Πλούτος και φτώχεια [power-point]

Το αδιέξοδο του ανθρώπου είναι η ευκαιρία του Θεού

Πλούτος και Φτώχεια                                                                    [κλικ στην εικόνα]
Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο εύκολη αλλά συχνά τόσο κενή, η «Αγία Κυριακή» θέλει να της δώσειμια άλλη διάσταση και ένα άλλο περιεχόμενο
http://www.inak.gr