Παιδί, πού ἡ μάνα του προσεύχεται καὶ κλαίει, δὲ θὰ χαθεῖ.




  Μία μέρα χτύπησε τὴ μητρόπολη τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, μία χήρα γυναίκα πού ἔκλαιγε. 

—Γιατί κλαῖς; 


—Για τὸ παιδὶ μου. 


—είναι ἄρρωστο; 


—Όχι εἶναι ζωηρό, πολὺ ἄτακτο. Δέ'μ' ἀκούει. Κάνει κακὲς παρέες, γυρίζει μέρα-νύχτα. Ἄχ, θὰ...

χάσω τὸ παιδὶ μου!...  


Ὅ ἱερὸς Ἀμβρόσιος τὴν παρηγόρησε καὶ τῆς εἶπε· 


—Παιδί, πού ἡ μάνα του προσεύχεται καὶ κλαίει, δὲ θὰ χαθεῖ. 


Ποιά ἦταν ἡ μάνα αὐτὴ; Ἡ Μόνικα. 


Καὶ τὸ παιδί; Ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος. Κατόπιν μεγάλος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας.

http://leimwnas.blogspot.com/2020/12/blog-post_46.html