Σατανικό σύμφωνο συμβίωσης. Quo Vadis ; Προς Σόδομα και Γόμορα και Πομπηία ;

ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ
Quo Vadis ;
ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;
14.12.2015
1. Ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σατανικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι:
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ;
Διέφθαρέ του τα ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἐθνική συνείδησι».  

2. Πρὸς τοῦτο προσφέρουν στὸν λαὸ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ τὸν ἐκμαυλίζουν καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν μὲ θαλασσοδάνεια ἀφθονότατο ἄρτο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἄλλοτε δὲ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.
3. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ οἱ τραπεζίτες ἐφαρμόζουν τό: «ὁ θάνατός σου ζωή μου, ἡ δυστυχία σου εὐτυχία μου» καὶ μετατρέπονται σὲ λαίμαργες βδέλλες καὶ ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὸν φέρνουν σὲ μεγίστη ἀπόγνωσι – αὐτοκτονίες ….
4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει, ὡς ἐπὶ τὸ... πλεῖστον, νὰ ἀνέρχεται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ γιὰ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλὰ καὶ νὰ «κολλήσῃ στὴν πολυθρόνα», γίνεται «ἀφωνότερη ἰχθύος», γιὰ δὲ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζεται τὸ : τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμμένων ἡμεῖς ἄδομεν». Δηλαδὴ ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας, ἐμεῖς χοροπηδᾶμε.
5. Τοιουτοτρόπως ὁ δυστυχισμένος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχασε τὸν προσανατολισμό του καὶ κατήντησε ὡς «πρόβατο μὴ ἔχον ποιμένα».
6. Τὰ ἀεροπλάνα καθημερινῶς μᾶς ραντίζουν μὲ ἀλουμίνιο καὶ χημικὰ ἀπόβλητα, γιὰ νὰ μᾶς ἀποβλακώνουν καὶ νὰ μὴ ἔχουμε δυνάμεις ἀντιστάσεως.
7. Οὐδεὶς ΠρωθυπουργόςὙπουργόςΕἰσαγγελέας καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες ἔχουνἴχνος εὐσυνειδησίας νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ μάθῃ  ἑλληνικὸς λαός:
α) ποιᾶς ἐθνικότητας εἶναι αὐτὰ τὰ ἀεροπλάνα
β) γιὰ ποιοὺς λόγους πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο χῶρο
γ) ἀπὸ τὶ ἀποτελοῦνται αὐτὲς οἱ τεράστιες ἄσπρες οὐρές, ποὺ ἀφήνουν πίσω τους καὶ αἰωροῦνται μέχρι ποὺ  νὰ πέσουν κάτω, ὥστε νὰ μολύνουν χόρτα, φυτά, φροῦτα καὶ νὰ ἀποβλακωνόμαστε.
8. Τοιουτοτρόπως ἐπιτυγχάνουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τὰ σατανικά τους σχέδια καθησυχάζοντας τὸν λαὸ μὲ τὶς ψευδεῖς διαβεβαίωσεις τους ὅτι δῆθεν ὅλοι αὐτοὶ κόπτονται γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα συμβαίνει τελείως τὸ ἀντίθετο.
9. Ἔτσι ὁ δύσμοιρος καὶ ἀπροστάτευτος λαὸς δέχεται καθημερινῶς ἐκπτώσεις στὴν πίστι του καὶ τὴν ἠθική του καὶ κατὰ τὸν Φαήλο Κρανιδιώτη : «ὑπάρχει μία μεγάλη πλειοψηφία σιωπηλή, ἡ ὁποία δὲν μιλάει, διότι φοβᾶται ἀκριβῶς μὴ ὑποστῇ αὐτὴ τὴν ἀντίδρασι, ὅλες αὐτὲς τὶς βρισιὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐμένα δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί μου, τὴν ὁποία ἐγὼ θεωρῶ ὅτι τὴν ἐκφράζω. Να σοῦ τὸ πῶ ἁπλά. Ἐδὼ κάναμε δημοψήφισμα γιὰ πλάκα, ποὺ τὸ ὄχι τὸ κάναμε ναι. Ἄς κάνουμε ἕνα δημοψήφισμα καὶ γι᾿ αὐτό (σ.σ. τὸ σύμφωνο συμβιώσεως), ἄν θέλουμε».
10. Ὁ κ. Κρανιδιώτης τονίζει καί : «δὲν ὑπάρχουν μεγαλύτεροι φασίστες ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ὑποτίθεται θέλουν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν διαφορετικότητα, τὴν ὁποία θέλουν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν ὡς κανονικότητα…»
11. Ἀναιδέστατα, ἀναίσχυντα γύναια καὶ νεαροί, ποὺ δὲν δύνανται νὰ ἀρθρώσουν λόγο καὶ ὁμιλοῦν τὰ ἑλληνικὰ πολλὲς φορὲς χειρότερα ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ ξένοι, ἐνορχηστρωμένα ἐπαναλαμβάνουν αὐτά, ποὺ τοὺς ἔχουν ἐπιβάλλει οἱ ἐντολεῖς τους.
12. Συγχαίρουμε ἐκ μέσης καρδίας τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Κύριλλο Κωστόπουλο ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, διδάκτορα Κανονικοῦ Δικαίου, ὁ ὁποῖος ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύει ὅτι: «ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀνέκαθεν ἀντιμετωπιζόταν ὡς ἀφύσικο, ἀντιανθρώπινο καὶ ἀντικοινωνικὸ φαινόμενο καὶ ὅτι λόγῳ τῆς δεινῆς μάστιγος τῆς ὁμοφυλοφιλίας - ἀρσενοκοιτίας κατέκαυσεν ὁ Θεὸς τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα».
Ἴδατε ἐκτενέστερα http://aktines.blogspot.gr/2015/12/blog-post_79.html