Ὅταν ζεῖς ἐνάρετα, περίμενε πειρασμούς.


Ενσωματωμένη εικόνα 1

«Γνώριζε τι χωρς πειρασμος ερίσκεσαι μακρι π τ δρόμο το Θεοῦ κα τι δν περπατς στ χνη τν γίων. ταν ζες νάρετα, περίμενε πειρασμούς. ποιος δν πιστεύει στ Θεό, φοβεται κα τ σκι του κόμη.ποιος χει τν ...
παινο τς συνειδήσεως, χει τν πιθυμία το θανάτου!... Ο πειρασμο μς χαλιβδώνουν στν ρετή. λλις ο ρετς εναιδόκιμες κα ψεύτικες. Ο πειρασμο δηγον στν πόκτηση τς σοφίας το γίου Πνεύματος.  Πίστη στ Θε δηγε στν περιφρόνηση τν πειρασμν».
ββς σακ  Σύρος