Όταν οι άνθρωποι φωνάζουν, βρίζουν, κατακρίνουν ακατάπαυστα, όταν ασκούν οποιαδήποτε βία, όταν δεν αντέχουν να είναι μόνοι τους χωρίς κάτι να τους απασχολεί, όταν εξαρτώνται από πράγματα, ουσίες, ακόμα και από άλλους ανθρώπους, όταν υποφέρουν από τρομακτικές σκέψεις και δεν μπορούν να γαληνέψουν ούτε στον ύπνο τους, όταν δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα, όταν φοβούνται υπερβολικά και γίνονται δέσμιοι των φόβων τους και περιορίζουν τη ζωή τους, όταν δεν δείχνουν χαρά, όταν δεν γελάνε ποτέ, όταν ζουν σαν να έχουν μόνο σώμα ή έντερα και όχι και πνεύμα και ψυχή...
Όλα αυτά είναι δείγματα μιας κατάθλιψης, που απλά δεν έχει τον προσδιορισμό της κλινικής.

 Ζούμε για το σήμερα, με τους όρους που συνήθως μας επιβάλλονται και ξεχνάμε να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε λογικά τον αντίκτυπο στην υπόλοιπη ζωή μας. Και πώς να σκεφτούμε, όταν οδηγούμαστε σχεδόν αποκλειστικά από τις αισθήσεις μας ;
 Η αναζήτηση του πιο γλυκού, του πιο παράξενου, του πιο...

Η Τέχνη του Πνευματικού Αγώνα - Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

 

Συγκλονίζει ο εθνικός ευεργέτης Ι.Τσούνης: «Δίχως πατρίδα, ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα ούτε οι χαρές υπάρχουν»

 

Σε μία ασυνήθιστη για την εποχή μας κίνηση προχώρησε ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης, καθώς όπως έγινε γνωστό δώρισε όλη του την περιουσία, 23 εκατομμύρια και 60 αποβατικά σκάφη, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο ίδιος ανέφερε πως επιθυμεί να φύγει από τη ζωή όπως ακριβώς ξεκίνησε, ξυπόλητος.

Όμως γιατί αποφάσισε να δωρίσει όλο το βιός του στις Ένοπλες Δυνάμεις; «Ο πιο σπουδαίος για μένα είναι ο πατριώτης. Όχι εκείνος που έχει λεφτά, όχι εκείνος που έχει τιμητικές διακρίσεις! Δίχως πατρίδα, ούτε ο πλούτος, ούτε ...

Δεν μπορώ να συγκεντρώσω τον εαυτό μου στην προσευχή ή στην ακολουθία… Με ρώτησε μια κυρία:

Πάτερ έχω ένα πρόβλημα όταν είμαι στην εκκλησία δεν μπορώ να συγκεντρώσω τον εαυτό μου στην προσευχή ή στην ακολουθία… Όλο το μυαλό μου φεύγει σε σκέψεις….Τι να κάνω;
Ένα σύγχρονο ερώτημα που το ακούμε συχνά, θα τολμούσα να πω ότι 11 στους 10 αυτό παθαίνουν εντός του Ιερού Ναού, δεν κάνω λάθος στο νούμερο, αυτή είναι μια εικόνα που μας την δείχνει ο κόσμος μέσα από τις συζητήσεις μας.

Το ερώτημα σαφές και η απάντηση είναι συγκεκριμένη, αυτό που ψάχνουμε είναι το πνεύμα μας να μπορέσουμε να το πάρουμε από τα θέλω του εαυτού μας και να το μεταφέρουμε στα θέλω της Μυστηριακής Ζωής.

 

Τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτή την δύσκολη θέση που ερχόμαστε…Θα πρέπει να τονίσουμε πρώτα ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η θέληση να φτάσουμε στο στόχο μας, η δίψα να γευτούμε την Μυστηριακή και πνευματική ζωή.

Συνήθως αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές υποχρεώσεις στην ζωή τους όπως επιχείρηση, μεγάλη οικογένεια, ιδιόμορφη κατάσταση στις οικογενειακές σχέσεις, έντονη κοινωνική ζωή, υψηλές απαιτήσεις από την εργασία και διάφορα ακόμα τα οποία έλκουν πολλή σκέψη και ενέργεια από τον κάθε άνθρωπο. Σήμερα βέβαια έχει προστεθεί και ο ψυχαναγκασμός που πολλοί αντιμετωπίζουμε, ο οποίος μας έχει γίνει βίωμα και φύση και ξεχνούμε ότι είναι πάθηση.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι κανόνας υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν...

Τα παιδιά κ τα μάτια σας! Μυστικό των 3 Ιεραρχών π.Αντώνιος, παιδοψυχ.

 

Με τη βοήθεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ισπανία παρακολουθούν πιστούς, που προσέρχονται για τη Θεία Λειτουργία

 Η αστυνομία στην Ισπανία διέκοψε ιερά ακολουθία σε ναό της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εξαιτίας της παραβιάσεως της καραντίνας.

Αστυνομικοί στην Ισπανία, με τη βοήθεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εντόπισαν πιστούς οι οποίοι σε παραβίαση της καραντίνας προσήλθαν στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον ναό του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον δήμο Βιλγιαχογιόσα (περιφέρεια του Αλικάντε), μετέδωσε η διαδικτυακή εφημερίδα «Noticia.ru».

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανακάλυψαν πλήθος κόσμου στον αύλειο χώρο του ναού. Αμέσως μετά αναχώρησαν για τον ναό τέσσερις αστυνομικές περιπολίες και άνδρες της Πολιτοφυλακής.

Επί τόπου οι αστυνομικοί και ...

Εφραίμ Αριζόνας Απίστευτο θαύμα κ Προφητεία!

 

Ἡ ἄσκησις, παιδί μου, θέλει στερήσεις.

  Τά καλά δέν τά βρίσκεις εἰς τά λουτρά καί τήν καλοπέρασιν.

Θέλει ἀγῶνα καί κόπον πολύν.


Θέλει νά φωνάζῃς ἡμέραν καί νύκτα πρός τόν Χριστόν.


Θέλει ὑπομονήν εἰς ὅλους τούς πειρασμούς καί τάς θλίψεις.


Θέλει νά πνίξῃς θυμόν καί ἐπιθυμίαν.


Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

https://leimwnas.blogspot.com/2021/01/blog-post_48.html

Mά, ἄν εἶναι δυνατόν!...Δέν εἶναι λέει, δογματικό θέμα τά πλαστικά κουταλάκια μιᾶς χρήσεως στή Θεία Μετάληψη…
 Ὁταν ἡ ἐκκλησία διώκεται, τότε καί δοξάζεται

(Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου) 

Μακάρι νἀ κινοῦνταν οἰ ἱεράρχες μας ἐναντίον ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντίχριστων νόμων, τῶν ΚΥΑ ὅπως τοὺς λένε, ποὺ οὐσιαστικὰ καταλύουν τὸ σύνταγμα ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις, ποὺ λαμβάνονται τάχατες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πανδημία, εἶναι δῆθεν πανδημία. 

Οἱ ἴδιοι μὲ τὰ στατιστικὰ ποὺ μᾶς δίνουν, ἡ στατιστικὴ ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος μᾶς λέει ὄτι κατὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο-ἑπτάμηνο τοῦ 2020 οἱ συνολικοὶ θάνατοι ποὺ εἴχαμε στὴν Ἑλλάδα, εἶναι χίλιοι τόσοι λιγότεροι σὲ σχέση μὲ τοὺς συνολικοὺς θανάτους τοῡ 2019, τοὺς πρώτους ἕξι-ἑπτὰ-ὀκτὼ μῆνες. 

Λοιπόν, καὶ μόνο αὐτὸ τὶ ἀποδεικνύει, ὅτι δὲν ὑπάρχει πανδημία. Πανδημία σημαίνει νὰ πεθαίνουν σωρηδὸν οἱ ἄνθρωποι. Ἄρα μὲ πρόσχημα μία δῆθεν πανδημία, ἔκτακτη ἀνάγκη, ἔτσι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες, μὲ τὴν ἀνοχὴ ὅμως δυστυχῶς , πρέπει νὰ τὸ ποῦμε, τῶν ἐπισκόπων, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο. 

Θά ἔπρεπε νὰ κινηθοῦν καὶ νομικὰ καὶ δυναμικὰ, καὶ ὡς ἐξουσίαν ἔχοντες μέσα στὴν ἐκκλησία, νὰ ἀφήσουν τοὺς πιστοὺς ἐλεύθερους νὰ λατρεύουν τὸν Θεὸ. Ἀντίθετα μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ πρόσφατα διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τους , νὰ φορᾶμε μάσκες, νὰ τηροῦμε τὰ μέτρα, τὰ βλάσφημα αὐτὰ ποὺ μετατρέπουν τὴν λατρεία σὲ καρναβάλι, καὶ ἄρχισαν τώρα νὰ ψιθυρίζουν, νὰ συζητᾶνε καὶ γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία, δυστυχῶς. 

Ἕνας ἐκπρόσωπος εἶπε ὄτι  δὲν εἶναι, λέει, δογματικὸ θέμα τὰ πλαστικὰ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως στὴν Θεία Μετάληψη. Μὰ ἄν εἶναι δυνατὸν! Ἐπιτρέπεται νὰ ...

Ανάπτυξη εμβολίων Covid-19 και χρήση κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα

 


Το κίνημά μας «Αφήστε με να ζήσω!» προβληματίστηκε σοβαρά και προχώρησε σε ειδικότερη μελέτη σχετικά με το θέμα της χρησιμοποίησης κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα για την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων εμβολίων για τον Covid-19.

Σύμφωνα με τον γενόμενο έλεγχο, για όλα τα εμβόλια COVID-19 που ήδη χρησιμοποιούνται ή αναμένονται να κυκλοφορήσουν στη πατρίδα μας ως το τέλος του 2021, ισχύει πως η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή ή/και ο έλεγχος αποτελεσματικότητάς τους, (κατά περίπτωση εμβολίου), έγιναν με χρήση εμβρυϊκών κυτταρικών σειρών που προέρχονται από εκτρωθέντα αγέννητα παιδιά.

Ειδικότερα:

1. Το εμβόλιο της Pfizer (1,3) αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρία BioNTech και είναι εμβόλιο messenger RNA (mRNA). Το mRNA χρησιμεύει για το σχηματισμό της πρωτεΐνης S (Spike protein) του ιού που θα προκαλέσει την παραγωγή αντισωμάτων. Η Pfizer/BioNTech κωδικοποιεί το εμβόλιο ως BNT162b2.

Η Pfizer/BioNTech χρησιμοποίησε την...

ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ' ΡΘΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ [ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ]

 

ΜΑΝΑ ΗΡΕΜΗΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΝΑΩ ΠΙΑ

 

“Έτσι με κατάντησαν τα δάκρυα της μάννας μου!”


 
Αυτό το γεγονός το εδιηγείτο η Γερόντισσα Ξένη, η οσία πρώτη Ηγουμένη της Μονής του αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, η οποία ήταν τυφλή. Τυφλή κατά την σωματική όραση, αλλά φωτισμένη και με οξεία πνευματική όραση. Αποδεικνύει δε ότι οι ψυχές των κεκοιμημένων λυπούνται όταν...

Μια μητέρα νόμιζε ότι έχασε για πάντα τον γιο της. Μέχρι που ανακάλυψε κάτι…
9
 Η Σάλλυ πετάχτηκε από τη καρέκλα της μόλις είδε το γιατρό να βγαίνει από το χειρουργείο. Τον πλησίασε και του είπε: «Πώς είναι το παιδί μου; Είναι καλά; Πότε θα μπορέσω να το δω;«
Ο χειρουργός της είπε, «Λυπάμαι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά το αγόρι σας δεν θα τα καταφέρει.»
Η Σάλλυ έσκυψε το κεφάλι και ψιθύρισε με θλιμμένη φωνή, «Γιατί τα μικρά παιδιά παθαίνουν καρκίνο; Γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός γι” αυτά; Γιατί τα αφήνει να πεθάνουν τόσο μικρά;»
Ο χειρουργός δεν της απάντησε. Την άφησε για λίγο να ηρεμήσει και την ρώτησε, «Θέλετε να μείνετε για λίγο μόνη με τον γιο σας; Μια από τις νοσηλεύτριες θα σας οδηγήσει να τον δείτε για λίγα λεπτά, πριν τον μεταφέρουμε στο πανεπιστήμιο.»
Η Σάλλυ ζήτησε από τη νοσοκόμα να...

Των Τριών Ιεραρχών υπήρξαν ηρωικές και άγιες οι μητέρες
 Των Τριών Ιεραρχών υπήρξαν ηρωικές και άγιες οι μητέρες. Αξίζουν ύμνοι και αίνοι και δοξαστικά για τους ευγενείς και ωραίους αγώνες τους, τις θερμές προσευχές τους, τη μεγάλη υπομονή στις πολλές θλίψεις τους, το ενάρετο και άγιο παράδειγμα.

Με όλα αυτά και πρώτα με τη Χάρη του Θεού κατόρθωσαν να αναδειχθούν οι οικογένειές τους πνευματικά εργαστήρια αγίων.
Τι καλύτερο, να αφήσουμε να μας μιλήσουν οι ίδιοι τρεις άγιοι πατέρες γι’ αυτές, μέσα από τα πατερικά συγγράμματά τους.
Μας τις παρουσιάζουν με χάρη πολλή, με δέος Ιερό. Μας αφηγούνται για το έργο τους, τους αγώνες τους, τον μεγάλο ρόλο που έπαιξαν για να αναδειχθούν αυτοί στη ζωή τους, για να ανέβουν τα σκαλοπάτια της Χριστιανικής αρετής και αγιότητος.
Είναι ύψιστη και...

Το ΄21 όπως το ζωγράφισε ένας «φίλος του Θεού», ο Θεόφιλος.

 

 Εκτός από τον κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο του 19ου αιώνα Θεόδωρο Βρυζάκη, αλλά και άλλων σημαντικών κι επιφανών ζωγράφων, ο εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος του ΄21 και η Παλιγγενεσία των Ελλήνων ήταν το αγαπημένο θέμα του αυθεντικού «λαϊκού» ζωγράφου, του «σαλού» με τις φουστανέλες Θεόφιλου Χατζή Μιχαήλ .

Ο ίδιος ο Θεόφιλος ομολογούσε : «Δεν ξέρω την ιστορία όπως οι δάσκαλοι από τα βιβλία, την ξέρω όπως τη λέει ο τόπος και τα τραγούδια του. Η ιστορία είναι άνεμος που την καταλαβαίνεις όταν την ανασαίνεις
 Ενώ ο καταξιωμένος στα Παρίσια τεχνοκρατικός Teriade - Στρα­τής Ελευθεριάδης έλεγε γι αυτόν : «Όταν ο Θεόφιλος ζωγραφίζει ήρωες του ΄21, οι φουστανέλες γίνονται λουλούδια στους αγρούς». Για να συμπληρώσει ένας νεώτερος ζωγράφος, ο Αλέκος Φασιανός, για την ελληνικότητα του Θεόφιλου: «Το έργο του μας εμπνέει και μας γεμίζει ελληνικό φως και μεγάλη ζωγραφική. Είναι σαν γραφή. Και βλέποντάς τον με τη φουστανέλα και το σπαθί του να...

Ο π. Βαρσανούφιος σήμερα 1/02/2021 δεν μπορεί να πάει στο χωριό Βλάσι να λειτουργήσει..


 Το χωριό Λεοντίτο - Ανατολικής  Αργιθέας  της  Π.Ε. Καρδίτσας,


μέσα σε λίγους μήνες, αποκόπηκε για τέταρτη ( 4 η )  φορά από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο όρος " νησί " πάνω στα Άγραφα, αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος!

Στις 31  / 01 / 2021  η νεροποντή - έντονα καιρικά φαινόμενα 

πήρε την προσωρινή πρόσβαση με το χωριό, αφού τον Σεπτέμβριο του  2020, 

μετά το φοβερό πέρασμα του " ΙΑΝΟΥ"  έφυγε  ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος

( από την γέφυρα μέχρι το χωριό ), 

με τους κατοίκους να στερούνται τότε, για 11 ημέρες την επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.

Στο Λεοντίτο υπάρχει πλάτανος με ηλικία  967 ετών, με σκίαση ένα (1 ) στρέμμα περίπου

και σύμφωνα με τον καθηγητή της  Σχολής  Δασολογίας  &  Φυσικού  Περιβάλλοντος 

( Τομέας Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών - Φ. Περιβάλλοντος ) 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοχάρη Ζάγκα, 

πρέπει να κηρυχθεί  σε " Μνημείο της Φύσης ".

Ο π.  Βαρσανούφιος  σήμερα ( 1 / 02 / 2021 ) δεν  μπορεί να μεταβεί στο χωριό Βλάσι 

να λειτουργήσει και  οι 10 συχωριανοί του, να περιμένουν...την υπόσχεση 

πως  βαρέα  μηχανήματα  θα τους ανοίξουν την πρόσβαση " με  τον έξω κόσμο".


Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος  Θεοδ.  Κουτσοχρήστος

Η Πολωνία κατάργησε και επισήμως την διάταξη που δικαιολογούσε το 98% των εκτρώσεων.
 σ.σ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στην Κυβέρνηση της Πολωνίας που έκανε το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ παρά τις πιέσεις που δέχεται από τα γνωστά Σορο…αφηνιασμένα στρατιωτάκια των ευγονιστών.

***

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας αποφάσισε τον Οκτώβριο ότι η διάταξη ενός νόμου του 1993 που επέτρεπε στις γυναίκες να προβούν σε εμβρυοκτονία λόγω σοβαρού και μη αναστρέψιμου ελαττώματος ή ανίατης ασθένειας του παιδιού, δεν συμφωνεί με το Σύνταγμα.

Η διάταξη είχε χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει περίπου το 98% των εκτρώσεων στην χώρα. Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης η διάταξη αυτή καταργήθηκε και επισήμως.

Οι Νιου Γιορκ Τάιμς αναφέρουν ότι η υλοποίηση της δικαστικής απόφασης καθυστέρησε λόγω έντονων αντιδράσεων. Την Τετάρτη ωστόσο η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ξαφνικά ότι...

Όσιος Αρσένιος ο Νέος εν Πάρω [31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ]

 O Βίος του Αγίου Αρσενίου: 

Ο όσιος Αρσένιος Σεργίου Σεργιάδης, κατά κόσμον Αθανάσιος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1800 από ευσεβείς και εναρέτους γονείς. Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός και από πατέρα και από μητέρα. Σε ηλικία εννέα ετών ήρθε στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, όπου με τη φροντίδα του Σχολάρχη Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου, ανδρός εναρέτου και λογίου, ενεγράφη στην εκεί Σχολή.

Στην Σχολή αυτή φοίτησε για πέντε χρόνια. Κατά τα τελευταία χρόνια των σπουδών του γνώρισε τον περίφημο γέροντα Δανιήλ. Αυτόν ακολούθησε στο Άγιο Όρος, όπου και εκάρη μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Κατά την εξαετή παραμονή του στον Άθωνα έδωσε τον εαυτό του ως πρότυπο μοναχού. Ακολουθώντας τον γέροντα του Δανιήλ ήρθε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στην συνέχεια στην Πάρο και μάλιστα στις ιερές Μονές Λογγοβάρδας και Αγίου Αντωνίου Μαρπήσσης.

Κατόπιν τον βλέπουμε στα νησιά Σίκινο και Φολέγανδρο. Εδώ χειροτονείται Διάκονος και διορίζεται ελληνοδιδάσκαλος, ωφελώντας πολλαπλά και τα μέγιστα στην πνευματική, ηθική, κοινωνική και εθνική εξύψωση του επιπέδου του λαού. Στη Φολέγανδρο παρέμεινε αρκετά χρόνια, εργαζόμενος άοκνα ιεραποστολικώς.

Μετά την κοίμηση του γέροντός του Δανιήλ και παρά τις αντιδράσεις των Φαλεγανδρίων, ανεχώρησε με το σκεπτικό να επανέλθει στο Άγιο Όρος. Όμως, διερχόμενος από την Πάρο και στην Μονή Αγίου Γεωργίου, συνάντησε τον εξ Ηπείρου επίσης καταγόμενο αρχιμανδρίτη Ηλία Γεωργιάδη, Ιεροκήρυκα Κυκλάδων, άνθρωπον σοφίας και αρετής. Ο γέροντας αυτός, με φώτιση Θεού, προέτρεψε τον Αρσένιο τότε να μη μεταβεί στον Άθωνα, αλλά να παραμείνει στην Πάρο, πράγμα και ...

Ο π. Χαρίτων και η μεταλαβιά των «μελλοθανάτων»!
 Ο π. Χαρίτων Συμεωνίδης, Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου(1965-1974), υπηρέτησε εθελοντικώς ως στρατιωτικός ιερέας στην Κορέα το 1952-53. Ορίστηκε ο χρόνος παραμονής του περίπου στο εξάμηνο, αλλά τελικά διακόνησε εκεί περισσότερο από 15 μήνες.

 Το βιβλίο, γράφει η συγγραφέας, αποτελεί δείγμα ευγνωμοσύνης, σεβασμού και αγάπης των πνευματικών παιδιών προς τον πνευματικό τους πατέρα και κάνει γνωστή σε γενικές γραμμές την άγνωστη ιστορία, που έγραψε στον τόπο του Κιλκίς, ο εξαίρετος αυτός Ιεράρχης.

 Ένα από τα θαυμαστά γεγονότα, με «πρωταγωνιστή» τον π. Χαρίτωνα, που περιέχεται στο βιβλίο και είναι αναγκαίο να γίνει σήμερα γνωστό, λόγω της φοβερής απιστίας και ασέβειας του κόσμου στα Άγια Μυστήρια και κυρίως σήμερα, στο Άγιο Μυστήριο των Μυστηρίων της Εκκλησίας, στη θεία Κοινωνία, αλλά και...