Ο προδότης κατά τον Θουκυδίδη"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει 
τα μυστικά της πατρίδας στους εχθρούς, αλλά είναι 
και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, 
εν γνώσει του δεν προβαίνει στις απαραίτητες
 ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο 
των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..."

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr