Όταν ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του... (38 απίθανες φωτογραφίες)


 Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφία ἐποίησας!
1.bp.blogspot.com