Ιωσήφ Ησυχαστής, Ταινία 2020 [Για όσους δεν την είδαν ακόμα...]



 Πρόκειται για ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ παραγωγής 2020 από την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ Αγίου Όρους (Περιβολή της Παναγίας). Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αναφέρετε, αφιερώνετε, σε έναν θαυμάσιο και εξαιρετικό καλόγερο, ο οποίος πρόσφατα έγινε η Άγιο κατάταξή του, τον ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗ.

Γεροντάδες σαν τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, το Άγιο Όρος βγάζει ούτε μια φορά στα 100-200 χρόνια. Από αυτόν αναγεννήθηκε σχεδόν όλο το Άγιο Όρος, από τότε έως σήμερα και όχι μόνο, γιατί πνευματικά του τέκνα δημιούργησαν και αναζωογόνησαν πολλά μοναστήρια κ.λ.π. έως και ...

τα πέρατα του κόσμου (Αμερική). Θεωρείτε ένας νέος σύγχρονος Άγιος της θρησκείας μας. Γεννήθηκε το 1897 και εγκατέλειψε τη παρούσα μάταια ζωή το 1959. Στο Άγιο Όρος πήγε το 1921.


This is an original documentary produced in 2020 by the HOLY MONASTERY OF VATOPEDIOS Mount Athos (Circulation of the Virgin Mary). You dedicate this documentary to a wonderful and exceptional monk, who recently became a Saint, GERONTA JOSEPH THE SOUL.

Elders like Joseph the Hesychast, Mount Athos brings out even once in 100-200 years. Almost the whole of Mount Athos was reborn from him, from then until today and not only, because many of his monasteries created and revived his spiritual children, etc. to the ends of the earth (America). You consider yourself a new modern Saint of our religion. He was born in 1897 and left this life in vain in 1959. He went to Mount Athos in 1921.


ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
http://amfoterodexios.blogspot.com/